thời tiết nghệ an hôm nay

Ban ngày

Mưa rào. Cao 29°C. Gió BTB ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ. Khả năng đem mưa 50%.

Bạn đang xem: thời tiết nghệ an hôm nay

Hướng gió: 334°BTB

Tốc phỏng gió: 18km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Mưa. Thấp 26°C. Gió TB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%. Lượng mưa khoảng tầm 12 milimet.

Hướng gió: 307°TB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào đem sấm chớp. Cao 30°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 344°BTB

Tốc phỏng gió: 14km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió TTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 297°TTB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 70%.

Hướng gió: 2°B

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió T và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 275°T

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 14°BĐB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió T và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 265°T

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 25°BĐB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió TN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 233°TN

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 31°BĐB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió T và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 260°T

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 16°BĐB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió TB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 311°TB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Xem thêm: đăng nhập momo

Hướng gió: 18°BĐB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió TB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 325°TB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 4°B

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thỉnh phảng phất mưa nặng nề hạng và mưa xối xả như trút bỏ nước. Thấp 26°C. Gió TB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%. Lượng mưa dự con kiến là 25-50 milimet.

Hướng gió: 313°TB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Thỉnh phảng phất mưa nặng nề hạng và mưa xối xả như trút bỏ nước. Cao 31°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 36°ĐB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 332°BTB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 10°B

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 338°BTB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 4°B

Tốc phỏng gió: 13km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 339°BTB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 15°BĐB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 330°BTB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 17°BĐB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió TB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 315°TB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: 1 cup bằng bao nhiêu gam

Thời tiết những vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam