thế giới của tôi chỉ có anh ấy

 • Reads 887,634
 • Votes 24,417
 • Parts 93

Complete, First published Jul 12, 2019

Bạn đang xem: thế giới của tôi chỉ có anh ấy

Table of contents

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

  Xem thêm: tiểu thuyết nghịch tập sủng nhanh còn kịp

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

  Xem thêm: long vuong tro lai

 • Chương 93: Hoàn chủ yếu văn

  Sun, May 23, 2021

Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành lặn, sạch sẽ, sủng, HE 
  Độ dài: 93 chương
  
  Tưởng Tĩnh Thành yêu thương quí Ngôn Dụ tuy nhiên lại sở hữu người bốt rằng đem người vì thế nhằm theo gót xua Ngôn Dụ tuy nhiên tiếp tục chi ra 2 tỷ vượt lên trên khoáng đạt. Cũng vì vậy tuy nhiên bè bạn đều khuyên răn Tưởng Tĩnh Thành thôi cút, cho dù sao chuyện của nhị người những cậu cũng trôi qua loa lâu như vậy rồi, rất có thể cho tất cả những người tớ khuôn mẫu gì? Anh gạt tàn dung dịch, nở nụ mỉm cười. Quý khách hàng bè mắng anh rộng lớn mặt: Cậu con cái u nó rất có thể trị giá bán 2 tỷ? 
  Cuối nằm trong chứng tỏ, anh thiệt sự trị giá bán 2 tỷ...
  ***
  Ngôn Dụ: Anh rằng anh quí em, vì thế sao ko cho tới tìm hiểu em.
  Tưởng Tĩnh Thành: Muốn chứ, sao lại không thích đi tìm kiếm. Một năm viết lách mươi bao nhiêu thứ tự report gửi ngành. Nhưng tuy nhiên anh suy nghĩ, chỉ việc anh canh phòng chất lượng mảnh đất nền này, thì mang 1 ngày em tiếp tục về nhà.

#1thanhmaitrúcmã