truyện ngôn tình cổ đại full

Tác phẩm Lượt gọi Ngày update
HỌA QUỐC - QUY TRÌNH
Đang rời khỏi - Thập Tứ Khuyết
16048 3 months 2 tuần
Đợi một loại hoa nở
Đang rời khỏi - Mai Tuyền
76364 9 months 3 tuần
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết
Đang rời khỏi - Hoãn Quy Hĩ
32532 10 months 4 ngày
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang rời khỏi - Mộc Lan Trắng
156812 hai năm 5 months
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Ngưng - Hương Tiêu Bất Nã Nã
36355 3 năm 2 tuần
Bách Hoa Tàn
Đang rời khỏi - Dương Nhi
12635 3 năm 4 months
Quái Phi Thiên Hạ
Đang rời khỏi - Cẩm Hoàng
1854545 3 năm 9 months
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
208627 4 năm 5 months
Làm Nô
Đang rời khỏi - Cuồng Thượng Gia Cuồng
79181 4 năm 6 months
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang rời khỏi - Tây Trì Mi
87313 4 năm 7 months
Ép Khô Nam Phụ
Đang rời khỏi - Khanh Uyển Uyển Uyển
6708 4 năm 7 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
110482 4 năm 7 months
Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
88698 4 năm 7 months
Ngự Yêu
Đang rời khỏi - Cửu Lộ Phi Hương
119879 4 năm 7 months
Thần vương vãi độc phi: Thiên tài luyện đan sư [C]
Hoàn (full) - Dạ Phong Yêu
432790 4 năm 7 months
Có Tòa Hương Phấn Trạch
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
72696 4 năm 8 months
Cuộc Sống Mới Của Đường Uyển
Hoàn (full) - Du Đăng
132838 4 năm 8 months
Cuộc Sống Tại Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
246840 4 năm 8 months
Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu) [C]
Hoàn (full) - Phượng Quỳnh
4278428 4 năm 8 months
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu
Hoàn (full) - Chu Tiếu Y
70586 4 năm 8 months
Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư
Đang rời khỏi - Tô Tiểu Noãn
625714 4 năm 8 months
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
72873 4 năm 8 months
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
67630 4 năm 8 months
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
18379 4 năm 8 months
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang rời khỏi - Lão Nạp Bất Đổng Ái
58373 4 năm 8 months
Dạ Hành Ca
Hoàn (full) - Tử Vi Lưu Niên
99243 4 năm 8 months
Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần
Hoàn (full) - Tô Nhị Khuyết
104743 4 năm 8 months
Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
3323 4 năm 8 months
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
118835 4 năm 8 months
Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ
Hoàn (full) - Sinh Vật Đơn Bào
67738 4 năm 8 months
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
68248 4 năm 8 months
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
99165 4 năm 8 months
Hà tì Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
34539 4 năm 8 months
Diện Thủ
Hoàn (full) - Nữ Vương Không Tại Nhà
62779 4 năm 8 months
Đào Nguyệt Mỹ Nhân
Hoàn (full) - Tâm Lam
14457 4 năm 8 months
Di Thu
Hoàn (full) - Phong Kinh Dương
3816 4 năm 8 months
Đoạn Tình Kết
Hoàn (full) - Thập Thế
5962 4 năm 8 months
Hạc Minh Giang Hồ
Hoàn (full) - Diệp Mạch
3623 4 năm 8 months
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
5656 4 năm 8 months
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
118149 4 năm 9 months
Làm Nhục Ca Ca
Hoàn (full) - Lam Cầm
3376 4 năm 9 months
Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A Sửu
Hoàn (full) - Phương Đông
2912 4 năm 9 months
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
3139 4 năm 9 months
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang rời khỏi - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
78747 4 năm 9 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang rời khỏi - Mục Đề Hoàng Hoàng
65154 4 năm 9 months
Giữa Chốn Phù Dung
Đang rời khỏi - Bán Tụ Yêu Yêu
31382 4 năm 9 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
232578 4 năm 9 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
241840 4 năm 9 months
Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Hoàn (full) - Hạ Tiểu Mạt
126688 4 năm 9 months
Tà Y
Hoàn (full) - Nguyên Viện
5017 4 năm 9 months