Toán 8 tập 2 bài 6

     

Giải bài xích tập trang 62, 63 bài 2 Định lí đảo và hệ trái của định lí Talet Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 6: Tìm những cặp đường thẳng tuy nhiên song vào hình 13 và lý giải vì sao chúng tuy nhiên song...

Bạn đang xem: Toán 8 tập 2 bài 6


Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm những cặp đường thẳng song song vào hình 13 và lý giải vì sao chúng tuy nhiên song.

*

Giải:

Trên hình 13a ta có:

(fracAPPB) = (frac38); (fracAMMC)= (frac515) = (frac13) vì (frac38) ≠ (frac13) nên (fracAPPB) ≠ (fracAMMC) => PM với MC không song song.

Ta có (left.eginmatrix &fracCNNB=frac217=3 \ & fracCMMA=frac155=3 endmatrix ight} => fracCMMA=fracCNNB) => MN//AB

Trong hình 13b 

Ta có: (fracOA"A"A) = (frac23); (fracOB"B"B) = (frac34,5) = (frac23) 

=> (fracOA"A"A) = (fracOB"B"B) => A"B" // AB (1)

Mà (widehatB"A"O) = (widehatOA"B") lại so le trong

Suy ra A"B" // A"B" (2)

Từ 1 cùng 2 suy ra AB // A"B" // A"B"

Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

 Tính những độ nhiều năm x,y vào hình 14.

*

Giải:

* trong hình 14a

MN // EF => (fracMNEF) = (fracMDDE)

mà DE = MD + ME = 9.5 + 28 = 37.5

Nên (frac8x) = (frac9,537,5) => x= (frac8.37.59.5) = (frac60019) ≈ 31,6

* vào hình 14b

Ta gồm A"B" ⊥ AA"(gt) và AB ⊥ AA"(gt)

=> A"B" // AB => (fracA"OOA) = (fracA"B"AB) hay (frac36) = (frac4,2x)

x = (frac6.4,23) = 8.4

∆ABO vuông tại A

=> OB2 = y2 = OA2 + AB2

=> y2 = 62+ 8,42

=> y2 = 106,56

=> y ≈ 10,3

Bài 8 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

a) Để đưa ra đoạn trực tiếp AB thành tía đoạn bằng nhau, tín đồ ta đã làm cho như hình 15.

Hãy mô tả cách làm bên trên và phân tích và lý giải vì sao các đoạn AC,CD,DB bằng nhau?

b) bằng cách tương tự, hãy bỏ ra đoạn trực tiếp AB mang lại trước thành 5 đoạn bằng nhau. Hỏi có cách nào khác với giải pháp làm trên cơ mà vẫn rất có thể chia đoạn AB đến trước thành 5 đoạn bởi nhau?

*

Giải: 

a) tế bào tả giải pháp làm:

Vẽ đoạn PQ tuy nhiên song cùng với AB. PQ gồm độ dài bằng 3 đối kháng vị

- khẳng định giao điểm O của nhị đoạn thẳng PB với QA.

- Vẽ những đường thẳng EO, FO cắt AB trên C với D.

Xem thêm: Soạn Sinh Lớp 7 Bài 27 - Giải Bài Tập Sinh Học 7

Chứng minh AC=CD=DB

∆OPE và ∆OBD có PE//DB nên (fracDBPE) = (fracODOE) (1)

∆OEF và ∆ODC có PE // CD nên (fracCDEF) = (fracODOE) (2)

Từ 1 và 2 suy ra:

(fracDBPE) = (fracCDEF) mà PE = EF đề xuất DB = CD.

Chứng minh tương tự: (fracACDF) = (fracCDEF) nên AC = CD.

Vây: DB = CD = AC.

b) tựa như chia đoạn trực tiếp AB thành 5 đoạn bằng nhau triển khai như hình vẽ sau:

Ta rất có thể chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn thẳng cân nhau như bí quyết sau:

Vẽ 6 đường thẳng tuy vậy song cách đều nhau( có thể dùng thước kẻ nhằm vẽ liên tiếp). Đặt đầu mút A và B ở hai đường thẳng ngoài cùng thì các đường thẳng tuy nhiên song căt AB chia thành 5 phần bằng nhau. 

Bài 9 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

 Cho tam giác ABC cùng điểm D trên cạnh AB làm thế nào cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách tự điểm A cùng B cho cạnh AC

Giải:

Gọi DH và BK theo thứ tự là khoảng cách từ B cùng D cho cạnh AC.

Ta có DH // BK (cùng vuông góc với AC)

=> (fracDHBK) = (fracADAB) 

Mà AB = AD + DB

=> AB = 13,5 + 4,5 = 18 (cm)

Vậy (fracDHBK) = (frac13,518) = (frac34)

Vậy tỉ số khoảng cách từ điểm D cùng B mang lại AC bằng (frac34)

Bài 10 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d tuy nhiên song cùng với BC, cắt các cạnh AB,AC và con đường cao AH theo lắp thêm tự tại những điểm B", C" cùng H"(h.16)

a) chứng minh rằng:

(fracAH"AH) = (fracB"C"BC).

b) Áp dụng: cho biết thêm AH" = (frac13) AH và diện tích tam giác ABC là 67.5 cm2

Tính diện tích s tam giác AB"C".

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 2 Unit 5: Vietnamese Food And Drink

*

Giải:

a) chứng minh (fracAH"AH) = (fracB"C"BC) 

Vì B"C" // với BC => (fracB"C"BC) = (fracAB"AB) (1)

Trong ∆ABH tất cả BH" // bảo hành => (fracAH"AH) = (fracAB"BC) (2)

Từ 1 cùng 2 => (fracB"C"BC) = (fracAH"AH)

b) B"C" // BC mà lại AH ⊥ BC đề xuất AH" ⊥ B"C" hay AH" là mặt đường cao của tam giác AB"C".

Áp dụng hiệu quả câu a) ta có: AH" = (frac13) AH

(fracB"C"BC) = (fracAH"AH) = (frac13) => B"C" = (frac13) BC

=> SAB’C’= (frac12) AH".B"C" = (frac12).(frac13)AH.(frac13)BC