truyện xuyên không, điền văn

Truyện Điền Văn thông thường tế bào miêu tả cuộc sống đời thường đời thông thường, tình thân mái ấm gia đình, sự siêng năng, kiên trì và tình thương yêu thương của những người dân dân cày. Dường như, phân mục này cũng thông thường tự khắc họa những trường hợp xích míc xẩy ra vô xã hội vùng quê, kể từ cơ thể hiện những thông điệp về đạo đức nghề nghiệp, sự thẳng thắn và sự share.

Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Về Thập Niên 80 Một Lần Nữa Làm Người

Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Về Thập Niên 80 Một Lần Nữa Làm Người

7.7/10

Bạn đang xem: truyện xuyên không, điền văn

2312

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giang Sơn Nhất Cố

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 54
Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

7.2/10

6434

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hương Tô Lật

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 422
Quân Hôn Ngọt Ngào Quân Tẩu Xinh Đẹp Kiếm Bộn Tại 80

Quân Hôn Ngọt Ngào Quân Tẩu Xinh Đẹp Kiếm Bộn Tại 80

7.5/10

40470

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ngọ Hậu Hương Trà

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 719
Trở Lại Làng Chài Nhỏ Năm 1982

Trở Lại Làng Chài Nhỏ Năm 1982

7.9/10

1991

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mễ Phạn Đích Mễ

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 111
Thập Niên 70 Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Làm Quân Tẩu

Thập Niên 70 Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Làm Quân Tẩu

7.5/10

1037

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hữu Mạn

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Thập Niên 70 Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con Làm Giàu

Thập Niên 70 Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con Làm Giàu

7.7/10

52973

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Soa Điểm Biến Thành Mỹ Nữ

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 1105
Thập Niên 70 Phát Sóng Trực Tiếp Bán Hàng

Thập Niên 70 Phát Sóng Trực Tiếp Bán Hàng

7/10

10696

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mê Tháp

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 296
Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

7.4/10

1219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đình Thượng Quan Ngư

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 8
Thập Niên 80 Đại Sư Huyền Học Có Không Gian

Thập Niên 80 Đại Sư Huyền Học Có Không Gian

7.7/10

30218

Xem thêm: siêu sao trở lại

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Túy Tuyết Tiêu Dao

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 518
Thập Niên 90 Tài Vận Hanh Thông

Thập Niên 90 Tài Vận Hanh Thông

7.6/10

10042

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tây Tích

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 460
Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh hướng dẫn Chạy Nạn

Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh hướng dẫn Chạy Nạn

7.4/10

22449

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cẩm Hỏa Hỏa

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 935
Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

7.1/10

17823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thủ Trư Đãi Thỏ

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 513

Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Về Thập Niên 80 Một Lần Nữa Làm Người

7.7/10

Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

7.2/10

Quân Hôn Ngọt Ngào Quân Tẩu Xinh Đẹp Kiếm Bộn Tại 80

7.5/10

Trở Lại Làng Chài Nhỏ Năm 1982

7.9/10

Thập Niên 70 Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Làm Quân Tẩu

7.5/10

Thập Niên 70 Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con Làm Giàu

7.7/10

Thập Niên 70 Phát Sóng Trực Tiếp Bán Hàng

7/10

Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

7.4/10

Thập Niên 80 Đại Sư Huyền Học Có Không Gian

7.7/10

Thập Niên 90 Tài Vận Hanh Thông

7.6/10

Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh hướng dẫn Chạy Nạn

Xem thêm: dư sinh vi kỳ

7.4/10

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

7.1/10