thủ đức là ở đâu

Thành phố Thủ Đức và Thành phố Sài Gòn không giống nhau làm sao?

Bạn đang xem: thủ đức là ở đâu

Thành phố Thủ Đức và Thành phố Sài Gòn không giống nhau làm sao? (Hình kể từ internet)

Vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

1. Thành phố Thủ Đức và Thành phố Sài Gòn không giống nhau thế nào?

Theo Điều 2 Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa hạt năm ngoái quy lăm le về những đơn vị chức năng hành chủ yếu của nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa VN bao gồm có:

- Tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương (sau phía trên gọi cộng đồng là cấp cho tỉnh);

- Huyện, quận, thị xã, TP. Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh, TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương (sau phía trên gọi cộng đồng là cấp cho huyện);

- Xã, phường, thị xã (sau phía trên gọi cộng đồng là cấp cho xã);

- Đơn vị hành chủ yếu - kinh tế tài chính đặc trưng.

Như vậy, Thành phố Sài Gòn là TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương còn TP. Hồ Chí Minh Thủ Đức là TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương. 

Mặc mặc dù nằm trong đem tên tuổi "thành phố" tuy nhiên Thành phố Sài Gòn là đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho tỉnh, còn TP. Hồ Chí Minh Thủ Đức là đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho thị trấn.

2. Tiêu chuẩn chỉnh của TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương

Tiêu chuẩn chỉnh của TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương được quy lăm le bên trên Điều 5 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 (sửa thay đổi bên trên Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15) như sau:

- Quy tế bào dân sinh kể từ 150.000 người trở lên trên.

- Diện tích bất ngờ kể từ 150 km2 trở lên trên.

- Đơn vị hành cương trực thuộc:

+ Số đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho xã trực nằm trong đem kể từ 10 đơn vị chức năng trở lên;

+ Tỷ lệ số phường bên trên tổng số đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho xã kể từ 65% trở lên trên.

Xem thêm: tiệm sách nhỏ

- Đã được thừa nhận là khu đô thị loại I hoặc loại II hoặc loại III; hoặc chống dự loài kiến xây dựng TP. Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh, TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương và đã được phân loại đạt tiêu chuẩn của khu đô thị loại I hoặc loại II hoặc loại III.

- Cơ cấu và trình độ chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội đạt quy lăm le bên trên Phụ Lục phát hành tất nhiên Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 (sửa thay đổi bên trên Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15).

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức chính quyền địa hạt ở TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương

Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức chính quyền địa hạt ở TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương theo đuổi Điều 52 Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa hạt 2015:

- Tổ chức và bảo đảm an toàn việc thực hiện Hiến pháp và pháp lý bên trên địa phận TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương.

- Quyết lăm le những yếu tố của TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương nhập phạm vi được phân quyền, phân cấp cho theo đuổi quy lăm le Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa hạt năm ngoái và quy lăm le không giống của pháp lý đem tương quan.

- Thực hiện tại trách nhiệm, quyền hạn bởi ban ngành hành chủ yếu giang san cấp cho bên trên ủy quyền.

- Kiểm tra, giám sát tổ chức triển khai và sinh hoạt của tổ chức chính quyền địa hạt cấp cho xã.

- Chịu trách móc nhiệm trước tổ chức chính quyền địa hạt cấp cho tỉnh về thành phẩm triển khai những trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức chính quyền địa hạt ở TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương.

- Quyết lăm le và tổ chức triển khai triển khai những phương án nhằm mục đích đẩy mạnh quyền thực hiện công ty của Nhân dân, kêu gọi những nguồn lực có sẵn xã hội nhằm xây đắp và trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội, bảo đảm an toàn quốc chống, bình yên bên trên địa phận TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương.

4. Cơ cấu tổ chức triển khai của Ủy ban dân chúng TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương

Cơ cấu tổ chức triển khai của Ủy ban nhân TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương theo đuổi quy lăm le bên trên Điều 55 Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa hạt 2015:

- Ủy ban dân chúng TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và những Ủy viên.

Ủy ban dân chúng TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương loại I đem không thực sự thân phụ Phó Chủ tịch; TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương loại II và loại III đem không thực sự nhì Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban dân chúng TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương bao gồm những Ủy viên là kẻ đứng đầu tư mạnh quan lại trình độ nằm trong Ủy ban nhân TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương, Ủy viên phụ trách móc quân sự chiến lược, Ủy viên phụ trách móc công an.

- Cơ quan lại trình độ nằm trong Ủy ban dân chúng TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương bao gồm đem những chống và ban ngành tương tự chống.

Võ Văn Hiếu

Xem thêm: truyen tien hiep hay

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Shop chúng tôi giành cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, vui mừng lòng gửi về Thư điện tử [email protected].