tiểu thuyết nữ phụ

Trong truyện Nữ Phụ, anh hùng chủ yếu tiếp tục nên vật lộn nhằm lần lối sống sót vô toàn cầu của kiệt tác với thật nhiều rào cản trở ngại. Họ nên đương đầu với rất nhiều thách thức và nguy khốn như tấn công nhau, tuyên chiến đối đầu với những anh hùng phụ không giống nhằm giành lấy sự sinh sống, lần cơ hội rời xa những phái nam chủ yếu hoặc phái đẹp chủ yếu ghen tị tuông và gian ác.

Hệ Thống Ngược Tra Nam

Hệ Thống Ngược Tra Nam

7.9/10

Bạn đang xem: tiểu thuyết nữ phụ

2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhật Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 61
Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

7.5/10

6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cửu Trọng Tuyết

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 61
Ta Xuyên Nhanh Cứu Vớt Kết Cục Bi Thảm Của Nữ Phụ

Ta Xuyên Nhanh Cứu Vớt Kết Cục Bi Thảm Của Nữ Phụ

7.4/10

1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: PhongPhong29

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 52
Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Tại Thập Niên 70

Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Tại Thập Niên 70

7.1/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thanh Đinh Chi Âm

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 25
Được Kế Thừa Trăm Tòa Nhà Ta Giải Nghệ Thu Tiền Nhà

Được Kế Thừa Trăm Tòa Nhà Ta Giải Nghệ Thu Tiền Nhà

7.8/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Miêu An Diệp

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 12
Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

7.3/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiên Tuế Trản

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 15
Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

7.7/10

2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mai Mưu

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 36
Livestream Mắng Người Hộ Tôi Bất Ngờ Hot Trên Mạng Rồi!

Livestream Mắng Người Hộ Tôi Bất Ngờ Hot Trên Mạng Rồi!

7.2/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thốn Tâm Vô Nghi

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 5
Thập Niên 70 Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con Làm Giàu

Thập Niên 70 Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con Làm Giàu

7.1/10

39.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Soa Điểm Biến Thành Mỹ Nữ

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 1105
Siêu Cấp Trà Xanh Tại Niên Đại Văn Nằm Thắng

Siêu Cấp Trà Xanh Tại Niên Đại Văn Nằm Thắng

7.3/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 167
Khi Ngốc Bức Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Phụ

Khi Ngốc Bức Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Phụ

7.3/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cật Kình Lộ Nhân

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 3
Khi Vai ác ôn Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

Khi Vai ác ôn Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

7.2/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tam Nhật Thành Tinh

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 5
Hệ Thống Ngược Tra Nam

C61

Hệ Thống Ngược Tra Nam

7.9/10

2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

C61

Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

7.5/10

6.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ta Xuyên Nhanh Cứu Vớt Kết Cục Bi Thảm Của Nữ Phụ

C52

Ta Xuyên Nhanh Cứu Vớt Kết Cục Bi Thảm Của Nữ Phụ

7.4/10

1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xem thêm: lục gặp ký thu

Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Tại Thập Niên 70

C25

Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Tại Thập Niên 70

7.1/10

1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Được Kế Thừa Trăm Tòa Nhà Ta Giải Nghệ Thu Tiền Nhà

C12

Được Kế Thừa Trăm Tòa Nhà Ta Giải Nghệ Thu Tiền Nhà

7.8/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

C15

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

7.3/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

C36

Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

7.7/10

2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Livestream Mắng Người Hộ Tôi Bất Ngờ Hot Trên Mạng Rồi!

C5

Livestream Mắng Người Hộ Tôi Bất Ngờ Hot Trên Mạng Rồi!

7.2/10

1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thập Niên 70 Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con Làm Giàu

C1105

Thập Niên 70 Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con Làm Giàu

7.1/10

39.9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Siêu Cấp Trà Xanh Tại Niên Đại Văn Nằm Thắng

C167

Siêu Cấp Trà Xanh Tại Niên Đại Văn Nằm Thắng

7.3/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Khi Ngốc Bức Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Phụ

C3

Khi Ngốc Bức Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Phụ

7.3/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Khi Vai ác ôn Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

C5

Khi Vai ác ôn Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

7.2/10

1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Hệ Thống Ngược Tra Nam

7.9/10

Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

7.5/10

Ta Xuyên Nhanh Cứu Vớt Kết Cục Bi Thảm Của Nữ Phụ

7.4/10

Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Tại Thập Niên 70

7.1/10

Được Kế Thừa Trăm Tòa Nhà Ta Giải Nghệ Thu Tiền Nhà

7.8/10

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

7.3/10

Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

7.7/10

Livestream Mắng Người Hộ Tôi Bất Ngờ Hot Trên Mạng Rồi!

7.2/10

Thập Niên 70 Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con Làm Giàu

7.1/10

Siêu Cấp Trà Xanh Tại Niên Đại Văn Nằm Thắng

7.3/10

Khi Vai ác ôn Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

7.2/10