HỌC TỐT TIẾNG ANH LỚP 6

     

Giải bài xích tập phần Getting Started - Unit 12 - tiếng Anh 6 Global Success - Kết nối học thức trang 58, 59. 3. Complete the following sentences, using the adjectives in the box. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng các tính từ trong hộp.)


1. Listen và read (Lắng nghe với lặp lại)

*

Hướng dẫn dịch:

Nick: ts Adams! Chú có thể cho chúng con cháu biết về những robot trong buổi thuyết trình được không?

Tiến sĩ Adams: chắc hẳn rằng rồi. Đây là H8, một robot gia đình. Nó hoàn toàn có thể rửa bát, ủi quần áo, chứa đồ chơi ...

Bạn đang xem: Học tốt tiếng anh lớp 6

Nick: Nó trông rất hữu ích!

Tiến sĩ Adams: Đúng vậy, nó thậm chí hoàn toàn có thể nấu ăn.

Phong: chú ý kìa! Đó là robot lớn số 1 trong buổi trình diễn.

Tiến sĩ Adams: Đúng rồi, chính là WB2, một robot công nhân, nó là robot mạnh mẽ nhất và nhanh hơn sinh hoạt đây.

Nick: Nó rất có thể làm gì?

Tiến sĩ Adams: Nó hoàn toàn có thể di chuyển đa số thứ nặng nề hoặc sửa chữa máy móc bị hỏng.

Nick: Và đấy là gì?

Tiến sĩ Adams: Đó là Sifa, một robot bác bỏ sĩ. Đó là robot sáng dạ nhất. Nó có thể giúp đỡ mọi tín đồ và làm các việc giống như con người.

2. Read the conversation again and tick True or False ( phát âm lại đoạn đối thoại và lựa chọn câu đúng, sai)

 

T

F

1. H8 is a very useful robot.

 

 

2. WB2 can’t repair broken machines.

 

 

3. Shifa is a doctor robot.

 

 

4. H8 is the fastest in the robot show.

 

 

5. Shifa is very smart.

 

 

Hướng dẫn dịch:

1. H8 là 1 con rô bốt hết sức hữu ích.

2. WB2 cấp thiết sửa hồ hết máy móc bị hỏng.

3. Shifa là rô bốt bác sĩ.

4. H8 thì sớm nhất có thể trong triển lãm rô bốt.

Xem thêm: Vật Lý 8 Bài 5 C8 - Giải Bài Tập Vật Lí 8

5. Shifa vô cùng thông minh.

Bài giải:

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

3. Complete the following sentences, using the adjectives in the box.

(Hoàn thành những câu sau, sử dụng những tính từ trong hộp.)

fast smart useful heavy strong

1. My dad bought me a very........... Home robot last week. It helps me to do many household chores.

2. This is a very ........... Car. It can travel at a speed of 300 km per hour.

3. He"s very ................... He can move a big car!

4. They"re making a very ............ Robot. It can understand 30 languages.

5. The table is too ............ For me lớn move on my own.

Bài giải:

1. My dad bought me a very useful home robot last week. It helps me to vì many household chores.

Bố tôi đã cài đặt cho tôi một bé rô bốt rất có ích vào tuần trước. Nó giúp tôi làm cho nhiều việc nhà.

2. This is a very fast car. It can travel at a speed of 300 km per hour.

Đây là 1 trong những chiếc xe siêu nhanh. Nó rất có thể di gửi với tốc độ 300 km một giờ.

3. He"s very strong. He can move a big car!

Đây là một trong những chiếc xe hết sức nhanh. Nó có thể di đưa với tốc độ 300 km một giờ.

4. They"re making a very smart robot. It can understand 30 languages.

Họ đang làm cho một fan máy rất thông minh. Nó có thể hiểu 30 ngôn ngữ.

5. The table is too heavy for me to lớn move on my own.

Xem thêm: Sông Hồng Chảy Theo Hướng Nào Sau Đây, Sông Nào Sau Đây Chảy Theo Hướng Tây Bắc

Bàn thừa nặng để tôi rất có thể tự di chuyển.

4. Match the following activities with the pictures (Nối các vận động sau với các hình ảnh)

*

Hướng dẫn dịch:

- iron clothes: ủi đồ

- make meals: có tác dụng bữa sáng

- move heavy things: di chuyển những lắp thêm nặng

- vày the dishes: làm những món ăn

- repair a broken machine: sửa chữa thay thế một món đồ bị hư

- put toys away: chứa đồ chơi

Bài giải:

1. B

2. C

3. E

4. D

5. F

6. A

5. GAME: Miming

Work in groups. A student mimes one of the activities in 4 & the others try to guess. Then swap

(Làm câu hỏi nhóm. Một học sinh bắt chước 1 trong các các chuyển động trong 4 hoạt động và những học viên khác cố gắng đoán. Sau đó hoán đổi)