truyen dam mi

Các kiệt tác Đam Mỹ thông thường được ghi chép với cùng một phong thái thắm thiết, nhẹ dịu, giàn giụa tình thương và tế bào mô tả những tình tiết tình thương yêu Một trong những hero phái nam cực kỳ cụ thể và cảm động. Tuy nhiên, cũng đều có những truyện Đam Mỹ được ghi chép với phong thái tráng lệ, triệu tập nhập việc thể hiện tại những yếu tố xã hội, tư tưởng, linh tính của hero.

Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Không Yêu Đương

Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Không Yêu Đương

7.9/10

Bạn đang xem: truyen dam mi

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Lượng Dữ Quất Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Võng Du

Chương 8
Dẫn Đường Này Bị Điên À

Dẫn Đường Này Bị Điên À

7.8/10

2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Gian Ly Hỏa

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 32
Cặn Cặn Bã Hoàn Lương

Cặn Cặn Bã Hoàn Lương

7.5/10

9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ngũy Nhiên

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 185
Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

7.4/10

37.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vân Mộc Ngư

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 77
Xuyên Không Thành Phế Vật Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Xuyên Không Thành Phế Vật Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

7.3/10

4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mai

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 67
Có Thể Uống Một Ly Không

Có Thể Uống Một Ly Không

7.2/10

6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vọng Kha

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 162
Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

7.8/10

1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 43
Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

7.5/10

3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kí Trúc

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 55
Phu Nhân Giả

Phu Nhân Giả

7.6/10

2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: W Tòng Tinh

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 47
Viết Cho Cậu Những Bài Thơ Ngọt Ngào

Viết Cho Cậu Những Bài Thơ Ngọt Ngào

7.6/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Huyền Tam Thiên

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 15
Đồ Hoa

Đồ Hoa

7.6/10

1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bất Nhượng Trần (Doanh Trần)

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 91
Đào Ngâm Rượu

Đào Ngâm Rượu

7.2/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bất Tạ Ân

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 5
Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Không Yêu Đương

C8

Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Không Yêu Đương

7.9/10

1000

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Dẫn Đường Này Bị Điên À

C32

Dẫn Đường Này Bị Điên À

7.8/10

2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cặn Cặn Bã Hoàn Lương

C185

Cặn Cặn Bã Hoàn Lương

7.5/10

9.8K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Xem thêm: đấu la đại lục 2 truyện tranh

Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

C77

Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

7.4/10

37.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Xuyên Không Thành Phế Vật Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

C67

Xuyên Không Thành Phế Vật Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

7.3/10

4.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Có Thể Uống Một Ly Không

C162

Có Thể Uống Một Ly Không

7.2/10

6.4K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

C43

Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

7.8/10

1.5K

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị

Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

C55

Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

7.5/10

3.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Phu Nhân Giả

C47

Phu Nhân Giả

7.6/10

2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Viết Cho Cậu Những Bài Thơ Ngọt Ngào

C15

Viết Cho Cậu Những Bài Thơ Ngọt Ngào

7.6/10

1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Đồ Hoa

C91

Đồ Hoa

7.6/10

1.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Đào Ngâm Rượu

C5

Đào Ngâm Rượu

7.2/10

1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Không Yêu Đương

7.9/10

Dẫn Đường Này Bị Điên À

7.8/10

Cặn Cặn Bã Hoàn Lương

7.5/10

Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

7.4/10

Xuyên Không Thành Phế Vật Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

7.3/10

Có Thể Uống Một Ly Không

7.2/10

Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

7.8/10

Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

7.5/10

Phu Nhân Giả

7.6/10

Viết Cho Cậu Những Bài Thơ Ngọt Ngào

7.6/10

Đào Ngâm Rượu

7.2/10