Tss là gì

     

TSS là gì? Cụm từ viết tắt của Total suspended solids – tổng chất rắn lơ lửng. TSS là trọng lượng khô của các hạt lơ lửng không hòa tan. Trong nước, các chất SS này có thể bị giữ lại bằng 1 bộ lọc phù hợp với kích thước của chúng.

Bạn đang xem: Tss là gì

Trước đây TSS được gọi là NFR (non – filterable residue) – dư lượng chất không thể lọc. Sau này được đổi lại tên để phù hợp với đa lĩnh vực khoa học.

Chỉ số TSS trong nước là 1 trong các thông số để đánh giá chất lượng nước. Bất kỳ mẫu nước biển, nước ngọt hay nước thải sau khi được xử lý. TSS là 1 chỉ số thể hiện chất gây ô nhiễm nước.


Mục lục

2 Các định nghĩa liên quan đến TSS3 Tại sao TSS hay Total suspended solids lại quan trọng?

Cách đo lường Total Suspended Solids là gì?

Lấy mẫu TSS của nước hoặc nước thải bàng cách đổ 1 định lượng nước phù hợp qua 1 bộ lọc có kích thước lỗ lọc tiêu chuẩn. Bộ lọc sẽ được cân trước khi đổ. Cân lại bộ lọc sau quá trình lọc và sấy khô nước đọng trên tấm lọc.

Các bộ lọc có thể đo được TSS được cấu tạo bởi các sợi thủy tinh. Trọng lượng bộ lọc tăng là thước đo các hạt có trong mẫu nước. Đơn vị biểu thị là miligam trên lít mg/l.

Xem thêm: Cách Tính Mật Độ Dân Số Là Gì Lớp 7, Cách Tính Mật Độ Dân Số

*
*
*
*
Ý nghĩa chỉ số TSS là gì

Khi nồng độ chất rắn lơ lửng là do các vật liẹu hữu cơ. Đặc biệt là nước thải và chất hữu cơ phân rã, sự hiện diện của vi khuẩn, vi sinh vật và virus có nhiều khả năng. Các chất rắn lơ lửng hữu cơ này cũng có nhiều khả năng làm giảm nồng độ oxy hòa tan khi chúng bị phân hủy.

Ảnh hưởng của vi sinh vật và kim loại nặng

Những vi sinh vật và kim loại nặng có thể ảnh hưởng không chỉ sinh vật thủy sinh mà còn ảnh hưởng lớn tới môi trường sống của con người. Nước sinh hoạt của con người phần lớn lấy từ sông suối. Các chất rắn lơ lửng hữu cơ từ nước thải bao gồm các vi sinh vật, vi khuẩn và virus. Chúng góp phần gây ra các bệnh truyền nhiễm qua đường nước như Cryptosporidiosis, bệnh tả và bệnh giadia.

Nước đục dù là do vật liệu hữu cơ hay vô cơ cũng không dễ dàng được khử trùng vì các hạt lơ lửng sẽ giúp che giấu những loại vi sinh này.

Xem thêm: Nghị Quyết Là Gì ? Do Cơ Quan Nào Ban Hành? Cơ Quan Ban Hành Nghị Quyết

Trong sông, hồ, độ đục cũng có thể làm giảm tầm nhìn của cấu trúc sinh thái dưới mặt nước. Ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị sử dụng của vùng nước đó. Trong các hệ thống thoát nước công nghiệp, độ đục góp phần làm tắc ống. Các hạt lơ lửng làm tăng ma xát, giảm tuổi thọ của máy móc.