TOÁN 9 BÀI 7 TỨ GIÁC NỘI TIẾP

     
Trả lời thắc mắc Bài 7 trang 87 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán 9 Tập 2. A) Vẽ một đường tròn trung tâm O rồi vẽ một tứ giác có toàn bộ các đỉnh nằm trê tuyến phố tròn đó.

Xem lời giải
Bạn đang xem: Toán 9 bài 7 tứ giác nội tiếp

Trả lời thắc mắc Bài 7 trang 88 Toán 9 Tập 2

Trả lời thắc mắc Bài 7 trang 88 Toán 9 Tập 2. Coi hình 45. Hãy chứng tỏ định lý trên.

Xem lời giải


bài xích 55 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2

Cho ABCD là một trong những tứ giác nội tiếp mặt đường tròn trọng điểm M

Xem giải thuật


bài xích 56 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2

Giải bài xích 56 trang 89 SGK Toán 9 tập 2. Xem hình 47. Hãy tra cứu số đo các góc của tứ giác ABCD

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 7 - Chương 3 - Hình học tập 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 7 - Chương 3 - Hình học tập 9

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài xích 7 - Chương 3 - Hình học tập 9

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài 7 - Chương 3 - Hình học tập 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài bác 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem lời giải
Xem thêm: Soạn Anh Lớp 6 Unit 11 Sách Mới, Unit 11 Lớp 6: Getting Started (Trang 48, 49)

Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài 7 - Chương 3 - Hình học tập 9

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - bài xích 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - bài bác 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - bài xích 7 - Chương 3 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 8 - bài bác 7 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 8 - bài xích 7 - Chương 3 - Hình học tập 9

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 9 - bài xích 7 - Chương 3 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số chín - bài bác 7 - Chương 3 - Hình học 9

Xem giải mã


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Lập Dàn Ý Bài Sang Thu Của Hữu Thỉnh, Dàn Ý Phân Tích Bài Thơ Sang Thu (Hữu Thỉnh)

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép ktktdl.edu.vn gửi các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.