TIẾNG ANH LỚP 9 REVIEW 3

     

Hướng dẫn soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 9 reviews 3: Unit 7, 8, 9 chi tiết đầy đủ những phần theo ngôn từ Unit 1 lớp 9 giúp học viên làm bài bác tập giờ đồng hồ Anh 9 dễ ợt hơn. Tài liệu còn tồn tại từ vựng, ngữ pháp, bài tập trắc nghiệm có đáp án theo từng unit giúp học sinh học xuất sắc môn tiếng Anh 9.
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 review 3

Tiếng Anh lớp 9 đánh giá 3: Unit 7, 8, 9

Video giải giờ Anh lớp 9 review 3: Unit 7, 8, 9

Review 3 (Unit 7, 8, 9): Language reviews (trang 42, 43): Mark the questions with falling, rising, or falling- rising arrows...

Xem lời giải

Review 3 (Unit 7, 8, 9): Skills review (trang 44, 45): Read Mi’s e-mail to Nick và do the exercises that follow...

Xem lời giải

Unit 9: English in the world

Unit 10: Space travel

Unit 11: Changing roles in society

Unit 12: My future career

Review 4: Unit 10, 11, 121 1144 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem cấp tốc chương trình Lớp 9


chất hóa học 9

những dạng bài bác tập chất hóa học lớp 9

Đề thi hóa học 9

triết lý Hóa học tập 9

Giải vở bài bác tập chất hóa học 9

Giải sbt chất hóa học 9

Giải sgk chất hóa học 9


Ngữ văn 9

Văn chủng loại lớp 9

soạn văn 9 (ngắn nhất)

soạn văn 9 (hay nhất)

bắt tắt sản phẩm Ngữ văn 9


Toán 9

Đề thi vào 10 môn Toán

Đề thi Toán 9

các dạng bài tập Toán lớp 9

triết lý Toán 9

Giải sbt Toán 9

Giải sgk Toán 9


giờ đồng hồ Anh 9

Giải sbt tiếng Anh 9 (thí điểm)

Giải sbt tiếng Anh 9

Giải sgk giờ đồng hồ Anh 9

Giải sgk giờ Anh 9 (thí điểm)

Đề thi tiếng Anh 9
Xem thêm: Tải Giải Bài Tập Sinh 9 Bài 3 : Lai Một Cặp Tính Trạng (Tiếp Theo)

Sinh học tập 9

Giải sbt Sinh học 9

định hướng Sinh học tập 9

Giải vở bài bác tập Sinh học tập 9

Giải sgk Sinh học tập 9


đồ gia dụng Lí 9

Đề thi đồ vật lí 9

triết lý Vật Lí 9

những dạng bài xích tập vật Lí lớp 9

Giải sbt trang bị Lí 9

Giải sgk vật Lí 9


Địa Lí 9

Đề thi Địa lí 9

Giải Tập bản đồ Địa Lí 9

định hướng Địa Lí 9

Giải sgk Địa Lí 9


Tin học 9

Giải sgk Tin học tập 9


giáo dục công dân 9

triết lý Giáo dục công dân 9


lịch sử hào hùng 9

Đề thi lịch sử hào hùng 9

Giải Tập bản đồ lịch sử hào hùng 9

Giải vở bài tập lịch sử 9


*

giới thiệu
link
chính sách


Xem thêm: Trắc Nghiệm Bài 30 Sử 10 - Trắc Nghiệm Lịch Sử 10 Bài 30 (Có Đáp Án)

liên kết