Tiếng Anh 6 Tập 2 Trang 45

     

Tổng hợp bài xích tập và kim chỉ nan phần Skills 2 – Unit 10. Our Houses In The Future SGK tiếng Anh 6 Global Success


Listening

1. Listen to Nick và Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictures.

Bạn đang xem: Tiếng anh 6 tập 2 trang 45

(Hãy nghe Nick với Linda nói tới ngôi nhà ao ước của họ. Mỗi cá nhân thích nơi ở nào hơn? Viết tên của mình dưới các hình ảnh chính xác.)

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Nick: Can you tell me about your dream house, Linda?

Linda: Well, it"s a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool và a garden.

Nick: My dream houses is different.

Linda: Really? What"s it like?

Nick: It"s a beautiful flat in the city. It has a park view in front and a thành phố view at the back.

Linda: Oh, sounds great!

Nick: It has a super smart TV. I can watch films from other planets.

Linda: That sounds great, too. But I think it"ll be....

Tạm dịch:

Nick: bạn cũng có thể kể mang đến tôi nghe về ngôi nhà mơ ước của bạn được không, Linda?

Linda: À, đó là 1 trong biệt thự lớn mặt biển. Phòng tất cả tầm quan sát ra biển. Nó gồm một hồ bơi và một quần thể vườn.

Nick: đều ngôi nhà mong ước của tôi thì khác.

Linda: thật không? Nó như thế nào?

Nick: Đó là một trong căn hộ đẹp trong thành phố. Nó có tầm chú ý ra công viên ở phía trước và tầm chú ý ra tp ở phía sau.

Linda: Ồ, nghe xuất xắc quá!

Nick: Nó gồm một loại TV cực kỳ thông minh. Tôi rất có thể xem phim từ hành tinh khác.

Linda: Nghe cũng tuyệt đấy. Mà lại tôi nghĩ nó vẫn là ...

Lời giải đưa ra tiết:

- Nick - picture a (bức tranh a)

- Linda - picture c (bức tranh c)


Bài 2


Video giải đáp giải


3. Listen again và answer the questions about their dream houses.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Môn Toán Lớp 5 Học Kì 1 Có Đáp Án

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi về ngôi nhà mong ước của họ.)

1. What type of house does Linda have?

(Linda gồm kiểu nhà gì?)

2. Where is her house?

(Nhà cô ấy sống đâu?)

3. What is around her house?

(Xung quanh nhà cô ấy gồm gì?)

4. What type of house does Nick have?

(Nick tất cả kiểu bên gì?)

5. Where is it?

(Nó sinh sống đâu?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. She has a big villa.

(Cô ấy có một biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp lớn.)

2. Her house/It"s by the sea.

(Nhà của cô ấy ấy /Nó sát biển.)

3. There"s a swimming pool và a garden around her house.

(Có một hồ bơi và một khu vườn xung xung quanh nhà cô ấy.)

4. He has a flat.

(Anh ấy có một căn hộ.)

5. It"s in the city.

(Nó sống trong thành phố.)


Bài 4


Video trả lời giải


4. Work in pairs. Discuss your dream house, & fill the table.

(Làm câu hỏi theo cặp. đàm luận về căn nhà mơ ước của doanh nghiệp và điền vào bảng.)

Example:

A: What type of dream house is it?

(Nó thuộc thứ hạng nhà mơ ước nào?)

B: It"s a palace.

(Đó là một cung điện.)

A: Where is it?

(Nó nghỉ ngơi đâu?)

B: It"s in the mountains.

(Nó ở trên núi.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Type of house (Kiểu nhà)

palace (cung điện)

Location (Vị trí)

in the mountains (trên núi)

Number of rooms (Số phòng)

Appliances in the house (Các trang bị trong nhà)

some robots (một số tín đồ máy)


Bài 5


Video hướng dẫn giải


5. Use the information in 4 to write a paragraph of about 50 words about your dream house.

(Sử dụng thông tin trong 4 nhằm viết một quãng văn khoảng tầm 50 từ về ngôi nhà mơ ước của bạn.)

Example:

My dream house is a big palace. It is in the mountains....

(Ngôi nhà mơ ước của tôi là 1 trong cung điện lớn. Nó nghỉ ngơi trên núi….)

Lời giải chi tiết:

My dream house is a big palace. It is in the mountains. It is surrounded by lots of trees. It has seven rooms: three bedrooms, two bathrooms, one kitchen và one livingroom. There is a large swimming pool in front of it. I have some robots in the palace. They help me khổng lồ clean the floor, cook meals, water flowers.... I"m happy khổng lồ live in my palace.

Xem thêm: Bài Tập 1 Trang 50 Sgk Tiếng Anh Lớp 10 Tập 2 Trang 50, Language Focus

Tạm dịch:

Ngôi nhà mơ ước của tôi là một cung điện lớn. Nó làm việc trên núi. Nó được bao quanh bởi rất nhiều cây cối. Nó bao gồm bảy phòng: bố phòng ngủ, nhì phòng tắm, một phòng bếp và một chống khách. Tất cả một hồ bơi lớn ở phía trước của nó. Tôi có một vài người thiết bị trong cung điện. Họ giúp tôi lau sàn, nấu ăn ăn, tưới hoa .... Tôi hạnh phúc khi sống trong cung điện của mình.