tú tài gia tiểu kiều nương

 • Reads 189,578
 • Votes 12,683
 • Parts 179

Complete, First published Aug 03, 2019

Bạn đang xem: tú tài gia tiểu kiều nương

Table of contents

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • THÔNG BÁO: (LẢM NHẢM CHÚT THÔI)

  Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 302: Trang hoàng xong

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 305: Tửu lâu khai trương

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 306: Nếu ko thì tấp tểnh hít kể từ bé?

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 307: Trời sinh ăn ý

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 308: Thu đồ gia dụng đệ nhờ vào duyên phận

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 317: Dây khoai lang

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 321: đớp bị tiêu diệt người

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 323: Ngươi tiện nhân này!

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 324: Lên công đường

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 326: Huyện mệnh lệnh vô cùng sắc

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 328: Ngươi dám đùa phiên bản quan!

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 331: Chết ko nhắm mắt

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 332: Hung hăng đánh

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 334: Chân tướng tá rõ rệt ràng

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 335: Bình an về nhà

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 337: Là một quan lại tốt

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 340: Tửu lâu mở bán khai trương lại

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 341: Phương pháp mò mẫm tiền

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 344: Tồn lộc thực

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 345: Tình nhân nhập đôi mắt trở nên Tây Thi

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 346: Nam căn nhà nước ngoài phái đẹp căn nhà nội

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 348: Tiểu thúc đẩy ngươi thiệt ngốc

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 349: Triền miên lâm ly

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 352: Quản thê nghiêm

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 353: Từ tỷ tỷ trở thành thẩm

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 354: Còn ko sinh

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 356: Bé con cái sinh ra

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 357: Là một phái đẹp hài

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 359: Cháu nước ngoài gái là nhặt về?

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 360: Thịt thô hun khói

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 362: Huyện mệnh lệnh cho tới cửa

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 363: Đôi mặt mày cùng theo với lợi

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 364: Bát tự động ko hợp

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 365: Thích ngực lớn

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 366: Noãn Noãn trăm ngày

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 367: Dân phong thuần phác

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 369: Danh thiếp tiến thủ cử hiền lành tài

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 370: Giai đoạn sẵn sàng trước

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 372: Hối hận cũng vô dụng!

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 373: Người minh bạch

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 375: Noãn Noãn ko nháo

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 376: Nương tử cần thiết nhất

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 377: Ba phái đẹp nhân một đài kịch

  Mon, Sep 27, 2021

  Xem thêm: cả thế giới biết em yêu anh truyện

 • Chương 378: Khóc cho tới bại tâm liệt phế

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 379: Tình nồng ý trường

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 380: Tửu lâu Giang Nam

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 381: Nam nhân trung niên

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 382: Phụ thân mật, Noãn Noãn ghi nhớ người

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 386: Trốn miêu miêu

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 388: Con quái men trình bày miệt mài sảng

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 390: Nhận chúng ta hàng?

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 392: Sinh đệ đệ mang đến Noãn Noãn

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 398: Mua thôn trang

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 399: Không dám nhận

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 400: Vô công bất thụ lộc

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 401: Trừ tịch phụ thân người

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 405: Thiếp chào quá nhiều

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 406: Ta thuộc sở hữu Tân Đồng

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 408: Song tin vui lâm môn

  Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 410: Đỗ Trạng nguyên

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 411: Mua căn nhà tấp tểnh cư

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 412: Lục hình mẫu cho tới kinh

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 413: Nãi nãi ko khóc

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 414: Chuyển căn nhà mới

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 415: An trí thỏa đáng

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 416: Sinh tuy vậy thai

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 417- Phiên ngoại: Hằng ngày (1)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 418- Phiên ngoại: Hằng ngày (2)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 419: Phiên nước ngoài - Hằng ngày 3

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 420: Phiên nước ngoài - Hằng ngày 4

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 421: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (5)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 422: Phiên ngoại- Hằng ngày (6)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 423: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (7)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 424: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (8)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 425: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (9)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 426: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (10)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 427: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (11)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 428: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (12)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 429: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (13)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 430: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (14)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 431: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (15)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 432: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (16)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 433: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (17)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 434: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (18)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 435: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (19)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 436: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (20)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 437: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (21)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 438: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (22)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 439: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (23)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 440: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (24)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 441: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (25)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 442: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (26)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 443: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (27)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 444: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (28)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 445: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (29)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 446: Phiên nước ngoài Hằng ngày (30)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 447: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (31)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 448: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (32)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 449; Phiên ngoại- Hằng ngày (33)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 450: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (34)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 451: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (35)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 452: Phiên nước ngoài - Hằng ngày (36)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 453: Phiên nước ngoài về Noãn Noãn (1)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 454: Phiên nước ngoài về Noãn Noãn (2)

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 455: Phiên nước ngoài về Đại Bảo

  Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 456: Phiên nước ngoài về Tiểu Bảo

  Mon, Sep 27, 2021

  Xem thêm: ông trùm giải trí bí mật cưng chiều cô vợ ngốc ngọt ngào

 • Chương 457: phần lớn năm về sau

  Mon, Sep 27, 2021

Tống Tân Đồng bên trên lối đi công tác làm việc gặp gỡ tai nạn ngoài ý muốn giao thông vận tải rồi xuyên ko nhập nguyên vẹn căn nhà cũng thương hiệu là Tống Tân Đồng, trong năm này chục tư, còn tồn tại phụ thân mon nữa là chục lăm, là trưởng tỷ nhập căn nhà, từ là 1 năm vừa qua sau khoản thời gian phụ thân bị dịch bị tiêu diệt ngay lập tức gánh trách móc nhiệm chiếu cố nhị ấu đệ tuy vậy sinh. Cha u thất lạc sớm đánh dấu nhị ấu đệ. Xuyên ko trở nên trưởng tỷ, áp lực đè nén đó là động lực. Không với phương án, chỉ hoàn toàn có thể xắn ống tay áo lên mò mẫm chi phí nuôi mái ấm gia đình ăn cơm trắng no. Xây căn nhà sửa chống, từng chuyện càng ngày càng lý tưởng Tống Tân Đồng mới nhất vạc hiện tại thế nào là lại sở hữu nhiều bà côn trùng cho tới cửa ngõ vậy? Rơi nhập đàng nằm trong bèn mò mẫm Lục tú tài nhập thôn: "Ngươi phụ trách móc xinh như hoa, tớ phụ trách móc mò mẫm chi phí nuôi mái ấm gia đình.
  
  Số chương: 457 chương bao hàm nước ngoài truyện
  
  Tác giả: Giáp Ất
  
  Converter: nường Yappa mặt mày tàng tủ sách. 
  
  Editor: penallral
  
  Xin mang đến editor trình bày trước: Đây là cỗ truyện thứ nhất bản thân edit nên sẽ sở hữu được thiếu hụt sót và bởi bản thân ko biết giờ trung nên bản thân tiếp tục tuân theo nghĩa bản thân hiểu nên sẽ không còn đích với phiên bản gốc 10 phần, nội dung tiếp tục kiểu như ngay gần 6 hoặc 7 phần thôi à (các chúng ta cũng có thể bổ sung cập nhật tăng hùn bản thân, bản thân tiếp tục sửa lại mang đến phù hợp). 
  
  Mình đăng truyện bên trên Wattpad và WordPress của tôi (đường dẫn bên trên tệp tin cá thể của mình) Mong chúng ta cỗ vũ 😊😊😊. Thêm nữa, bản thân edit không được người sáng tác đồng ý nên chớ bứng nó cút đâu đấy.
  
  Đây là 1 cỗ điền văn nên nếu như ai ko quí những truyện nhẹ dịu, thông thường thì không nên gọi vì thế hoàn toàn có thể tiếp tục ngán. Xong rồi, người xem gọi hạnh phúc nhé ^_^

#685dienvan