TUYẾN NỘI TIẾT VÀ TUYẾN NGOẠI TIẾT

     

-Ngoại tiết: tế bào con đường lớn, hóa học tiết các nhưng đặc tính sinh học không cao, chất tiết đổ vào ống dẫn hóa học tiết mang đến cơ quan liêu tác động.

VD: túi mật

-Nội tiết: tế bào tuyến nhỏ, hóa học tiết ít cơ mà đặc tính sinh học siêu cao, hóa học tiết thâm nhập thẳng vào máu mang lại cơ quan lại đích. Tuyến nội tiết gia nhập vào quá trình điều hòa buổi giao lưu của cơ thể.

VD: tuyến đường giáp, cận giáp, tuyến đường yên
Bạn đang xem: Tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarXem thêm: Công Thức Tính Tọa Độ Đỉnh, Phương Trình Trục Đối Xứng Parabol

Xem thêm: Soạn Bài Bài Ca Nhà Tranh Bị Gió Thu Phá ( Mao Ốc Vị Thu Phong Sở Phá Ca


*

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

Phân biệt con đường nội tiết và tuyến đường ngoại tiết :* giống như nhau : đều phải có các tế bào con đường tiết ra hóa học tiết* khác nhau :- con đường nội huyết :Cấu tạo thành :+ kích cỡ rất nhỏ+ không tồn tại ống dẫn, chất tiết ngấm thẳng vào máu mang lại cơ quan tiền đích.+ Lượng hoocmôn tiết không nhiều nhưng bao gồm hoạt tính mạnhChức năng+ Có chức năng điều khiển, điều hoà, phối hợp buổi giao lưu của các cơ quan- tuyến ngọai máu :Cấu sản xuất :+ form size lớn hơn+ gồm ống dẫn hóa học tiết mang đến cơ quan liêu tác động+ Lượng chất tiết nhiều nhưng hoạt tính không mạnhChức năng :+ Có chức năng trong quá trình tiêu hóa thức ăn, thải bã, ổn định thân nhiệt…Các đường nội tiết chủ yếu trong khung hình là :- tuyến ngoại tiết: tuyến mồ hôi, tuyến nhờn, con đường nước bọt, con đường vị, con đường lệ…- con đường nội tiết: tuyến yên, đường giáp, tuyến trên thận- con đường pha( vừa là con đường nội huyết vừa là đường ngoại tiết): tuyến tụy, tuyến sinh dục

Kể tên:

Phân biệt tuyến nội huyết và đường ngoại huyết :* giống như nhau : đều phải sở hữu các tế bào tuyến tiết ra hóa học tiết* không giống nhau :- con đường nội máu :Cấu tạo thành :+ size rất nhỏ+ không có ống dẫn, chất tiết ngấm thẳng vào máu đến cơ quan lại đích.+ Lượng hoocmôn tiết ít nhưng bao gồm hoạt tính mạnhChức năng+ Có tính năng điều khiển, điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan- đường ngọai ngày tiết :Cấu sinh sản :+ kích cỡ lớn hơn+ có ống dẫn hóa học tiết mang đến cơ quan lại tác động+ Lượng hóa học tiết các nhưng hoạt tính không mạnhChức năng :+ Có chức năng trong quá trình tiêu hóa thức ăn, thải bã, cân bằng thân nhiệt…Các tuyến nội tiết thiết yếu trong cơ thể là :- đường ngoại tiết: con đường mồ hôi, con đường nhờn, đường nước bọt, tuyến đường vị, đường lệ…- tuyến nội tiết: con đường yên, tuyến đường giáp, con đường trên thận- tuyến đường pha( vừa là tuyến đường nội huyết vừa là đường ngoại tiết): tuyến tụy, tuyến sinh dục

Kể tên

Phân biệt tuyến đường nội tiết và con đường ngoại huyết :* tương đương nhau : đều sở hữu các tế bào tuyến tiết ra chất tiết* khác nhau :- tuyến nội máu :Cấu tạo nên :+ size rất nhỏ+ không có ống dẫn, chất tiết ngấm thẳng vào máu mang lại cơ quan liêu đích.+ Lượng hoocmôn tiết ít nhưng có hoạt tính mạnhChức năng+ Có tác dụng điều khiển, điều hoà, phối hợp hoạt động vui chơi của các cơ quan- con đường ngọai huyết :Cấu chế tạo :+ size lớn hơn+ gồm ống dẫn hóa học tiết đến cơ quan tác động+ Lượng chất tiết nhiều nhưng hoạt tính ko mạnhChức năng :+ Có chức năng trong quá trình tiêu hóa thức ăn, thải bã, điều hòa thân nhiệt…Kể tên

Phân biệt tuyến đường nội máu và tuyến đường ngoại huyết :* như là nhau : đều phải có các tế bào đường tiết ra hóa học tiết* khác biệt :- con đường nội huyết :Cấu tạo nên :+ kích thước rất nhỏ+ không có ống dẫn, chất tiết thâm nhập thẳng vào máu mang đến cơ quan lại đích.+ Lượng hoocmôn tiết không nhiều nhưng tất cả hoạt tính mạnhChức năng+ Có tính năng điều khiển, điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan- con đường ngọai tiết :Cấu chế tác :+ kích cỡ lớn hơn+ gồm ống dẫn hóa học tiết mang đến cơ quan lại tác động+ Lượng chất tiết những nhưng hoạt tính ko mạnhChức năng :+ Có tính năng trong quá trình tiêu hóa thức ăn, thải bã, ổn định thân nhiệt…Các tuyến nội tiết thiết yếu trong khung người là :- tuyến ngoại tiết: tuyến mồ hôi, đường nhờn, tuyến đường nước bọt, con đường vị, tuyến lệ…- tuyến đường nội tiết: tuyến yên, con đường giáp, tuyến trên thận