Toán 6 bài 10 số nguyên tố hợp số

     

Hướng dẫn học bài xích 10: Số nguyên tố. Phù hợp số trang 41 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa ở trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của bộ giáo dục. Hi vọng, với phương pháp hướng dẫn cụ thể và giải cụ thể học sinh đã nắm bài học giỏi hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Toán 6 bài 10 số nguyên tố hợp số

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

Hoạt cồn 1 (Trang 41 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Các số: 2, 3 , 5 ,7, 17 chỉ tất cả 2 ước là một và chủ yếu nó. Những số này được gọi là số nguyên tố

Các số 4, 6, 34 có rất nhiều hơn 2 ước. Các số này được gọi là hòa hợp số

Câu 1 (Trang 41 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) các số: 11, 29 là số nguyên tố. Vày chỉ có 2 ước là 1 và thiết yếu nó.

b) các số 35, 38 là thích hợp số. Vì có khá nhiều hơn 2 ước.

Câu 2 (Trang 42 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Các mong nguyên tố của 23 là: 23

Các cầu nguyên tố của 24 là: 2; 3

Các cầu nguyên tố của 26 là: 2; 13

Các ước nguyên tố của 27 là: 3

Câu 3 (Trang 42 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Hai số chỉ tất cả ước thành phần là 3 là: 9; 27


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 1 (Trang 42 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Cho những số 36, 37, 69, 75. Trong các số đó

a) Số như thế nào là nguyên tố? vì sao?

b) Số làm sao là đúng theo số? vì sao? 


=> Xem trả lời giải

Câu 2 (Trang 42 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Hãy chỉ ra một số nguyên tố to hơn 40 và bé dại hơn 50


=> Xem gợi ý giải

Câu 3 (Trang 42 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Mỗi phát biểu sau đúng tuyệt sai? bởi vì sao?

a) mỗi số tự nhiên và thoải mái không là số nhân tố thì vẫn là đúng theo số

b) đầy đủ số nguyên tố phần lớn là số lẻ

c) 3 là cầu nguyên tố của 6 phải 3 cũng là cầu nguyên tố của 18

d) hầu như số trường đoản cú nhiên đều sở hữu ước số nguyên tố


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 4 (Trang 42 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tìm các ước số thành phần của: 36, 49, 70


=> Xem trả lời giải

Câu 5 (Trang 42 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Hãy viết 3 số:

a) Chỉ gồm ước yếu tắc là 2

b) Chỉ tất cả ước yếu tắc là 5


=> Xem trả lời giải

Câu 6 (Trang 43 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Bạn An nói với chúng ta Bình: “Đầu tiên tôi gồm 11 là số nguyên tố. Cùng 2 vào 11 tôi được 13 là số nguyên tố. Cộng 4 vào 13 tôi được 17 cũng là số nguyên tố. Tiếp theo cộng 6 vào 17 tôi được 23 cũng chính là số nguyên tố. Cứ tiến hành như thế, đều số nhấn được các là số nguyên tố”. Hỏi cách tìm số nguyên tố bạn An bao gồm đúng không?


=> Xem trả lời giải
=> Trắc nghiệm toán 6 bài 10 : Số nguyên tố. Vừa lòng số

Từ khóa search kiếm google:


Giải toán 6 bài xích 10 : Số nguyên tố. Vừa lòng số; Giải toán 6 bài 10 : Số nguyên tố. Thích hợp số; bài xích 10 : Số nguyên tố. Phù hợp số

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 liên kết tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - kết nối tri thức
Giải Giải Toán 6 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 - kết nối tri thức
Giải Giải công dân 6 - kết nối tri thức
Giải Giải lịch sử hào hùng và Địa lí 6 - kết nối tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - liên kết tri thức
Giải Giải music 6 - liên kết tri thức
Giải Giải tin học tập 6 - liên kết tri thức
Giải Giải technology 6 - liên kết tri thức
Giải Giải giờ đồng hồ Anh 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giáo dục đào tạo thể hóa học 6 - liên kết tri thức
Giải Giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - liên kết tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - liên kết tri thức
Giải giờ Anh 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải giờ Anh 6 tập 2 - kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng sủa tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng tạo
Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng tạo 
Giải Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải Giải âm nhạc chân trời trí tuệ sáng tạo 6
Giải kinh nghiệm hướng nghiệp 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng chế 6
Giải Giải giáo dục đào tạo thể chất 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải technology 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải tiếng Anh 6 - chân trời sáng sủa tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên 6 - cánh diều
Giải lịch sử dân tộc và Địa lý 6 - cánh diều
Giải technology 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học tập 6 - cánh diều
Giải giáo dục thể chất 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải vận động trải nghiệm, phía nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài xích tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT giờ Anh 6 cánh diều
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 kết nối tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 liên kết tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 liên kết tri thức
Giải SBT technology 6 kết nối tri thức
Giải SBT giờ Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thức


Xem thêm: Soạn Sinh Bài 42 Lớp 6 Bài 42: Lớp Hai Lá Mầm Và Lớp Một Lá Mầm

Giải SBT âm thanh 6 liên kết tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 bàn chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT music 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm đồ gia dụng lí 6
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6
Trắc nghiệm sinh học 6
Trắc nghiệm tiếng Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm technology 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm toán 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm music 6 liên kết tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm music 6 chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm music 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài bác 1: Tập hợp
Giải toán 6 bài xích 2: Tập hợp những số từ nhiên
Giải toán 6 bài xích 3: Phép cộng, phép trừ những số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài bác 4: Phép nhân, phép chia những số tự nhiên
Giải toán 6 bài bác 5: Phép tính lũy quá với số nón tự nhiên
Giải toán 6 bài bác 6: vật dụng tự tiến hành các phép tính
Giải toán 6 bài 7: quan liêu hệ phân tách hết. đặc điểm chia hết
Giải toán 6 bài 8: dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Giải toán 6 bài bác 9: tín hiệu chia hết mang lại 3, cho 9
Giải toán 6 bài bác 10 : Số nguyên tố. Vừa lòng số
Giải toán 6 bài bác 11 : Phân tích một vài ra quá số nguyên tố
Giải toán 6 bài xích 12: Ước tầm thường và ước chung bự nhất
Giải toán 6 bài 13: Bội thông thường và bội chung phệ nhất
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm
Giải toán 6 bài 2: Tập hợp những số nguyên
Giải toán 6 bài 3: Phép cộng các số nguyên
Giải toán 6 bài xích 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc lốt ngoặc
Giải toán 6 bài 5: Phép nhân các số nguyên
Giải toán 6 bài bác 6: Phép phân tách hết nhì số nguyên. Quan lại hệ phân chia hết trong tập hòa hợp số nguyên
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN


Giải toán 6 hình học bài bác 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
Giải toán 6 hình học bài bác 2: Hình chữ nhật - Hình thoi
Giải toán 6 hình học bài bác 3: Hình Bình Hành
Giải toán 6 hình học bài 4: Hình Thang Cân
Giải toán 6 hình học bài 5: Hình bao gồm trục đối xứng
Giải toán 6 hình học bài 6: Hình tất cả tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học bài7: Đối xứng trong thực tiễn
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương III
Phiếu thừa nhận xét môn toán 6 sách cánh diều
*Xem thêm: Soạn Địa Lớp 8 Bài 33 : Đặc Điểm Sông Ngòi Việt Nam, Giải Địa Lí 8 Bài 33: Đặc Điểm Sông Ngòi Việt Nam

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com