truyện chữ hay

Danh sách những truyện đang được hot, có không ít người phát âm và quan hoài nhất nhập mon này.

Chuyện tình chàng yi seop

Chuyện tình chàng yi seop

HOT

8.5/10

Bạn đang xem: truyện chữ hay

1006

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: 248

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 0
Hoa hồng nhỏ của chưng sĩ lục

Hoa hồng nhỏ của chưng sĩ lục

HOT

8.5/10

1035

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đinh Thập Tam

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 15
Dã thú và hoa hồng

Dã thú và hoa hồng

HOT

8.5/10

1031

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lệ Chi Quả Tương

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 14
Thủ thuật nhỏ

Thủ thuật nhỏ

HOT

8.5/10

1027

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trần Tích

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 12
Yêu lại tình nhân cũ là đỉnh lưu

Yêu lại tình nhân cũ là đỉnh lưu

HOT

8.5/10

1218

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 74
Lời Hứa Của tàn ác Quỷ

Lời Hứa Của tàn ác Quỷ

HOT

8.4/10

2422

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: soshiwinter1992

Thể loại: Truyện Khác

Chương 48
Celly Và Đạt Dâm Tặc

Celly Và Đạt Dâm Tặc

HOT

7.1/10

3504

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Celly đây

Thể loại: Truyện Khác

Chương 23
Tống Điện Hình ảnh Chi Thuỷ Cúc Xanh Xanh

Tống Điện Hình ảnh Chi Thuỷ Cúc Xanh Xanh

HOT

7.3/10

1063

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Fayola

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
Tổng Điện Hình ảnh Chi Cố Lên - Nam Thần Trong Chén Tới

Tổng Điện Hình ảnh Chi Cố Lên - Nam Thần Trong Chén Tới

HOT

7.7/10

1194

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Fayola

Thể loại: Truyện Khác

Chương 58
Tổng Truyền Hình Điện Hình ảnh Chi Liêu Mỹ Ký - Hoa Tiêu Tiêu

Tổng Truyền Hình Điện Hình ảnh Chi Liêu Mỹ Ký - Hoa Tiêu Tiêu

HOT

8.1/10

1064

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Fayola

Thể loại: Truyện Khác

Chương 20
Tổng Truyền Hình Điện Hình ảnh Chi Kí Chủ Mời Điệu Thấp

Tổng Truyền Hình Điện Hình ảnh Chi Kí Chủ Mời Điệu Thấp

HOT

8.5/10

1037

Trạng thái: Full

Tác giả: Fayola

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Cùng Ngọt Văn Nam Chính Yêu Đương

Cùng Ngọt Văn Nam Chính Yêu Đương

HOT

8.5/10

1042

Trạng thái: Full

Tác giả: Fayola

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Chuyện tình chàng yi seop

C0

Chuyện tình chàng yi seop

HOT

8.5/10

1006

Tác giả: 248

Thể loại: Hài Hước

Hoa hồng nhỏ của chưng sĩ lục

C15

Hoa hồng nhỏ của chưng sĩ lục

HOT

8.5/10

1035

Tác giả: Đinh Thập Tam

Thể loại: Đô Thị

Dã thú và hoa hồng

C14

Dã thú và hoa hồng

HOT

8.5/10

1031

Tác giả: Lệ Chi Quả Tương

Thể loại: Truyện Nữ Cường

Thủ thuật nhỏ

C12

Thủ thuật nhỏ

HOT

8.5/10

1027

Tác giả: Trần Tích

Thể loại: Đô Thị

Xem thêm: quỷ hành thiên hạ

Yêu lại tình nhân cũ là đỉnh lưu

C74

Yêu lại tình nhân cũ là đỉnh lưu

HOT

8.5/10

1218

Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu

Thể loại: Đô Thị

Lời Hứa Của tàn ác Quỷ

C48

Lời Hứa Của tàn ác Quỷ

HOT

8.4/10

2422

Tác giả: soshiwinter1992

Thể loại: Truyện Khác

Celly Và Đạt Dâm Tặc

C23

Celly Và Đạt Dâm Tặc

HOT

7.1/10

3504

Tác giả: Celly đây

Thể loại: Truyện Khác

Tống Điện Hình ảnh Chi Thuỷ Cúc Xanh Xanh

C15

Tống Điện Hình ảnh Chi Thuỷ Cúc Xanh Xanh

HOT

7.3/10

1063

Tác giả: Fayola

Thể loại: Truyện Khác

Tổng Điện Hình ảnh Chi Cố Lên - Nam Thần Trong Chén Tới

C58

Tổng Điện Hình ảnh Chi Cố Lên - Nam Thần Trong Chén Tới

HOT

7.7/10

1194

Tác giả: Fayola

Thể loại: Truyện Khác

Tổng Truyền Hình Điện Hình ảnh Chi Liêu Mỹ Ký - Hoa Tiêu Tiêu

C20

Tổng Truyền Hình Điện Hình ảnh Chi Liêu Mỹ Ký - Hoa Tiêu Tiêu

HOT

8.1/10

1064

Tác giả: Fayola

Thể loại: Truyện Khác

Tổng Truyền Hình Điện Hình ảnh Chi Kí Chủ Mời Điệu Thấp

C10

Tổng Truyền Hình Điện Hình ảnh Chi Kí Chủ Mời Điệu Thấp

HOT

8.5/10

1037

Tác giả: Fayola

Thể loại: Truyện Khác

Cùng Ngọt Văn Nam Chính Yêu Đương

C10

Cùng Ngọt Văn Nam Chính Yêu Đương

HOT

8.5/10

1042

Tác giả: Fayola

Thể loại: Truyện Khác

Chuyện tình chàng yi seop

Chuyện tình chàng yi seop

8.5/10

Hoa hồng nhỏ của chưng sĩ lục

Hoa hồng nhỏ của chưng sĩ lục

8.5/10

Dã thú và hoa hồng

Dã thú và hoa hồng

8.5/10

Thủ thuật nhỏ

Thủ thuật nhỏ

8.5/10

Yêu lại tình nhân cũ là đỉnh lưu

Yêu lại tình nhân cũ là đỉnh lưu

8.5/10

Lời Hứa Của tàn ác Quỷ

Lời Hứa Của tàn ác Quỷ

8.4/10

Celly Và Đạt Dâm Tặc

Celly Và Đạt Dâm Tặc

7.1/10

Tống Điện Hình ảnh Chi Thuỷ Cúc Xanh Xanh

Tống Điện Hình ảnh Chi Thuỷ Cúc Xanh Xanh

7.3/10

Tổng Điện Hình ảnh Chi Cố Lên - Nam Thần Trong Chén Tới

Tổng Điện Hình ảnh Chi Cố Lên - Nam Thần Trong Chén Tới

7.7/10

Tổng Truyền Hình Điện Hình ảnh Chi Liêu Mỹ Ký - Hoa Tiêu Tiêu

Tổng Truyền Hình Điện Hình ảnh Chi Liêu Mỹ Ký - Hoa Tiêu Tiêu

8.1/10

Tổng Truyền Hình Điện Hình ảnh Chi Kí Chủ Mời Điệu Thấp

Tổng Truyền Hình Điện Hình ảnh Chi Kí Chủ Mời Điệu Thấp

8.5/10

Xem thêm: dư âm truyện

Cùng Ngọt Văn Nam Chính Yêu Đương

Cùng Ngọt Văn Nam Chính Yêu Đương

8.5/10

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 1220
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1220
 •