Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Gì

     

Có các biện pháp để triển khai thất bại những quan điểm không nên trái, mà một trong những cách có tác dụng có hiệu quả là bắt buộc nắm chắc, hiểu thâm thúy khái niệm tư tưởng hồ Chí Minh. Khái niệm tư tưởng hcm được xem như là chìa khóa để mở cửa đi vào kho báu tư tưởng hồ chí minh và cũng là chiếc chìa khóa để chống lại một bí quyết có kết quả những luận điệu thù địch với sai trái.

Bạn đang xem: Tư tưởng hồ chí minh là gì

*

Tư tưởng hồ chí minh có một quá trình hình thành và cải tiến và phát triển từ trước năm 1911 cho khi tp hcm vĩnh biệt bọn chúng ta. Đảng ta có một quá trình cải cách và phát triển nhận thức về tứ tưởng hồ nước Chí Minh. Trên Đại hội VI (12-1986), Đảng ta dấn mạnh: “Muốn thay đổi tư duy, Đảng ta yêu cầu nắm vững bản chất cách mạng và kỹ thuật của công ty nghĩa Mác-Lênin, thừa kế di sản quý giá về tư tưởng với lý luận phương pháp mạng của quản trị Hồ Chí Minh...”(1). Đại hội đại biểu cả nước lần máy VII (6-1991) bao gồm điểm new là “nêu cao tư tưởng hồ Chí Minh”(2), và khẳng định “Tư tưởng hồ Chí Minh chính là kết quả của việc vận dụng sáng chế chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, cùng trong thực tiễn tư tưởng hồ nước Chí Minh đang trở thành một tài sản ý thức quý báu của Đảng và của dân tộc bản địa ta”. Cưng cửng lĩnh 1991 xác minh “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng tp hcm làm nền tảng gốc rễ tư tưởng và phương châm cho hành động”.

Sau 10 năm, với phần đa thành tựu khổng lồ lớn nghiên cứu tư tưởng tp hcm ở trong và ngoài nước, tại Đại hội IX (4-2001), Đảng ta gồm bước phát triển trong nhấn thức và tư duy lý luận khi khẳng định: “Tư tưởng hồ chí minh là một hệ thống quan điểm trọn vẹn và thâm thúy về những vụ việc cơ phiên bản của biện pháp mạng Việt Nam, là hiệu quả của sự áp dụng và cải tiến và phát triển sáng tạo ra chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện rõ ràng của nước ta, kế thừa và phát triển các quý giá truyền thống giỏi đẹp của dân tộc, kết nạp tinh hoa văn hóa nhân loại... Bốn tưởng sài gòn soi đường cho cuộc đương đầu của quần chúng ta giành chiến hạ lợi, là tài sản niềm tin to lớn của Đảng và dân tộc ta”(3).

Hai năm sau, Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình đất nước các cỗ môn công nghệ Mác-Lênin, tư tưởng hồ nước Chí Minh, bên trên cơ sở kim chỉ nan cơ bản của Đại hội IX, đã những bước đầu định nghĩa tư tưởng sài gòn như sau: “Tư tưởng hồ chí minh là một khối hệ thống quan điểm toàn diện và thâm thúy về những vụ việc cơ phiên bản của bí quyết mạng Việt Nam, từ biện pháp mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân đến phương pháp mạng XHCN; là hiệu quả của sự vận dụng trí tuệ sáng tạo và cách tân và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện ví dụ của nước ta, đồng thời là việc kết tinh tinh hoa dân tộc và kiến thức thời đại nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng ách thống trị và giải phóng bé người”(4).

Từ Đại hội IX mang đến nay, Đảng ta, các nhà khoa học trong và bên cạnh nước tiếp tục xác minh tư tưởng hcm là cực hiếm to bự của tư tưởng đó so với dân tộc cùng nhân loại.

Cũng yêu cầu nhắc lại rằng, trên Hội thảo nước ngoài về hồ nước Chí Minh tổ chức tại hà nội thủ đô nhân lưu niệm 100 năm Ngày sinh của Người, năm 1990, các đại biểu dự tiệc thảo hồ hết nhất trí xác minh tư tưởng và cực hiếm to mập của tư tưởng tp hcm theo ý thức của Đại hội đồng UNESCO năm 1987 khi khẳng định “Hồ Chí Minh - hero giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”.

Tuy nhiên, trong nhiều năm quay lại đây, những thế lực cừu địch vẫn tìm nhiều cách thức xuyên tạc, bóp méo để cuối cùng đi tới từ chối tư tưởng hồ nước Chí Minh. Có không ít biện pháp để gia công thất bại các quan điểm không nên trái, mà trong những cách làm cho có kết quả là đề xuất nắm chắc, hiểu thâm thúy khái niệm bốn tưởng hồ nước Chí Minh. Khái niệm tứ tưởng hồ chí minh được xem như là chìa khóa để open đi vào kho tàng tư tưởng sài gòn và cũng là chìa khóa để hạn chế lại một phương pháp có tác dụng những luận điệu thù địch với sai trái.

1. Trước hết cần hiểu bốn tưởng hồ chí minh là một hệ thống quan điểm toàn vẹn và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của giải pháp mạng Việt Nam, từ giải pháp mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân mang đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

“Hệ thống quan liêu điểm toàn vẹn và thâm thúy về những vụ việc cơ phiên bản của giải pháp mạng Việt Nam” là nhiều cách nhìn liên hệ ngặt nghèo với nhau, mô tả rõ tính liên tục, độc nhất vô nhị quán. “Toàn diện” là bao quát nhiều lĩnh vực. Đó là tứ tưởng về bao gồm trị, tởm tế, văn hóa - xã hội, quân sự, nước ngoài giao... Đại hội IX chỉ rõ, kia là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng bé người; về tự do dân tộc gắn sát với chủ nghĩa thôn hội, phối kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại liên minh dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, thiết kế Nhà nước thiệt sự của dân, bởi vì dân, vị dân; về quốc chống toàn dân, desgin lực lượng thiết bị nhân dân; về phạt triển tài chính và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sinh sống vật chất và lòng tin của nhân dân; về đạo đức giải pháp mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô bốn về chăm lo bồi dưỡng ráng hệ biện pháp mạng cho đời sau; về kiến tạo Đảng vào sạch, vững vàng mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là tín đồ lãnh đạo, vừa là người nô lệ thật trung thành của nhân dân...”.

Trong văn kiện của một Đại hội Đảng quan yếu nêu hết hệ thống tư tưởng hồ nước Chí Minh. Từ di sản Hồ Chí Minh, các nhà nghiên cứu còn giúp rõ những nội dung có giá trị to béo khác không chỉ là về biện pháp mạng nước ta mà cả về phong thái mạng quả đât như tứ tưởng dân chủ tứ tưởng ngoại giao; tư tưởng hội nhập, hòa bình, bắt tay hợp tác và vạc triển; phương thức cách mạng và phong cách; v.v.. Điều này trả toàn cân xứng với Đại hội đồng UNESCO khi khẳng định Hồ Chí Minh “để lại một dấu ấn trong thừa trình cách tân và phát triển của nhân loại...; là biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của tất cả một dân tộc, đã hiến đâng trọn đời mình cho việc nghiệp giải phóng dân tộc của quần chúng Việt Nam, đóng góp thêm phần vào cuộc chống chọi chung của các dân tộc vì hòa bình, chủ quyền dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”(5).

“Toàn diện nhưng thâm thúy về những vụ việc cơ bản của cách mạng Việt Nam”, nghĩa là không phải toàn bộ mọi sự việc đều đính thêm với bốn tưởng hồ Chí Minh. Ở đây bắt buộc hiểu tư tưởng hồ nước Chí Minh như thể những tứ tưởng thiết yếu trị theo nghĩa rộng, có tư tưởng về phương châm cách mạng: hòa bình dân tộc với CNXH; về mục tiêu cách mạng: giải tỏa dân tộc, giải hòa giai cấp, giải phóng bé người; về lực lượng bí quyết mạng: toàn dân tộc lấy công-nông có tác dụng gốc, đoàn kết quốc tế về căn cơ lý luận: chủ nghĩa Mác-Lênin; về tổ chức triển khai cách mạng: Đảng lãnh đạo, nhà nước cai quản lý, mặt trận liên kết toàn dân; về phương thức cách mạng: cổ vũ toàn dân, tổ chức triển khai toàn dân; v.v.. Bắt lại, sẽ là “giải phóng dân tộc bản địa theo con phố cách mạng vô sản”.

Nhận thức bởi vậy tránh được các khuynh hướng sai trái và xuyên tạc cho rằng không có hệ thống tư tưởng sài gòn mà duy nhất vài phạt biểu ngăn nắp của Người; hoặc cái gì cũng quy về tư tưởng tp hcm mà không hiểu nhiều tư tưởng của tín đồ chỉ đính với những vụ việc cơ bạn dạng của bí quyết mạng Việt Nam.

Đáng phê phán độc nhất là những quan điểm rất là nguy hiểm. Bọn họ thừa nhận thêm những vấn đề nêu trên (sau lúc không đủ năng lực bác bỏ), tuy thế lại mang đến rằng hệ thống quan điểm trọn vẹn và sâu sắc đó chỉ trong bí quyết mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, không có trong biện pháp mạng XHCN. Chiều sâu hiểm sâu của một số loại quan điểm đó là nhằm mục đích đi đến từ chối tư tưởng hồ nước Chí Minh. Hiện thời chúng ta khẳng định quyết trọng tâm của Đảng với nhân dân ta là xây dựng non sông theo con phố XHCN trên căn nguyên chủ nghĩa Mác-Lênin và tứ tưởng hồ nước Chí Minh. Nếu lắc đầu tư tưởng sài gòn về CNXH thì đồng nghĩa tương quan với việc phủ nhận công cuộc thay đổi mới.

Để phê phán quan điểm này, buộc phải nhận thức rõ trong khái niệm tư tưởng sài gòn có nói “từ phương pháp mạng dân tộc dân người chủ dân đến phương pháp mạng XHCN”. Tuy nhiên điều đặc biệt quan trọng hơn là quay trở về cuộc đời và tứ tưởng hồ nước Chí Minh. Chỉ việc nêu mấy điểm chính.

Một là, hồ Chí Minh khẳng định cứu nước cùng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, có nghĩa là giành được độc lập dân tộc rồi đề nghị đi tới CNXH. Điều này hoàn toàn xa kỳ lạ với bài toán cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa theo tuyến đường phong kiến và tư sản.

Hai là, vào di sản nhằm lại, hcm nhiều lần kể đến cách mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân bắt buộc đi tới biện pháp mạng XHCN thì mới thắng lợi triệt để. Người dân có trên nhị mươi lần nêu quan liêu điểm của mình như là phần nhiều định nghĩa về CNXH. Ví như hiểu di chúc là kết tinh bốn tưởng tp hcm và là tầm dáng của một cưng cửng lĩnh xây dựng nước nhà sau chiến tranh, thì ít nhất hai lần sài gòn đề cập trực tiếp tới CNXH trong văn kiện vô giá bán này. Người dặn lại vấn đề đào tạo đoàn viên và bạn trẻ thành những người dân thừa kế thi công XHCN vừa “hồng” vừa “chuyên”. Người tin tưởng những chiến sỹ trẻ tuổi trong các lực lượng vũ trang quần chúng và tnxp sẽ là “đội quân nòng cốt trong việc làm xây dựng thành công CNXH nghỉ ngơi nước ta”(6).

Ba là, những bài viết, bài bác nói của hồ chí minh cho ta một chiếc nhìn khá sâu sắc và trọn vẹn về đặc trưng bản chất của CNXH làm việc Việt Nam. Đó là một chế độ xã hội vày nhân dân quản lý có nền kinh tế tài chính phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất tân tiến nhằm đảm bảo an toàn đời sống trang bị chất; có văn hóa truyền thống đạo đức giỏi đẹp, thôn hội công bằng, tiến bộ nhằm bảo vệ đời sống tinh thần; các dân tộc trong nước đoàn kết, trợ giúp nhau cùng văn minh đoàn kết, bắt tay hợp tác hữu nghị cùng với nhân dân những nước trên cầm cố giới...

2. Bốn tưởng hồ chí minh là hiệu quả của sự vận dụng và phát triển sáng sản xuất chủ nghĩa Mác-Lênin (hoặc là tác dụng của sự vận dụng trí tuệ sáng tạo và cải tiến và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin) vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và cải cách và phát triển các quý giá truyền thống xuất sắc đẹp của dân tộc, kết nạp tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại.

Một số ý kiến cho rằng những sự việc cơ phiên bản của một cuộc biện pháp mạng theo con phố cách mạng vô sản như mục tiêu, lực lượng, lãnh đạo, phương pháp, đoàn kết, căn nguyên lý luận, v.v… mọi đã được kể trong đạo giáo Mác-Lênin; thậm chí là đã được Khổng Tử, Tôn Dật Tiên, ông thân phụ ta trong lịch sử vẻ vang hàng nghìn năm bàn tới.

Xem thêm: Thành Công Là Gì - Nghị Luận Về Sự Thành Công Trong Cuộc Sống

Chúng ta không phủ nhận nhiều vụ việc đã được Mác, Ăngghen, Lênin, Khổng Tử, Tôn Dật Tiên, phụ thân ông ta đề cập; thậm chí, nhiều vấn đề được nói sâu trong đạo giáo mácxít như mục đích giải phóng giai cấp, giải phóng bé người, giải hòa nhân loại, Đảng cộng sản lãnh đạo bí quyết mạng, đoàn kết, gây ra nhà nước, mục đích lý luận, v.v… Khổng Tử bàn những tới đạo đức và ưu điểm của ông là tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn Dật Tiên chế tạo chủ nghĩa Tam dân: dân tộc bản địa độc lập, dân quyền tự do, số lượng dân sinh hạnh phúc... Nhưng chúng ta phải khước từ quan điểm cho rằng hễ vẫn có người đi trước đề cập thì người sau chỉ với nói theo, nói lại.

Khái niệm bốn tưởng hồ chí minh nói rõ tư tưởng hồ chí minh là “kết quả của sự áp dụng và cách tân và phát triển sáng chế tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện rõ ràng của nước ta”. Cụ thể là khái niệm đến ta biết tp hcm nắm chắc hẳn chủ nghĩa Mác-Lênin và hiểu rõ điều kiện nước ta. Điểm chốt ở đấy là “điều kiện ví dụ của nước ta”. Hồ chí minh từng cảnh báo: “Nghe bạn ta nói ách thống trị đấu tranh, mình cũng ra khẩu hiệu thống trị đấu tranh, mà lại không xét yếu tố hoàn cảnh nước mình như vậy nào để làm cho đúng”(7). Điều kiện vn không giống các nước khác, ít nhất trên nhị điểm: truyền thống lịch sử, văn hóa, con fan và nước ở trong địa thời cận đại. Hai đặc điểm này không hoàn toàn tách bạch, mà gồm sự tiếp nối. Nhưng cũng có thể có nội dung chỉ gồm trong thời kỳ ở trong địa. Dìm thức vậy nên để thấy rằng sài gòn không viết lại, nói lại các bậc thầy và số đông gì trong truyền thống lâu đời dân tộc; ngược lại, người đã khắc phục những tiêu giảm của truyền thống và thiếu vắng trong nhà nghĩa Mác-Lênin.

Hạn chế lớn nhất của giá bán trị truyền thống cuội nguồn là trình bày khoa học. Thiếu vắng lớn tuyệt nhất của nhà nghĩa Mác-Lênin là những tư liệu lịch sử hào hùng của những nước ở trong địa phương Đông. Tp hcm đã đậy đầy những khoảng trống đó. Chỉ cần nêu một số điểm tiêu biểu cũng thấy rõ rằng, nếu sài gòn không áp dụng và cải cách và phát triển sáng chế tác chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện ví dụ của vn thì cần thiết có thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thứ nhất, xích míc cơ bản và đa số ở các nước tư bản là xích míc giữa kẻ thống trị vô sản và ách thống trị tư sản. Còn ở việt nam là mâu thuẫn giữa toàn bộ dân tộc với lũ đế quốc xâm lược và phong con kiến tay sai.

Thứ hai, theo hồ nước Chí Minh, làm giải pháp mạng ở vn trước hết nhằm mục đích giải phóng dân tộc bản địa (theo con phố cách mạng vô sản). Vấn đề này ở những nước tư phiên bản châu Âu cơ phiên bản đã được thống trị tư sản làm. Bởi vì vậy, trong công ty nghĩa Mác-Lênin bàn đầu tiên tới đấu tranh ách thống trị và giải hòa giai cấp.

Thứ ba, ý kiến về Đảng và phát hành Đảng ở các nước ở trong địa cũng không giống ở các nước tư bạn dạng châu Âu. Đảng cùng sản ra đời ở nước nước ta thuộc địa phải bao gồm thêm yếu ớt tố trào lưu yêu nước cùng ngay từ trên đầu Đảng đã gặm rễ sâu trong tâm dân tộc.

Thứ tư, cách nhìn về cấu kết theo Mác “Giai cấp vô sản tất cả các nước liên minh lại”, cùng Lênin “Giai cung cấp vô sản toàn bộ các nước và những dân tộc bị áp bức, liên hiệp lại!” không thể vận dụng máy móc vào Việt Nam, nơi nên đoàn kết “đồng bào”, toàn dân tộc, mọi con dân nước Việt, con Lạc con cháu Hồng.

Thứ năm, sinh sống nước nước ta hàng nghìn năm dưới cơ chế phong kiến siêng chế cùng gần trăm năm dưới chế độ thực dân không kém phần siêng chế, trong số những vấn đề phải đặt lên hàng đầu là thực hành dân chủ và đạo đức.

Thứ sáu, phát hành chủ nghĩa xóm hội sống Việt Nam, một nước vốn là trực thuộc địa, tài chính và bốn duy nông nghiệp lạc hậu, khoa học-kỹ thuật kém cải tiến và phát triển không thể tuân theo cách mà các nước đã làm qua công ty nghĩa tư bản như sống châu Âu. V.v…

Vì không nhận thức thâm thúy những vấn đề nêu trên bắt buộc có tín đồ nghĩ rằng cách mạng mon Tám năm 1945 ở nước ta cũng giống biện pháp mạng mon Mười Nga năm 1917. Trong khi đó sự khác nhau là rõ rệt. Biện pháp mạng tháng Mười Nga 1917 là bí quyết mạng vô sản: tấn công đổ giai cấp tư sản, mục tiêu là thiết lập cấu hình nền chuyên chủ yếu vô sản, lực lượng công-nông là chủ yếu, quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa buôn bản hội... Còn biện pháp mạng vn tháng 8-1945 là phương pháp mạng giải phóng dân tộc theo tuyến đường cách mạng vô sản: tấn công đổ lũ đế quốc xâm lược, mục tiêu là giành hòa bình dân tộc, lực lượng giải pháp mạng là toàn dân tộc lấy công-nông làm cho gốc, vượt độ loại gián tiếp lên CNXH...

Nếu tp hcm không vận dụng và cách tân và phát triển sáng sinh sản chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện rõ ràng của nước ta để xây dựng hệ thống lý luận biện pháp mạng soi đường cho biện pháp mạng nước ta thì có tác dụng sao bọn họ có chiến thắng nhanh gọn trong thời gian gần đầy hai tuần của tháng Tám năm 1945? Và tiếp theo là thành công trong nhì cuộc tao loạn thần thánh, quá đáng lên CNXH khi toàn quốc có chiến tranh với tư duy “chủ nghĩa thôn hội thời chiến”.

Trong “khái niệm” có nói đến tư tưởng hồ chí minh kế quá và cải tiến và phát triển các quý giá truyền thống xuất sắc đẹp của dân tộc, tiếp thụ tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại. Điều này cần được hiểu tứ tưởng tp hcm không phải lộ diện từ một mảnh đất trống không, cơ mà trên nền dân tộc. Điều cần nhấn mạnh là dưới ánh sáng cách mạng, khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tp hcm đã nâng cấp các giá trị truyền thống lên một chất mới, chuyên môn mới, làm cho sức to gan lớn mật mới trong thời đại mới. Hcm cũng tiếp thu có chọn lọc văn hóa truyền thống nhân loại. Bạn đã làm cho giàu trí tuệ của mình và trí tuệ dân tộc bằng gần như giá trị văn hóa phương Đông như đạo đức, nhà nghĩa tập thể, lòng từ bi hỷ xả... Và số đông giá trị văn hóa truyền thống phương Tây như tôn vinh vai trò cá nhân, truyền thống và phong cách dân chủ, những vụ việc về nhân quyền, dân quyền... Họ cần nhấn thức rằng, tp hcm không phủ nhận các giá trị Đông, Tây, kim, cổ. Ngược lại, fan là số ít trong số nhân vật vẫn trở đề xuất huyền thoại ngay lúc còn sống, vì trong khi chống thực dân Pháp, bạn vẫn quý trọng, đề cao văn hóa Pháp; phòng xâm lược Mỹ, vẫn đề cao truyền thống lâu đời và ý chí chiến đấu giành độc lập của bạn Mỹ. Người vấn đáp các bên báo: “Khổng Tử, Giêxu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng buộc phải đã tất cả những ưu thế chung kia sao? bọn họ đều ước ao mưu niềm hạnh phúc cho loài người, mưu an sinh cho làng mạc hội. Nếu bây giờ họ còn sống trên đời này, nếu như họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng họ tuyệt nhất định thông thường sống cùng với nhau siêu hoàn mỹ như các người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm fan học trò nhỏ của những vị ấy”(8).

Tư tưởng hồ Chí Minh là một khoa học, bởi vì vậy cần phải đối xử như 1 khoa học. Hiện nay, có một trong những lực lượng cừu địch đang cố ý đưa ra những ý kiến thù địch nhằm xuyên tạc, bóp méo, bôi nhọ và sau cùng đi tới lắc đầu tư tưởng hồ nước Chí Minh tuy vậy cũng lại có một số trong những quan điểm sai trái, xô lệch do không nghiên cứu thấu đáo dẫn tới thiếu hiểu biết đúng tư tưởng hồ Chí Minh. Loại chủ ý này - hoặc vô tình xuất xắc hữu ý - đều hoàn toàn có thể tiếp tay cho các quan điểm thù địch. Để phê phán và phòng lại những quan điểm không đúng trái tủ nhận khối hệ thống quan điểm tứ tưởng hồ Chí Minh, phủ nhận sự áp dụng và trở nên tân tiến sáng chế tạo ra chủ nghĩa Mác-Lênin trong tư tưởng hồ nước Chí Minh, bắt buộc hiểu đúng, hiểu sâu, nạm chắc khái niệm tư tưởng hồ Chí Minh, xuất phát từ cuộc đời, sự nghiệp và bốn tưởng của Người. Bắt buộc coi khái niệm tứ tưởng hcm là chìa khóa xuất hiện đi vào nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục và áp dụng tư tưởng hồ Chí Minh./.

-----------------------------------

(1) ĐCSVN: Văn khiếu nại Đại hội đại biểu nước ta lần đồ vật VI, Nxb ST, H, 1987, tr.125

(2) ĐCSVN: Văn khiếu nại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần máy VII, Nxb ST, H, 1991, tr.127.

(3) ĐCSVN: Văn khiếu nại Đại hội đại biểu vn lần đồ vật IX, Nxb CTQG, H, 2001, tr.83-84.

(4) Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình non sông các bộ môn kỹ thuật Mác-Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh: Giáo trình tứ tưởng hồ Chí Minh, Nxb CTQG, H, 2003, tr.19.

(5) Hội thảo thế giới về chủ tịch Hồ Chí Minh (Trích tham luận của đại biểu quốc tế), UNESCO và Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam, Nxb KHXH, H, 1990, tr.9

(6) hồ nước Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG,H, 1996, t.12, tr.504.

(7) hồ nước Chí Minh: Sdd, t.5, tr.272.

Xem thêm: Người Chỉnh Sửa Video Gọi Là Gì, Editor Là Gì, Nghề Editor Là Gì

(8) Xem: Võ Nguyên Giáp: bốn tưởng hồ chí minh và tuyến đường cách mạng Việt Nam, Nxb CTQG, H, 1997, tr.43.