TOÁN LỚP 6 TẬP 2 TRANG 19 BÀI 30

     

(a) ,, dfrac11120 , extvà , dfrac740;) (b) ,, dfrac24146 , extvà , dfrac613;)

(c) ,, dfrac730, , dfrac1360, , dfrac-940;) (d) ,, dfrac1760, , dfrac-518, , dfrac-6490.)
Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 trang 19 bài 30

Hướng dẫn:

Rút gọn hồ hết phân số chưa tối giản rồi quy đồng

Bài giải:

a) MSC:(120)

( dfrac740 = dfrac7 . 340 . 3 = dfrac21120)

b)(dfrac24146 = dfrac24 : 2146:2 = dfrac1273)

MSC:(949)

(dfrac1273 =dfrac12 . 13 73. 13 = dfrac156 949; , dfrac613 = dfrac6 . 7313 .73 = dfrac438949)

c) MSC:(120)

(dfrac730 = dfrac7 . 430 . 4 = dfrac28120; \ dfrac1360 = dfrac13 . 260 . 2 = dfrac26120 \ dfrac-940 = dfrac-9 . 340 . 3 = dfrac-27120)

d) MSC:(180)

(dfrac1760 = dfrac17 . 360 . 3 = dfrac51180; \ dfrac-518 = dfrac-5 . 1018 . 10 = dfrac-50180 \ dfrac-6490 = dfrac-64 . 290 . 2 = dfrac-128180)


Xem clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này tại đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số - rèn luyện trang 19 khác • Giải bài 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Quy đồng mẫu các... • Giải bài xích 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài xích 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài bác 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 nhì phân số dưới đây có... • Giải bài bác 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài bác 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài bác 34 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài xích 35 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn gàng rồi quy đồng... • Giải bài 36 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố vui: nhị bức ảnh...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 5: Quy đồng mẫu các phân số - luyện tập trang 19
• Giải bài xích 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 34 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 35 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 36 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và té túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6


Xem thêm: Ai Là Người Đại Diện Cho Liên Xô Tham Dự Hội Nghị Cấp Cao Ở Ianta Là

Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn thứ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Luyện Từ Cùng Nghĩa Với Xây Dựng, Từ Cùng Nghĩa Với Xây Dựng

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12