truyện yêu hận triền miên

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
    Đánh giá: 8 /10 kể từ 9 lượt

Cô nằm trong anh chính thức phía trên nệm. Vì thay cho anh trai chuộc tội, 18 tuổi hạc, cô đã ký kết vô khế ước của anh ấy. Thân thể của cô ấy thuộc sở hữu anh, cho tới khi anh cảm nhận thấy ngán thì cô được tư tự. Đối với việc cướp đoạt mạnh mẽ và tự tin của anh ấy, cô ko ...

Xem tăng »

Bạn đang xem: truyện yêu hận triền miên

  • DS Chương
  • Đọc Truyện
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C99 - Chương 100: Ngoại Truyện Hai Đứa Trẻ Sinh Đôi

9 năm trước

Xem thêm: truyện vô thượng sát thần

C98 - Chương 99: Ngoại Truyện Cưng Chiều Vợ

Xem thêm: ly tâm lực truyện

9 năm trước

C97 - Chương 98: Ngoại Truyện: Phụ Nữ Chinh Phục Đàn Ông

9 năm trước