Tiếng Anh 7 Tập 2 Unit 9

     

Nick: I chose the Elephant Race Festival in Dak Lak. I think elephants are fascinating animals! It must be amazing lớn see them racing.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 tập 2 unit 9

Teacher: OK, that"s interesting. How about you, Mai?

Mai: I chose Diwali. It"s an Indian festival.

Teacher: Why did you choose it?

Mai: Well, it"s called the "Festival of Lights" & it"s a religious festival. I think candles are so romantic, và I love fireworks. There are lots of both during Diwali.

Teacher: That"s a great choice. And you, Phong?

Phong: I chose La Tomatina. It"s held in Spain, in a small town called Buñol. It"s a seasonal festival lớn celebrate the tomato harvest.

Teacher: What bởi you lượt thích about it?

Phong: For one hour, people get to throw tomatoes at each other!

Teacher: Wow! That does sound unusual. OK, finally, Mi.

Mi: I chose something a little different. It"s a music festival called Burning Man. It"s held every year at the kết thúc of August. People go khổng lồ the desert, make a camp, và have a party!

Teacher: Wow, that"s a new one on me! Sounds fascinating. OK, I"d like you lớn write up your reports and hand them in khổng lồ me by ...

*

a. Answer the following questions.

(Trả lời những câu hỏi sau.)

1. Did the teacher expect Nick lớn choose a Vietnamese festival? Why/ Why not?

(Giáo viên tất cả nghĩ Nick chọn lễ hội Việt phái nam không? trên sao?/ nguyên nhân không?)

___________________

2. What bởi people vị to celebrate Diwali?

(Mọi người làm cái gi để kỷ niệm lễ hội Diwali?)

___________________

3. Which festival is held in a small town?

(Lễ hội như thế nào được tổ chức trong một thị trấn nhỏ?)

___________________

4. Why does ngươi think her festival is unusual?

(Tại sao mày nghĩ rằng lễ hội của cô ấy ko bình thường?)

___________________

5. What should the students bởi after this discussion with the teacher?

(Học sinh nên làm những gì sau khi trao đổi với giáo viên?)

___________________

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Giáo viên: Em chọn tiệc tùng nào, Nick?

Nick: thật ra, em chọn một lễ hội Việt Nam!

Giáo viên: Thật không? Em chọn tiệc tùng, lễ hội nào?

Nick: Em chọn tiệc tùng đua voi sinh hoạt Đắk Lắk. Em nghĩ về voi là động vật tuyệt vời. Chắc chắn rằng sẽ thú vị lúc xem chúng đua.

Giáo viên: Được, thú vui đó. Còn em, Mai?

Mai: Em chọn Diwali. Nó là một tiệc tùng Ấn Độ.

Giáo viên: Tại sao em lựa chọn nó?

Mai: Dạ, nó được hotline là “Lễ hội Ánh sáng” và nó là một liên hoan tôn giáo. Em nghĩ rất nhiều cây nến vô cùng lãng mạn, và em phù hợp pháo hoa. Vào suốt lễ hội Diwali có rất nhiều nến và pháo hoa.

Giáo viên: Đó là 1 trong những sự chắt lọc hay. Còn em, Phong?

Phong: Em chọn lễ hội La Tomatina. Nó được tổ chức ở Tây Ban Nha tại 1 thị trấn nhỏ gọi là Bunol. Nó là một tiệc tùng mùa để ăn uống mừng vấn đề thu hoạch cà chua.

Giáo viên: Em ưa thích gì về nó?

Phong: trong một giờ, người ta ném gần như quả cà chua vào nhau!

Giáo viên: Ồ! Nghe không thông thường cho lắm. Được, cuối cùng là Mi.

Mi: Em lựa chọn 1 cái gì đấy hơi khác. Đó là liên hoan âm nhạc được call là Burning Man. Nó được tể chức hàng năm vào thời điểm cuối tháng 8. Người ta cho sa mạc, dựng lều trại và tổ chức triển khai tiệc!

Giáo viên: Ồ! Đó là một tiệc tùng mới đấy! Nghe thiệt thú vị. Được, cô muốn những em viết bài báo cáo và nộp chúng mang đến cô...

Lời giải đưa ra tiết:

1. No, she didn’t because she said “Oh really?” to show her surprise.

Xem thêm: Đặc Điểm Các Giới Sinh Vật Là Gì? Phân Chia Giới Sinh Vật Như Thế Nào?

(Không, chính vì cô ấy nói rằng “Thật vậy à?” để thể hiện sự kinh ngạc của mình.)

2. People light candles and display the fireworks.

(Người ta thắp nến và biểu lộ pháo hoa.)

3. It’s La Tomatina.

(Chính là La Tomatina.)

4. Because to ceblarate the festival, people go to the desert, make a camp, & have a party.

(Bởi bởi vì để ăn uống mừng lễ hội, tín đồ ta đi đến sa mạc cắm trại, và tổ chức tiệc.)

5. They should write up reports & hand them into the teacher.

(Họ cần viết ra báo cáo và nộp mang lại giáo viên.)


Bài 1b

1b. Tick () true (T) or false (F)

(Đánh dấu lựa chọn (đúng (T) tốt sai (F).)

 

T

F

1. Nick chose the festival because he would lượt thích to see elephants racing.

 

 

2. The "Festival of Lights" is another name for Diwali.

 

 

3. People throw tomatoes at each other for one day at La Tomatina.

 

 

4. Burning Man is held in the desert.

 

 

Lời giải đưa ra tiết:

1. T

(Nick chọn liên hoan tiệc tùng này bởi vì anh ấy muốn xem đua voi.)

2. T

(“LỄ HỘI ÁNH SÁNG” là một trong tên không giống của Diwali.)

3. F (for one hour only - chỉ 1 giờ đồng hồ thôi)

(Người ta ném cà chua vào nhau trong một ngày sinh hoạt La Tomatina.)

4. T

(Lễ hội Burning Man được tổ chức triển khai ở sa mạc.)


Task 2. Write the festivals in the box under the pictures. Then listen và repeat.

(Viết những lễ hội trong size vào dưới hình mỗi. Tiếp đến nghe với lặp lại.) 

Tet

Easter

Christmas

Halloween

Cannes Film Festival

Ghost Day

Rock in Rio

Water Festival

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. Water festival: Lễ hội nước

2. Cannes Film Festival: Liên hoan phim Cannes 

3. Ghost day: Ngày ma quỷ 

4. Tet: Ngày tết 

5. Rock in Rio: Lễ hội nhạc Rock nghỉ ngơi Rio

6. Christmas: Lễ Giáng sinh

7. Halloween: Lễ hội Halloween - lễ hội Hóa trang

8. Easter: Lễ Phục sinh


Task 3. Match the festivals below with the reasons they are held. 

(Nối lễ hội dưới với những tại sao mà chúng tổ chức.)

religious

seasonal

music/ arts

superstitious

*

Lời giải bỏ ra tiết:

- religious (tôn giáo): Halloween, Ghost Day

- music/ art (âm nhạc, nghệ thuật): Rock in Rio, Cannes Film Festival

- seasonal (theo mùa): Tet, Water Festival

- superstitous (theo tín ngưỡng): Christmas, Easter


Task 4. Compare your answers with a partner.

Xem thêm: Tải Trắc Nghiệm Bài 25 Sử 10 Bài 25 (Có Đáp Án), Trắc Nghiệm Lịch Sử 10 Bài 25 (Có Đáp Án)

(So sánh câu trả lời với bạn bè.)

Example: (Ví dụ)

A: I think Rock in Rio và the Cannes Film Festival are music or arts festivals.

(Mình nghĩ rằng Rock in Rio và liên hoan Phim Cannes là liên hoan tiệc tùng nghệ thuật cùng âm nhạc.)