Tiếng anh lớp 5 tập 1 review 2

     
3. Cậu ấy luyện nói cố kỉnh nào? He practises speaking by talking to lớn his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng giải pháp nói với những người dân bạn quốc tế của cậu ấy.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 5 tập 1 review 2

Câu 1

1.Listen and tick(Nghe và khắc ghi chọn(✓))

Click tạiđâyđể nghe:


*

Lời giải đưa ra tiết:

1.c 2. B

Audio script

1.Tom:How many lessons vị you have today, Quan?

Quan:I have four: Maths, Vietnamese, English và IT.

2. Akiko:You are very good at speaking English, Nam!

Nam:Thank you, Akiko.

Akiko:How vì chưng you practise speaking?


Nam:I speak English with my friends every day.

Tạm dịch:

1.Tom:Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học hả Quân?

Quân:Mình tất cả 4 môn: toán, tiếng Việt, giờ Anh và công nghệ thông tin.


2.Akiko:Bạn nói giờ Anh vô cùng tốt, phái nam à!

Nam:Cảm ơn bạn, Akiko.

Akiko:Bạn luyện nói như vậy nào?

Nam:Mình nói giờ đồng hồ Anh với chúng ta mình mặt hàng ngày.

Câu 2

2.Listen & number(Nghe và điền số.)

Click tạiđâyđể nghe:


*

a.3b.4c.1d.2

Audio script

1.Tony:How bởi you practise listening?

Mai:I often watchEnglish cartoonson TV.

Tony:Great! Let’s watch cartoons together.


2. Linda:What are you going to bởi on Sports Day?

Mai:I’m going lớn playbadminton.

Linda:I lượt thích badminton, too. Let’s play together.

Mai:OK.


3. Tom:What subject vì you lượt thích best, Nam?

Nam:English. It’s my favourite subject.

Tom:How often do you have English?

Nam:I have it four times a week.

4. Linda:What are you reading, Tom?

Tom:Snow White and the Seven Dwarfs.

Linda:What vị you think of the main character?

Tom:Snow white is very kind.

Tạm dịch:

1.Tony:Bạn luyện nói như vậy nào?

Mai:Mình thường xem hoạt hình tiếng Anh bên trên tivi.

Tony:Tuyệt vời! chúng mình cùng xem đi.

2.Linda:Bạn dự định làm gì vào ngày Thể thao?

Mai:Mình dự tính chơi cầu lông.

Linda:Mình cùng thích chơi cầu lông. Chúng mình cùng chơi đi.

Mai:Được.

3.Tom:Môn học nào cậu say mê nhất hả Nam?

Nam:Tiếng Anh. Đó là môn học ưa chuộng của mình.

Tom:Bạn thường xuyên học giờ đồng hồ Anh cùng với tần suất như thế nào?

Nam:Mình học tập Tiếng Anh 4 lần một tuần.

4.Linda:Bạn sẽ đọc gì thế, Tom?

Tom:Nàng Bạch Tuyết với bày chú lùn.

Linda:Bạn suy nghĩ gì về nhân vật chính?

Tom:Nàng Bạch Tuyết tốt nhất bụng.

Câu 3

3. Listen và tick(Nghe và ghi lại chọn (✓)vào ô bao gồm (Y) hoặc vào ô ko (N))

Click tạiđâyđể nghe:


*

Lời giải đưa ra tiết:

1.Y 2. N

Audio script

1.Akiko:Where did you go yesterday?

Tom:I went lớn the zoo.

Akiko:What did you see at the zoo?

Tom:I saw a big elephant and some other animals.

Akiko:Did you see any gorillas?

Tom:Yes, I did. I saw some gorillas. They were really funny.

2.Tony:Where will Sports Day be, Nam?

Nam:It’ll be at my school.

Tony:What are you going to bởi vì on that day?

Nam:I’m going to play table tennis. Bởi you like playing table tennis, Tony?

Tony:No, I don’t. I lượt thích playing football.

Tạm dịch:

1.Akiko:Hôm qua, các bạn đã đi đâu vậy?

Tom:Mình đi sở thú.

Akiko:Bạn đang thấy gì ngơi nghỉ sở thú?

Tom:Mình thấy một chú voi to béo và một vài động vật khác.

2.Tony:Ngày hội thể thao sẽ diễn ra ở đâu, Nam?

Nam:Nó sẽ diễn ra ở ngôi trường của mình.

Tony:Bạn dự định làm những gì vào ngày đó?

Nam:Mình dự định chơi nhẵn bàn. Bạn có thích đùa bóng bàn không, Tony?

Tony:Không. Mình đang có nhu cầu muốn chơi nhẵn đá.

Câu 4

4.Read and write(Đọc và viết)


*

Lời giải đưa ra tiết:

1.How often does phái nam have English?

(Nam thường có môn giờ đồng hồ Anh mấy lần?)

=> He has it four times a week.

(Cậu ấy có nó tứ lần một tuần.)

2.

Xem thêm: Lý Thuyết So Sánh 2 Phân Số Cùng Tử, Lý Thuyết Ôn Tập: So Sánh Hai Phân Số

What storybook can he read in English?

(Sách truyện bởi tiếng Anh cậu ấy rất có thể đọc là gì?)

=> He can read Aladdin & the Magic Lamp in English.

(Cậu ấy rất có thể đọc truyện A-la-đin cùng cây đèn thần.)

3.How does he practise speaking?

(Cậu ấy luyện nói núm nào?)

=> He practises speaking by talking lớn his foreign friends.

(Cậu ấy luyện nói bằng cách nói với những người bạn quốc tế của cậu ấy.)

4.How does he practise writing?

(Cậu ấy luyện viết vậy nào?)

=> He practises writing by sending emails to his friend Hakim in Malaysia.

(Cậu ấy luyện viết bằng phương pháp gửi các thư điện tử đến bạn cậu ấy là Hakim sống Ma-lai-xi-a.)

5.Why does he learn English?

(Tại sao cậu ấy học tập tiếng Anh?)

=> Because he wants lớn watch English cartoons on TV.

(Bởi vị cậu ấy ý muốn xem nhiều phim phim hoạt hình bằng tiếng Anh bên trên ti vi.)

Tạm dịch:

Tôi thương hiệu là Nam. Tôi đến lớp từ sản phẩm Hai mang đến thứ Sáu. Tối bao gồm môn Toán với Tiếng Việt từng ngày. Tôi tất cả môn tiếng Anh tứ lần một tuần. Tiếng Anh là môn học mếm mộ của tôi. Trui rèn đọc bằng phương pháp đọc nhiều chuyện tranh tiếng Anh và phần nhiều sách truyện.Bây giờ tôi rất có thể đọc A-la-đin và cây đèn thần bởi tiếng Anh. Tôi rèn nói bằng cách nói với những người bạn quốc tế của tôi. Mỗi ngày, tôi rèn viết tiếng Anh bàng cách gửi các thư điện tử đến chúng ta tôi Hakin ngơi nghỉ Ma-lai-xi-a. Tôi học tiếng Anh cũng chính vì tôi ý muốn xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

Câu 5

5.Write about you. Then tell the class about it(Viết về em. Tiếp đến nói cùng với lớp về nó)


*

Tạm dịch:

1. Bạn thường có môn giờ Anh mấy lần?

2.Bạn học tiếng Anh như vậy nào?

3. Quyển sách yêu thích của chúng ta là gì? Nhân vật chính trong quyển sách yêu thích của khách hàng là ai? Cậu/Cô ấy như thế nào?

4. Bạn đã thấy gì sinh sống sở thú vào thời gian trước?

5. Bạn sẽ làm gì vào ngày Hội thao?

Lời giải bỏ ra tiết:

1.I have English every day except Saturday và Sunday.

2.I learn to listen English by watching English cartoons on TV.

I learn vocabulary by writing new words on my notebook & read them aloud.

I learn lớn speak English by talking to lớn my foreign friends.

I learn lớn read English by reading English comic books và short English story.

3.My favourite book is Snow White và the Seven Dwarfs.

The main character in my favourite book is Snow White.

She is very beautiful và so kind.

4.I saw the tigers, the elephants, the lions, the monkeys, the peacocks, the bears…

5.I’m going lớn play in a football match.

Tạm dịch:

1.Tôi có môn giờ Anh từng ngày trừ vật dụng Bảy và nhà nhật.

2.Tôi học nghe giờ Anh bằng phương pháp xem những phim phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

Tôi học từ vựng bằng phương pháp viết đầy đủ từ new vào tập với đọc lớn chúng.

Tôihọc nói giờ đồng hồ Anh bằng cách nói chuyện với những người bạn quốc tế của tôi.

Tôi học phát âm tiếng Anh bàng cách đọc nhiều sách chuyện tranh tiếng Anh với truyện ngắn tiếng Anh.

3.Quyển sách thương yêu của tôi là Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Nhân vật chính trong quyển sách ngưỡng mộ của tôi là Bạch Tuyết.

Cô ấy rất xinh đẹp và xuất sắc bụng.

Xem thêm: Soạn Anh 10 Unit 2 Grammar, Tiếng Anh Lớp 10 Unit 2 Language

4.Tôi sẽ thấy những nhỏ hổ, những nhỏ voi, những con sư tử, những con khỉ, những nhỏ công, những bé gấu,…