Toán Lớp 4 Trang 117 Bài 2

     

Bài 2 Toán lớp 4 trang 117

Toán lớp 4 trang 117 Bài 2 là lời giải bài Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) SGK Toán 4; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 117 bài 2

Giải Bài 2 Toán lớp 4 trang 117

Đề bài: Quy đồng mẫu số các phân số:

a)
*
*
b)
*
*
c)
*
*
d)
*
*
e)
*
*
g)
*
*

Hướng dẫn:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

+ Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

+ Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Khi quy đồng mẫu số hai phân số mà mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung ta làm như sau:

+ Tìm thương của mẫu số chung với mẫu số của phân số còn lại.

+ Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số là mẫu số chung.


Lời giải:

a)

*
*

*

b)

*
*
. Vì 24 : 8 = 3 nên mẫu số chung là 24.

*
 và giữ nguyên phân số
*
.

Xem thêm: Mọi Số 10 Có Thể Viết Thành Phân Số Nào, Câu Hỏi Của Nguyen Hoai

c)

*
*
. Vì 22 : 11 = 2 nên mẫu số chung là 22.

*
 và giữ nguyên phân số
*
.

d)

*
*

*

e)

*
*
. Vì 100 : 25 = 4 nên mẫu số chung là 100.

*
 và giữ nguyên phân số
*
.

f)

*
*
. Vì 60 : 5 = 12 nên mẫu số chung là 60.


*
 và giữ nguyên phân số
*
.

Xem thêm: Văn Bản Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên (Trích “Truyền Kì Mạn Lục”)

-----> Bài tiếp theo: Bài 3 trang 117 Toán lớp 4

------------

Trên đây là lời giải chi tiết Toán lớp 4 trang 117 Bài 2 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số - Giới thiệu hình thoi. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 4.