thương nguyên đồ

Thương Nguyên Đồ

Phim Chiếu 1 Tập Vào Trưa Thứ 5

Bạn đang xem: thương nguyên đồ

Nội dung phim

Xem phim Thương Nguyên Đồ Vietsub 2023:

Nói về yêu thương cùn hoành hành ở Thương Nguyên giới, loại người Chịu đầy đủ tàn huỷ, phái nam chủ yếu Mạnh Xuyên kể từ nhỏ đang được lập câu nói. thề nguyền cần báo thù hằn cho tới thân mẫu. Lấy đạo viện Kính Hồ thực hiện khởi điểm, nhờ vào tâm chí kiên nghị ko kinh hoảng hãi và thân thích thủ đao pháp nhanh chóng nhạt nhẽo, trừng trị gian tham ác, tiêu xài khử yêu thương tộc, đăng đỉnh tứ đại đạo viện, nức tiếng Đông Minh phủ, bái Thượng Nguyên Sơ Sơn, phát triển thành một Thần Ma.

Nhân vật

Mạnh Xuyên: Nam chủ yếu, tu vi Bát Kiếp Cảnh Đại Năng, tu luyện Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể. Tích cơ hội sát trừng trị quyết đoán có một phu nhân. Một lòng tu luyện trùng kích cảnh giới cao hơn nữa nhằm xong xuôi cuộc chiến tranh thân thích Nhân Tộc và Yêu Tộc đem lại tự do cho tới toàn cầu.

Liễu Thất Nguyệt: Nữ chủ yếu, tu luyện Phượng Hoàng Thần Thể. Là phu nhân của phái nam chủ yếu.

Cảnh giới

* Nhân Tộc ( Thần Ma Thể Hệ )

I. Phàm tục:

Xem thêm: cậu mộ muốn tái hôn

 • Trúc Cơ Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Nội Luyện Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Tẩy Tủy Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Thoát Thai Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Vô Lậu Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

II. Thần Ma:

 • Bất Diệt Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Đại Nhật Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Ám Tinh Cảnh ( Phong Hầu Thần Ma ): Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Vô Gian Cảnh ( Phong Vương Thần Ma ): Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Tạo Hóa Cảnh ( Tạo Hóa Tôn Giả ): Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Hỗn Độn Cảnh ( Hỗn Độn Tôn Giả ): Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn. ( Cảnh giới nhưng mà Nam chủ yếu đột huỷ Tôn Giả cung cấp )
 • Đế Quân Cảnh ( Nguyên Sơ Đế Quân ): Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Kiếp Cảnh ( Đại Năng ): Nhất Kiếp Cảnh à Bát Kiếp Cảnh
 • Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chú Tể )

Nhục thân thích ( Tinh ko thể hệ )

 • Trúc Cơ Cảnh
 • Kim Cương Cảnh
 • Thần Thông Cảnh
 • Bất Tử Cảnh
 • Tích Huyết Cảnh
 • Nhập Thánh Cảnh
 • Thần Thoại Cảnh
 • Độ Kiếp Cảnh: Nhất Kiếp à Bát Kiếp
 • Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

Nguyên thần

 • Hiển Hình Cảnh
 • Di Vật Cảnh
 • Dạ Du Cảnh
 • Phân Thần Cảnh
 • Đoạt Xá Cảnh
 • Bất Diệt Cảnh
 • Thế Giới Cảnh
 • Độ Kiếp Cảnh: Nhất Kiếp à Bát Kiếp
 • Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

Kỹ nghệ

 • Hợp Nhất Cảnh
 • Thể Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.
 • Ý Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.
 • Hồn Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.
 • Đạo Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.
 • Pháp Vực Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.
 • Động Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Thiên Địa Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Quy Tắc Cảnh: Nhất Kiếp Cảnh à Bát Kiếp Cảnh.
 • Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

Yêu tộc ( Yêu vương vãi thể hệ / Thiên yêu thương thể hệ )

I. Yêu Vương / Thiên Yêu

Xem thêm: cục cưng bé nhỏ ăn cơm chưa

 • Nhất Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Nhị Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • am Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

II. Đại Yêu Vương / Đại Thiên Yêu

 • Tứ Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Ngũ Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

III. Siêu Việt Yêu Vương / Siêu Việt Thiên Yêu

 • Yêu Thánh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Đế Quân Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Kiếp Cảnh: Nhất Kiếp à Bát Kiếp
 • Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

Thần quỷ thể

 • Cơ Sở
 • Hạ Phẩm
 • Trung Phẩm
 • Thượng Phẩm
 • Siêu Phẩm