Thuế thu nhập cá nhân tiếng anh là gì

     

Trong thời đại open hội nhập như hiện nay, nước ta hiện có khá nhiều người quốc tế đến sống và làm việc tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, đọc biết của người nước ngoài về quy định tại nước sở tại còn vô cùng hạn chế, đặc biệt là trong nhiệm vụ về thuế thu nhập cá nhân cá nhân.

Bạn đang xem: Thuế thu nhập cá nhân tiếng anh là gì

Chính vì tại sao này, để quý người tiêu dùng nắm được thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là gì? Tổng đài TBT nước ta xin cung cấp khái niệm này qua bài viết sau đấy.

Thuế thu nhập cá thể là gì?

Thuế thu nhập cá thể là nhiều loại thuế trực tiếp đánh vào khoản thu nhập của bạn nộp thuế từ tiền lương, các nguồn thu khác trừ các khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế với được bớt trừ gia cảnh vào nguồn túi tiền của nhà nước.

Các công ty thể buộc phải nộp thuế thu nhập cá thể theo điều khoản của nước ta hiện nay: bạn cư trú với không cư trú tại nước ta có khoản thu nhập thuộc thu nhập chịu thuế.

*

Thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là gì?

Thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là Personal income tax

Với thắc mắc Thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là gì? Tổng đài TBT xin được tư tưởng như sau:

Personal income tax is a tax directly imposed on taxpayers’ incomes from salaries và other sources, except for tax-exempt incomes and family allowances deducted from the state budget.

The subjects must pay personal income tax according khổng lồ the current provisions of Vietnam: residents and non-residents in Vietnam with income subject to lớn taxable income.

Một số từ tương ứng thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là gì?

1/ Tax-exempt incomes: thu nhập cá nhân được miễn thuế

2/ Taxable income: các khoản thu nhập chịu thuế

3/ Non-taxable income: thu nhập không chịu thuê

4/ In-country tax: thuế nội địa

5/ worldwide employment income: các khoản thu nhập trên toàn nạm giới

6/ A resident taxpayer: người nộp thuế cư trú

7/ Taxable revenue and income: lệch giá và thu nhập cá nhân chịu thuế.

Xem thêm: Những Ứng Dụng Của Tin Học Trong Giáo Dục Và Ứng Dụng, Những Ứng Dụng Của Tin Học Trong Giáo Dục

*

Ví dụ đoạn văn có áp dụng từ thuế thu nhập cá thể tiếng Anh viết như thế nào?

– Every April 15th, everyone’s personal income tax submissions are due. Every citizen needs to tệp tin their tax return with the IRS for the income they received in the year.

Dịch: hàng ngày 15 tháng tư đến hạn nộp thuế thu nhập cá thể của phần nhiều người. Mỗi công dân nên kê khai thuế cùng với IRS cho thu nhập cá nhân họ nhận được trong năm.

– As both a shareholder & employee, Ha was taxed both at the coporate level và subjected khổng lồ a personal income tax on amounts receive for wages & dividends.

Dịch: Vừa là cổ đông vừa là nhân viên, Hà bị tiến công thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp và phải chịu thuế thu nhập cá nhân với số tiền nhận ra từ tiền lương và cổ tức.

– Everyone whose Massachusetts gross income is $8,000 or more must tệp tin a Massachusetts personal income tax return on or by April 15th following the kết thúc of every tax year. If the due date falls on a Saturday, Sunday, or legal holiday, the due date is the next business day.

Dịch: Mọi người có tổng thu nhập cá nhân tại Massachusetts là 8.000 đô la trở lên yêu cầu nộp tờ khai thuế thu nhập cá thể của Massachusetts vào hoặc trước ngày 15 tháng bốn sau khi hoàn thành mỗi năm tính thuế. Nếu như ngày đáo hạn lâm vào cảnh Thứ Bảy, công ty Nhật hoặc dịp lễ hợp pháp, ngày đáo hạn là ngày làm việc tiếp theo.

Xem thêm: Cổ Phần Là Gì ? Quyền Của Cổ Đông Theo Từng Loại Cổ Phần Các Loại Cổ Phần Trong Công Ty Cổ Phần

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của tổng đài TBT nước ta về Thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là gì? hy vọng qua nội dung bài viết này, quý vị làm rõ hơn về loại khái niệm tương tự như các trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về chăm ngành thuế tại Việt Nam.