truyện đấu la đại lục 2

Nơi phía trên không tồn tại quỷ pháp, không tồn tại đấu khí, cũng không tồn tại võ thuật, chỉ mất có một không hai loại gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất nền Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đang được chính thức phi vào tuyến phố suy thoái và phá sản. Một lớp chức năng mới mẻ xuất hiện tại, liệu mới Sử Lai Khắc Thất Quái mới mẻ này còn có chấn hưng được Đường Môn hoặc không? Bản nhân vật ca về Đường Môn Lúc xưa hoàn toàn có thể tái ngắt hiện tại một đợt tiếp nhữa hoặc không?

Bản thân mật đem Bách vạn niên hồn thú, Tử Linh Thánh Pháp Thần tay nạm Nhật Nguyệt Trích Tinh, một khối hệ thống Hồn Đạo Khí trọn vẹn mới mẻ dẫn tới sự suy sụp của Đường Môn. Tất cả bí mật từ từ hé hé...

Bạn đang xem: truyện đấu la đại lục 2

Liệu tà khí Đường Môn hoàn toàn có thể lại một đợt tiếp nhữa danh chấn thiên hạ không? Huy hoàng của Đường Môn Lúc xưa hợp lý còn hoàn toàn có thể tái ngắt hiện? Mọi loại đều nằm tại vị trí Tuyệt Thế Đường Môn.

Tóm tắt cảnh giới ( đem chứa chấp spoiler )

Xem thêm: nhân vật phản diện mỉm cười tà mị

Xưng hào:

Xem thêm: cô nàng xui xẻo

 • Hồn Sĩ – Nhất cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 1 – 10
 • Hồn Sư – Nhất cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 11 – 20
 • Đại Hồn Sư – Nhị cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 21 – 30
 • Hồn Tôn – Tam cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 31 – 40
 • Hồn Tông – Tứ cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 41 – 50
 • Hồn Vương – Ngũ cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 51 – 60
 • Hồn Đế – Lục cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 61 – 70
 • Hồn Thánh – Thất cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 71 – 80
 • Hồn Đấu La – Bát cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 81 – 90
 • Phong Hào Đấu La – Cửu cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 91 – 99
  • Phổ thông Phong Hào Đấu La – Cửu cấp cho Hồn Đạo Sư - cấp cho 91 – 94
  • Siêu cấp cho Đấu La – Cửu cấp cho Hồn Đạo Sư  - cấp cho 95 – 98
  • Cực hạn Đấu La – Thập cấp cho Hồn Đạo Sư –  cấp 99 – 100
 • Bán thần – Thập nhất cấp cho Hồn Đạo Sư – cấp cho 99 – 100
 • Thần – Cấp 100
 • Thần quan tiền - Có được một vòng thần hoàn
 • Tam cấp cho Thần Linh- Có được phụ vương vòng thần hoàn
 • Nhị cấp cho Thần Linh - Có được năm vòng thần hoàn
 • Nhất cấp cho Thần Linh - Có được bảy vòng thần hoàn
 • Thần Vương - Có được chín vòng thần hoàn

Phẩm hóa học Hồn Hoàn:

 • Thập niên (10 năm) – Bạch sắc (trắng)
 • Bách niên (100 năm) – Hoàng sắc (vàng)
 • Thiên niên(1.000 năm) – Tử sắc (tím)
 • Vạn niên(10.000 năm) – Hắc sắc (đen)
 • Thập vạn niên(100.000 năm) – Hồng sắc (đỏ) – từng mươi vạn năm gia tăng một đạo Kim Văn
 • Bách vạn niên ( một triệu năm) – Kim sắc(vàng chói) – Thuộc tính không giống nhau mang đến sắc tố không giống nhau
 • Đặc thù: Xích Kim(Vàng đỏ), lam kim(Vàng xanh xao dương), bạch kim(Vàng trắng), hoả hồng kim(Vàng hồng), cam kim(Vàng cam), lục kim(Vàng xanh xao lá), tro(Xám)
 • Phối ăn ý Hồn Hoàn chất lượng tốt nhất: Hoàng Hoàng Tử Tử Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc (ngoài trừ Song sinh võ hồn và Tà Hồn Sư)
 • Dịch: HảiFull.

Chúc các bạn đem những khoảng thời gian rất ngắn sung sướng Lúc gọi truyện Đấu La Đại Lục 2!