truyện chữ đam mỹ hay

Danh sách truyện đam mỹ hoặc, tinh lọc dựa vào những member của trang web.

Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

7.9/10

Bạn đang xem: truyện chữ đam mỹ hay

4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lão Bích

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 115
Yêu Anh Thành Bệnh

Yêu Anh Thành Bệnh

7.6/10

1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tầm Gửi

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 31
Lừa Anh Bác Sĩ Lên Giường

Lừa Anh Bác Sĩ Lên Giường

8.5/10

1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kim Duyên

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 36
Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

7.6/10

7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trích Tinh Quái

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 88
Người Xấu

Người Xấu

7.6/10

1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 18
Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport

Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport

7.5/10

2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vị Sầm

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 64
Gãy Cánh

Gãy Cánh

7.4/10

2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: A Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Trầm Mê Thẻ Bài Biến Thành hung Ma

Trầm Mê Thẻ Bài Biến Thành hung Ma

7.3/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Dạ Lan Yêu Ca

Thể loại: Hài Hước, Phương Tây, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 19
Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

8.1/10

3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tịnh Triều Nam Ca

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 53
Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

7.3/10

10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Khí Chi Phần Tiêu

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 98
Phật Tứ Diện

Phật Tứ Diện

8.5/10

1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tô Nhị Lưỡng

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 44
Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10

11.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tịch Triều Nam Ca

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 40
Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

C115

Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

7.9/10

4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Yêu Anh Thành Bệnh

C31

Yêu Anh Thành Bệnh

7.6/10

1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Lừa Anh Bác Sĩ Lên Giường

C36

Lừa Anh Bác Sĩ Lên Giường

8.5/10

1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Xem thêm: biệt lai hữu dạng

Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

C88

Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

7.6/10

7.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Người Xấu

C18

Người Xấu

7.6/10

1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport

C64

Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport

7.5/10

2.3K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Gãy Cánh

C46

Gãy Cánh

7.4/10

2K

Thể loại: Đam Mỹ

Trầm Mê Thẻ Bài Biến Thành hung Ma

C19

Trầm Mê Thẻ Bài Biến Thành hung Ma

7.3/10

1.2K

Thể loại: Hài Hước, Phương Tây

Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

C53

Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

8.1/10

3.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

C98

Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

7.3/10

10.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Phật Tứ Diện

C44

Phật Tứ Diện

8.5/10

1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

C40

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10

11.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

7.9/10

Yêu Anh Thành Bệnh

7.6/10

Lừa Anh Bác Sĩ Lên Giường

8.5/10

Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

7.6/10

Người Xấu

7.6/10

Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport

7.5/10

Gãy Cánh

7.4/10

Trầm Mê Thẻ Bài Biến Thành hung Ma

7.3/10

Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

8.1/10

Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

7.3/10

Phật Tứ Diện

Xem thêm: thần y tái sinh

8.5/10

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10