TIẾNG ANH LỚP 7 TẬP 1 TRANG 61

     

Tiếng Anh lớp 7 new Unit 6: A Closer Look 2 trang 61-62

Loạt bài bác soạn, giải bài bác tập giờ Anh lớp 7 new Unit 6 A Closer Look 2 sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 7 dễ dàng sẵn sàng bài để học tốt môn tiếng Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 tập 1 trang 61

*

A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 61-62 SGK giờ đồng hồ Anh 7 mới)

1. Complete the passage using the past participle of the verbs in the box. (Hoàn thành đoạn văn thực hiện quá khứ phân từ của những động từ vào bảng.)

1. Located2. Surrounded3. Displayed
4. Taken5. Considered

Hướng dẫn dịch

Văn Miếu nằm vị trí trung tâm Hà Nội, cách Hồ hoàn Kiếm khoảng tầm 2 km về phía Tây. Nó được phủ bọc bời 4 tuyến đường nhộn nhịp: Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Tôn Đức Thẳng, với Nguyễn Thái Học. Không hề ít cổ vật quý báu được trưng bày ở đó. Những cây cùng hoa được những người làm vườn quan tâm cẩn thận ở di tích này. Văn miếu được xem là một trong những địa danh lịch sử - văn hóa đặc biệt nhất Việt Nam.

2. Using the verbs in brackets, write sentences in the present simple passive. (Sử dụng những động từ vào ngoặc, viết các câu ở dạng tiêu cực củathì hiện tại đơn.)

1. Many precious relics are displayed in the Temple of Literature.

2. Many old trees & beautiful flowers are taken care of by the gardeners.

3. Lots of souvenirs are sold inside the Temple of Literature.

4. Khue Van Pavilion is regarded as the symbol of Ha Noi.

5. The Temple of Literature is considered one of the most important cultural and historic places in Viet Nam.

3. Using the words in the box below, can you make sentences in the present simple passive lớn talk about the Temple of Literature? (Sử dụng các từ vào bảng bên dưới đây, bạn có thể viết thành câu sinh sống dạng bị động ở thì lúc này đơn để nói về văn miếu không?)

- Trees và flowers in the Temple of Literature are watered every day.

- The courtyard in the Temple of Literature are tidied up/cleaned up every day.

- Food và drink are not sold in the Temple of Literature.

Xem thêm: Hướng Dẫn Học Bài Toán Lớp 3 Tìm Số Bị Chia Lớp 3 Tìm Số Chia

- Tickets are sold outside the Temple of Literature.

4. Complete the sentences with the words from the box. (Hoàn thành câu với những từ trong bảng.)

1. Was2. Constructed3. Were4. Regarded5. Renamed

Hướng dẫn dịch

1. văn miếu quốc tử giám được thành lập và hoạt động vào năm 1070.

2. văn miếu quốc tử giám được sản xuất dưới thời vua è Nhân Tông.

3. bài xích vị tiến sĩ được dựng lên do vua Lê Thánh Tông.

4. quốc tử giám được xem như thể trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

5. vào năm 1483, văn miếu được đặt lại tên thành Thái học Viện.

5. Put the parts of the passage below in the correct order. Then circle The examples of the past simple passive in the text. (Đặt phần đa phần của đoạn văn dưới đây theo đúng trang bị tự. Sau đó khoanh tròn các ví đụ của dạng tiêu cực quá khứ solo trong bài bác văn.)

D-C-A-B

Hướng dẫn dịch

Quốc Tử Giám - ngôi trường đại học đầu tiên ở việt nam - được xây dựng vào năm 1076 bên dưới thòi vua Lý Nhân Tông. Nó được dùng làm giáo dục ráng hệ trẻ cho đất nước.

Nó bao hàm nhiều chống học và thư viện mang lại học sinh. Những giáo viên của văn miếu quốc tử giám đều là phần lớn học giả khôn cùng nổi tiếng.

Các học viên của quốc tử giám đều là fan rất xuất sắc. Chúng ta được tuyển lựa chọn từ các kỳ thi tại địa phương trên mọi cả nước.

Họ đề nghị học những môn học trong khoảng 3 năm. Tiếp đến họ được sẵn sàng kĩ lưỡng mang lại kì thi trước tiên là thi Quốc gia, tiếp nối là kì thi Hoàng gia trước khi nhận học vị tiến sĩ.

Xem thêm: Nêu Khái Niệm Côn Trùng, Vòng Đời Của Côn Trùng Là Gì ? Có Tất Cả Mấy Kiểu?

6. Can you make sentences in the present & past passive voice about the places below? (Bạn rất có thể viết những câu bị động ở thì bây giờ hoặc thừa khứ về những địa danh sau không?)