tiếu giai nhân

[full_free]_tôi và ổng ko thân

[full_free]_tôi và ổng ko thân

8.5/10

3259

Bạn đang xem: tiếu giai nhân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 45
Tôi Và Hình ảnh Đế Yêu Đương

Tôi Và Hình ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10

1100

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

7.2/10

1917

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 36
Đối tượng coi đôi mắt có vẻ như ngoài đặc biệt dữ

Đối tượng coi đôi mắt có vẻ như ngoài đặc biệt dữ

8.5/10

34035

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 54
Mệnh Quý Phụ

Mệnh Quý Phụ

7.5/10

32449

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 458
Mạt thế hầm cá mặn

Mạt thế hầm cá mặn

8.5/10

8112

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Truyện Khác

Chương 56
Gả Kim Thoa

Gả Kim Thoa

7.1/10

14395

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 349
Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

7.2/10

4179

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 71
Đạo Trưởng Cùng Miêu

Đạo Trưởng Cùng Miêu

7.6/10

10458

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 123
Ta Sống Lại Sau Khi Tại Góa

Ta Sống Lại Sau Khi Tại Góa

7.9/10

15126

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 747
Thiều Quang Diễm

Thiều Quang Diễm

7.7/10

11051

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 288
Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Lục Gia Tiểu Tức Phụ

7.9/10

76525

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 623
Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

7.3/10

16825

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Kết Tử Quả Cam FULL

Kết Tử Quả Cam FULL

7.1/10

5297

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Hoàng Ân FULL

Hoàng Ân FULL

7.1/10

65173

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 74
Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

7/10

55148

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên nhanh chóng chi kiều thê

Xuyên nhanh chóng chi kiều thê

8.5/10

132708

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Truyện Khác

Chương 163
Hoàng Cưới FULL

Hoàng Cưới FULL

7.3/10

150628

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 70
Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

10.3/10

149075

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Ta vì thế biểu thúc đẩy họa tân trang

Ta vì thế biểu thúc đẩy họa tân trang

8.5/10

84896

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Truyện Khác

Chương 141
Kiều Nương Xuân Khuê

Kiều Nương Xuân Khuê

8.1/10

32615

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 90
PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

10.3/10

12999

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 60
Sắc Nước Hương Trời

Sắc Nước Hương Trời

8.6/10

180445

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 150
Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

8.8/10

19643

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 29
Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

7.3/10

118660

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 32
Sủng Hậu Chi Lộ

Sủng Hậu Chi Lộ

8.5/10

159213

Trạng thái: FULL

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 299
Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

8.5/10

167402

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 148
Hỉ Gần Nhau

Hỉ Gần Nhau

8.5/10

9815

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 20
Ta Cùng Với Hình ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Hình ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10

13353

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 31
Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

9/10

114983

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 140
Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

7.5/10

3094

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Vân Tấn Y Hương

Vân Tấn Y Hương

7.5/10

32945

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Đại Sắc Đang Nồng

Đại Sắc Đang Nồng

7.5/10

5151

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 14
Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

7.5/10

62692

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 96
Cẩm Y Hương Khuê

Cẩm Y Hương Khuê

7.5/10

17796

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 56
Kim Chi Ngự Diệp

Kim Chi Ngự Diệp

7.5/10

6873

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 39
Con Đường Sủng Thê

Con Đường Sủng Thê

7.5/10

278083

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 202
Trăng Sáng Và Em

Trăng Sáng Và Em

7.5/10

23695

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 52
Xuân Noãn Hương Nùng

Xuân Noãn Hương Nùng

7.5/10

55297

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 118
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

7.5/10

774139

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 299
Tình Yêu Phô Trương

Tình Yêu Phô Trương

7.5/10

88045

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10

478991

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 165
Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

7.5/10

25087

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiểu Giai Nhân

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 66
Gả Cho Anh Nhà Giàu

Gả Cho Anh Nhà Giàu

7.5/10

15055

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

7.5/10

8147

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

7.5/10

64934

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 73
9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9.6/10

1039709

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 160
Mỹ Nhân Kiều

Mỹ Nhân Kiều

7.5/10

18145

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 56
Lương Duyên Trời Định

Lương Duyên Trời Định

7.5/10

14434

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Hài Hước

Chương 42
[full_free]_tôi và ổng ko thân

C45

[full_free]_tôi và ổng ko thân

8.5/10

3259

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Tôi Và Hình ảnh Đế Yêu Đương

C5

Tôi Và Hình ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10

1100

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

C36

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

7.2/10

1917

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đối tượng coi đôi mắt có vẻ như ngoài đặc biệt dữ

C54

Đối tượng coi đôi mắt có vẻ như ngoài đặc biệt dữ

8.5/10

34035

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Mệnh Quý Phụ

C458

Xem thêm: truyện nam mỹ

Mệnh Quý Phụ

7.5/10

32449

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Mạt thế hầm cá mặn

C56

Mạt thế hầm cá mặn

8.5/10

8112

Thể loại: Truyện Khác

Gả Kim Thoa

C349

Gả Kim Thoa

7.1/10

14395

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

C71

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

7.2/10

4179

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đạo Trưởng Cùng Miêu

C123

Đạo Trưởng Cùng Miêu

7.6/10

10458

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Ta Sống Lại Sau Khi Tại Góa

C747

Ta Sống Lại Sau Khi Tại Góa

7.9/10

15126

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thiều Quang Diễm

C288

Thiều Quang Diễm

7.7/10

11051

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Lục Gia Tiểu Tức Phụ

C623

Lục Gia Tiểu Tức Phụ

7.9/10

76525

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

C54

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

7.3/10

16825

Thể loại: Ngôn Tình

Kết Tử Quả Cam FULL

C7

Kết Tử Quả Cam FULL

7.1/10

5297

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình

Hoàng Ân FULL

C74

Hoàng Ân FULL

7.1/10

65173

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

C50

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

7/10

55148

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên nhanh chóng chi kiều thê

C163

Xuyên nhanh chóng chi kiều thê

8.5/10

132708

Thể loại: Truyện Khác

Hoàng Cưới FULL

C70

Hoàng Cưới FULL

7.3/10

150628

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

C53

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

10.3/10

149075

Thể loại: Ngôn Tình

Ta vì thế biểu thúc đẩy họa tân trang

C141

Ta vì thế biểu thúc đẩy họa tân trang

8.5/10

84896

Thể loại: Truyện Khác

Kiều Nương Xuân Khuê

C90

Kiều Nương Xuân Khuê

8.1/10

32615

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

C60

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

10.3/10

12999

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Sắc Nước Hương Trời

C150

Sắc Nước Hương Trời

8.6/10

180445

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

C29

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

8.8/10

19643

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

C32

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

7.3/10

118660

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Hậu Chi Lộ

C299

Sủng Hậu Chi Lộ

8.5/10

159213

Thể loại: Ngôn Tình

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

C148

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

8.5/10

167402

Thể loại: Ngôn Tình

Hỉ Gần Nhau

C20

Hỉ Gần Nhau

8.5/10

9815

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Cùng Với Hình ảnh Đế Yêu Đương

C31

Ta Cùng Với Hình ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10

13353

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Quốc Sắc Sinh Hương

C140

Quốc Sắc Sinh Hương

9/10

114983

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

C6

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

7.5/10

3094

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vân Tấn Y Hương

C40

Vân Tấn Y Hương

7.5/10

32945

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Sắc Đang Nồng

C14

Đại Sắc Đang Nồng

7.5/10

5151

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

C96

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

7.5/10

62692

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cẩm Y Hương Khuê

C56

Cẩm Y Hương Khuê

7.5/10

17796

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kim Chi Ngự Diệp

C39

Kim Chi Ngự Diệp

7.5/10

6873

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Con Đường Sủng Thê

C202

Con Đường Sủng Thê

7.5/10

278083

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Trăng Sáng Và Em

C52

Trăng Sáng Và Em

7.5/10

23695

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Xuân Noãn Hương Nùng

C118

Xuân Noãn Hương Nùng

7.5/10

55297

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

C299

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

7.5/10

774139

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Tình Yêu Phô Trương

C90

Tình Yêu Phô Trương

7.5/10

88045

Thể loại: Ngôn Tình

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

C165

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10

478991

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

C66

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

7.5/10

25087

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Gả Cho Anh Nhà Giàu

C22

Gả Cho Anh Nhà Giàu

7.5/10

15055

Thể loại: Ngôn Tình

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

C22

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

7.5/10

8147

Thể loại: Ngôn Tình

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

C73

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

7.5/10

64934

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

C160

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9.6/10

1039709

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Mỹ Nhân Kiều

C56

Mỹ Nhân Kiều

7.5/10

18145

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lương Duyên Trời Định

C42

Lương Duyên Trời Định

Thể loại: Hài Hước