Tiếng anh 11 sách mới unit 1 writing

     
Tóm tắt: Tải phầm mềm VietJack. Xem giải thuật nhanh hơn!Unit 1 lớp 11: Writing video giải giờ đồng hồ Anh 11 Unit 1: The Generation Gap - Writing - Cô Thanh Hoa (Giáo viên VietJack) 1. The following are some family rules. Complete them, using the phrases below. Add a few more if you can. (Dưới đấy là những chính sách trong gia đình. Sử dụng những các từ tiếp sau đây để dứt câu. Nếu có thể em hãy bổ sung cập nhật thêm.) truyền bá 1. My parents don"t let me stay out late at the weekend.. 2. They make me keep my room
Khớp với công dụng tìm kiếm: clip giải giờ đồng hồ Anh 11 Unit 1: The Generation Gap - Writing - Cô Thanh Hoa (Giáo viên VietJack). 1. The following are some family rules. ...

Bạn đang xem: Tiếng anh 11 sách mới unit 1 writing


*

Tóm tắt: Tạm dịch:• giữ lại phòng của mình gọn gàng• Tôn trọng fan cao tuổi• Giữ cân bằng bằng cách tham gia một môn thể thao• học tập nghiêm túc• giúp đỡ về câu hỏi nhà cùng các công việc nhà khác• Theo bước chân của họ• có cách đối xử tốt• Thăm các cụ tôi ít nhất mỗi tuần một lần• cộng đồng dục buổi sáng mỗi ngày• Chỉ chơi trò chơi điện tử vào cuối tuần• tránh việc nguyền rủa• không khạc nhổ bên trên sàn nhà1. Cha mẹ tôi không để tôi nghỉ ngơi lại muộn vào thời điểm cuối tuần.2. Họ khiến tôi duy trì phòng của tớ gọn gàng.3. Chúng ta bảo tôi học ngh
Khớp với tác dụng tìm kiếm: 14 thg 10, 2020 — Lop 11 moi. Unit 1 Writing.1. The following are some family rules. Lí giải giải: 1. My parents don"t let me stay out late at the weekend. ...
*

Tóm tắt: Video giải đáp giải gạn lọc câu nhằm xem giải thuật nhanh hơnReading video clip hướng dẫn giải1. You are going to read a text about conflicts between parents & their teenage children. Which of the following bởi you think you may find in the text. (Bạn vẫn đọc một bài nói về những xung đột nhiên giữa cha mẹ và con cái tuổi thanh thiếu hụt niên. Theo chúng ta những ý kiến nào sau đây sẽ kiếm tìm thấy trong bài đọc?) a.parents and children having different tastes in music (cha mẹ và con cháu có rất nhiều sở thí
Khớp với hiệu quả tìm kiếm: Skills - trang 11 - Unit 1 SGK giờ Anh 11 mới. You are going to read a text about conflicts between parents and their teenage children. Which of the foll. ...

Tóm tắt: 1. The following are some family rules. Complete them, using the phrases below. địa chỉ cửa hàng a few more if you can.(Dưới đó là những luật trong gia đình. áp dụng những các từ sau đây để chấm dứt câu. Nếu hoàn toàn có thể em hãy bổ sung cập nhật thêm.)keep my room tidy (giữ phòng của tôi gọn gàng)respect the elderly (tôn trọng người lớn)keep fit by taking up a sport (giữ gìn sức khỏe bằng phương pháp tham gia một môn thể thao)take my studies seriously (học nghiêm túc)help around with the housework and other trang chủ duties (gi
Khớp với tác dụng tìm kiếm: UNIT 1 LỚP 11 SKILLS - WRITING - lý giải giải bài tập Unit 1 - tiếng Anh lớp 11: The generation gap - Sự khác biệt giữa các thế hệ - Chữa bài bác tập sách ... ...

Xem thêm: Bài Soạn Siêu Ngắn: Hoạt Động Giao Tiếp Ngôn Ngữ Tiếp TheoTóm tắt: Another important rule in my family is that I am allowed to lớn play computer games at weekends only.(Một quy tắc đặc biệt khác trong gia đình tớ là tớ chỉ được phép chơi trò giải trí điện tử vào thời gian cuối tuần.)My parents think that if I play computer games too much, I can easily get addicted lớn it. As a result, I may neglect my studies & get bad marks.(Bố người mẹ nghĩ rằng ví như tớ chơi trò giải trí điện tử thừa nhiều, tớ có thể dễ dàng bị nghiện. Lúc đó, tớ rất có thể sẽ lơ là việc học và bị điểm kém.)Another reason
Khớp với tác dụng tìm kiếm: Unit 1 - Lớp 11 - Skills - trang 10-14 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm. Writing - Family rules (Viết - các quy định trong gia đình) ... ...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải Task 1 SGK trang 14 Unit 1 tiếng Anh lớp 11 new Writing. Family rules. 1. The following are some family rules. Complete them, using the phrases below. ...
Khớp với hiệu quả tìm kiếm: UNIT 1 LỚP 11 SKILLS - WRITING - sách mới - giờ Anh 123 www.tienganh123.com. — › unit-1-lop-11-skills ... UNIT 1 LỚP 11 SKILLS - WRITING ... ...

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 139 : Ôn Tập Về Số Tự Nhiên


Khớp với công dụng tìm kiếm: biên soạn Skills Unit 1 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK tiếng Anh lớp 11 mới. Thông qua đó giúp học tập sinh lập cập nắm vững được kiến thức để học ... ...