TOTAL LÀ GÌ

     
" class="title-header">Total là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và gợi ý cách áp dụng Total
*

1848 điểm

tranthuy92


Total là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ như mẫu và gợi ý cách sử dụng Total
*

Total là Tổng Cộng; Tổng Số; Toàn Bộ; Cộng; cùng Lại.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế tài chính .