Top 5 Unit 1 Lớp 10 Grammar 2022

     
Cùng Đọc tư liệu tham khảo gợi nhắc giải bài bác tập Grammar trong phần Language Unit 1 SGK giờ Anh 10 như sau:

Unit 1 lớp 10 Grammar ex1

Read the text và choose the correct verb form. (Đọc bài viết và chọn dạng đúng của cồn từ.)
Mrs Hang is a housewife. Every day, she (1) does/is doing most of the housework. She (2) cooks/is cooking, washes the clothes và (3) cleans/is cleaning the house. But today is Mother’s Day và Mrs Hang isn’t doing any housework. Her husband & children are doing it all for her. At the moment, she (4) watches/ is watching her favourite programme on TV. Her daughter, Lan, (5) does/is doing the cooking; her son, Minh, (6) does/ is doing the laundry; and her husband, Mr Long, (7) tidies up/ is tidying up the house. Everybody in the family (8) tries/ is trying hard lớn make it a special day for Mrs Hang.Tạm dịch:Cô Hằng là một trong người nội trợ. Mỗi ngày, cô ấy làm hầu như các công việc nhà. Cô ấy làm bếp ăn, giặt quần áo và vệ sinh nhà cửa. Nhưng từ bây giờ là ngày của mẹ, và cô Hằng không làm bất kể việc đơn vị nào. ông chồng và con cháu của cô vẫn làm tất cả cho cô. Hiện nay tại, cô đã xem lịch trình yêu thích của bản thân trên TV. Phụ nữ cô, Lan, vẫn nấu ăn; nam nhi cô, Minh, đã giặt quần áo; và ông xã cô, chú Long, đang dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa. Mọi bạn trong gia đình đang nỗ lực hết mức độ để biến đổi nó thành một ngày đặc biệt cho cô Hằng.

Bạn đang xem: Top 5 unit 1 lớp 10 grammar 2022


Đáp án(1) does(2) cooks(3) cleans(4) is watching(5) is doing(6) is doing(7) is tidying up(8) is trying

Unit 1 lớp 10 Grammar ex2

Use the verbs in brackets in their correct form to complete the sentences. (Sử dụng phần nhiều động từ trong ngoặc solo ở dạng đúng của bọn chúng để xong câu.)1. Mrs Lan usually (do) the cooking for the family, but she is (not cook) now. She is (work) on an urgent report at the moment.- lốt hiệu:+ usually: thì lúc này đơn+ now và at the moment: thì bây giờ tiếp diễn- lâm thời dịch: Cô Lan thường nấu ăn uống cho gia đình, nhưng hiện nay cô không nấu ăn ăn. Cô ấy đang làm cho một report khẩn cấp vào mức này.2. I'm afraid you can't talk to him now. He is (take out) the rubbish.- vệt hiệu: now => hiện tại tiếp nối (diễn tả hành vi đang diễn ra)- tạm bợ dịch: Tôi e rằng bạn không thể nói chuyện với anh ấy ngay lập tức bây giờ. Anh ấy đang đi bỏ rác.
3. He (clean) the house every day. He is (clean) it now. - lốt hiệu: now => lúc này tiếp diễn- trợ thì dịch:Anh ta làm cho sạch nhà mỗi ngày. Anh ấy đang làm sạch nó ngay lập tức bây giờ.

Xem thêm: Giải Bài 34 Trang 71 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 34 Trang 71 Sgk Toán 7 Tập 2

4. My sister can't vị any housework today. She is (prepare) for her exams. - vết hiệu: diễn tả sự câu hỏi đang ra mắt xung quanh thời khắc nói => bây giờ tiếp diễn- tạm bợ dịch: Chị gái tôi cấp thiết làm bất kể việc đơn vị nào ngày hôm nay. Chị ấy đang sẵn sàng cho kỳ thi của mình.5. They divide the duties in the family. She (look after) the children, and her husband (work) lớn earn money.- vết hiệu: nói tới thói quen diễn ra ở bây giờ => lúc này đơn- nhất thời dịch: bọn họ chia các bước trong gia đình. Cô ấy chăm lo những đứa trẻ, và chồng cô ấy thao tác kiếm tiền.6. It’s 7.30 p.m. Now & my father is (watche) the Evening News on TV. He (watche) it every evening.- vết hiệu: It's 7.30 now => bây giờ tiếp diễn- tạm bợ dịch: hiện nay là 7 giờ nửa tiếng và tía tôi vẫn xem Tin tức ban đêm trên TV. Cha xem nó từng tối.

Xem thêm: Soạn Văn Bài 6 Cô Bé Bán Diêm, Soạn Văn 8 Bài Cô Bé Bán Diêm Vnen


Đáp án1. Does, is not cooking, is working4. Is preparing2. Is taking out5. Looks after, works3. Cleans, is cleaning6. Is watching, watches
Bài tiếp theo: Unit 1 lớp 10 Reading- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu.