Toán 11 bài 2 giới hạn của hàm số

     

Trong bài này đã ôn lại con kiến thức cho các em về số lượng giới hạn của hàm số, số lượng giới hạn hữu hạn, giới hạn vô cực, các giới hạn đặc biệt quan trọng và bài những bài toán kiếm tìm giới hạn


Các em cần nắm rõ kiến thức định hướng về giới hạn của hàm số để áp dụng linh hoạt vào từng dạng toán chũm thể.

Bạn đang xem: Toán 11 bài 2 giới hạn của hàm số

A. Tóm tắt định hướng về giới hạn của hàm số

I. Giới hạn hữu hạn

1. Giới hạn đặc biệt

*

*
(c: hằng số)

2. Định lý

a) Nếu:  và 

*
 thì:

 

*

 

*

 

*

 

*

b) ví như

*
 và  thì:

 

*
 và 
*

c) Nếu  thì 

*

II. Giới hạn vô cực. Giới hạn ở vô cực

1. Số lượng giới hạn đặc biệt

*

2. Định lý:

*

III. Số lượng giới hạn 1 bên

 

*

* lúc tính số lượng giới hạn có một trong những dạng vô định: 

*
 thì cần tìm phương pháp khử dạng vô định.

* Chú ý: Đối với các hàm lượng giác thì vận dụng tựa như với giới hạn khi x tiến tới khôn cùng của sinx/x =1

*

* lấy một ví dụ 1: Tính giới hạn:

*

* bài tập vận dụng tìm giới hạn

¤ bài tập 1: Tìm những giới hạn sau

*

¤ bài xích tập 2: Tìm những giới hạn sau

*

 

*

* ví dụ 2: Tính các giới hạn

*

* bài bác tập áp dụng tìm giới hạn

¤ bài xích tập 1: Tìm những giới hạn sau

*

¤ Bài tập 2: Tìm những giới hạn sau

*

 

*

 * Phương pháp: Áp dụng 2 quy tắc giới hạn vô rất (Quy tắc 1 và Quy tắc 2)

* ví dụ như 3: Tính giới hạn

*

* bài bác tập vận dụng tìm giới hạn

¤ bài xích tập 1: Tìm những giới hạn sau:

*

Bài tập 2: Tìm các giới hạn sau:

*

 

*

 * Phương pháp:

 - Nhóm những nhân tử chung: x - x0

 - Nhân thêm lượng liên hợp

 - Thêm, giảm số hạng vắng.

a)  với  là những đa thức với

 Ta đối chiếu cả tử và chủng loại thành nhân tử cùng rút gọn.

* lấy ví dụ 4: Tính giới hạn:

• 

*
 
*

b)  với  và  là những biểu thức chứa căn đồng bậc.

Xem thêm: Bài 5 Trang 85 Sgk Vật Lý 12, Giải Bài 1 2 3 4 5 6 Trang 85 Sgk Vật Lí 12

- Ta sử dụng các hằng đẳng thức để nhân lượng phối hợp ở tử thức và mẫu thức.

* lấy một ví dụ 5: Tính giới hạn:

• 

*
 
*

c)  với  và 

*
 là biểu thức chứa căn ko đồng bậc.

 Giả sử: 

*
 với 
*

 Ta phân tích: 

*

* ví dụ 6: tra cứu giới hạn:

*

 

*
*

* bài tập áp dụng tìm giới hạn

¤ bài tập 1: Tìm những giới hạn sau

*

¤ Bài tập 2: Tìm các giới hạn sau

*

¤ Bài tập 3: Tìm các giới hạn sau

*

¤ Bài tập 4: Tìm những giới hạn sau

*

*

* Phương pháp: Ta cũng thường thực hiện các phương thức như các dạng trên

* Ví dụ 7: Tìm số lượng giới hạn sau:

*

* bài tập vận dụng tìm giới hạn

¤ Bài tập 1: Tìm những giới hạn sau

*

*

* Phương pháp: Ta cũng thường thực hiện các phương pháp như các dạng trên

* Ví dụ 8: Tìm số lượng giới hạn sau:

*
 
*

* bài xích tập vận dụng tìm giới hạn

¤ bài tập 1: Tìm các giới hạn sau

*

*

* Phương pháp:

_ nếu P(x), Q(x) là những đa thức thì chia cả tử với mẫu cho luỹ thừa tối đa của x

_ nếu như P(x), Q(x) tất cả chứa căn thì rất có thể chia cả tử và mẫu mang lại luỹ thừa cao nhất của x hoặc nhân lượng liên hợp.

*

* ví dụ 1: Tính các giới hạn sau

*

* bài xích tập vận dụng tìm giới hạn

¤ bài tập 1: Tìm những giới hạn sau

*

¤ bài xích tập 2: Tìm các giới hạn sau

*

*

* Phương pháp: Ta thường thực hiện nhân lượng liên hợp cả tử và mẫu

* ví dụ 2: Tìm các giới hạn

a)

*

*

b)

*

 

*

 

*

* bài tập áp dụng tìm giới hạn

¤ bài bác tập 1: Tìm số lượng giới hạn sau

*

¤ bài tập 2: Tìm giới hạn sau

*

*

* Phương pháp: Sử dụng tổng thích hợp các cách thức trên

* lấy ví dụ 3: Tìm những giới hạn sau:

a)

*

 

*

b)

*

 

*

 

*

 Do: 

*
*

* bài xích tập vận dụng tìm giới hạn

¤ bài xích tập 1: Tìm giới hạn sau

*

¤ bài bác tập 2: Tìm các giới hạn sau

*

* Mối quan hệ giới tính giữa số lượng giới hạn một bên và số lượng giới hạn tại một điểm

 

*

 - Sử dụng phương pháp tính giới hạn của hàm số.

Xem thêm: Giống Cà Chua Có Gen Sản Sinh Etilen Bất Hoạt, Giống Cà Chua Có Gen Sản Sinh Ra Etilen Đã Được

* Ví dụ 1: Tìm số lượng giới hạn một bên của hàm số tại điểm được chỉ ra:

*

° Hướng dẫn:

*

* lấy ví dụ 2: Tìm quý giá của m để những hàm số sau có số lượng giới hạn tại điểm được chỉ ra:

*

° Hướng dẫn:

 

*

 

*

- Để hàm số có giới hạn tại x = 1 thì:

*

* bài bác tập vận dụng

¤ Bài tập 1: Tìm các giới hạn một mặt của hàm số trên điểm được chỉ ra

*

¤ bài tập 2: Tìm quý hiếm của m để những hàm số sau gồm giới tại điểm được chỉ ra

*

Hy vọng với phần phía dẫn cụ thể các dạng toán giới hạn hàm số, bài tập về số lượng giới hạn hàm số nghỉ ngơi trên giúp các em làm rõ về cách tính số lượng giới hạn hàm số và áp dụng linh hoạt vào các bài toán, mọi thắc mắc các em hãy nhằm lại phản hồi dưới bài viết để được lời giải nhé, chúc những em học hành tốt.