GETTING STARTED UNIT 11: SCIENCE AND TECHNOLOGY

     

Đây là phần khởi rượu cồn của unit 11 với chủ thể "science và technology" (khoa học với công nghệ). Phần này để giúp bạn học bao gồm cái chú ý tổng quan nhất về chủ đề và giới thiệu từ vựng, cấu tạo ngữ pháp liên quan. Bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Getting started unit 11: science and technology

*

Getting started – Unit 11: Science và Technology

1. Listen and read. (Nghe và đọc.)

Dịch bài:

Dương, Nick với Châu đang rỉ tai với gs Nelson sau thời điểm nghe bài xích nói của ông về mục đích của công nghệ và công nghệ trong gắng kỷ 21.Giáo sư Nelson: À, như những em biết, những phát triển trong kỹ thuật và technology đang đổi khác lớn phương pháp mà họ sống, giao tiếp, du lịch, phần đông thứ...Dương: Thầy mong muốn nói là công nghệ và technology đang đổi khác cuộc sống của chúng ta trong mọi nghành nghề dịch vụ phải không ạ?Giáo sư Nelson: Đúng vậy.Dương: Để giỏi hơn yêu cầu không ạ?Giáo sư Nelson: hầu hết là giỏi hơn. Khoa học tập và technology cũng gồm những ảnh hưởng lớn về cải tiến và phát triển kinh tếNick: À, tía em bảo rằng chỉ những người dân máy sẽ thao tác làm việc trong nhà máy và lau chùi và vệ sinh nhà cửa chúng ta trong tương lai. Nó đúng không, giáo sư Nelson?Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Và bọn họ sẽ gồm xe hơi bay và tàu không khí để mà chúng ta có thể đi nhanh hơn cùng xa hơn trước đây đây.Châu: Vậy thì họ sẽ không có kẹt xe nữa cần không ạ?Giáo sư Nelson: Không. Khoa học và technology là chìa khóa cho việc phát triển trong số những lĩnh vực khác. Bọn chúng sẽ chắc chắn rằng mang lại nhiều tiện ích cho bé người.Châu: và về giáo dục? cô giáo khoa học tập của bọn họ nói rằng sẽ không có trường học tập nữa: họ sẽ chỉ ở nhà và học trên Internet.Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Học viên sẽ ko đi cho trường như bây giờ...Dương: Ồ! mình hy vọng điều này sẽ xảy ra sớm.

a. Finds the words in A in the conversation. Then match them khổng lồ the words in B with similar meanings. (Tìm hầu hết từ vào phần A trong bài bác đàm thoại. Sau đó nối bọn chúng với mọi từ trong phần B cùng với nghĩa tương đương.)

Giải:

c. Developments - progress (phát triển, tiến bộ)b. Field - area (lĩnh vực)d. Enormous - big (to lớn)e. Economic - money-making (kinh tế)a. The keys - the answers (chìa khóa, câu trả lời)f. Benefits - help (có lợi ích)

b. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

Giải:

Where are Nick, Duong, và Chau? (Nick, Dương với Châu làm việc đâu?)=> They are at the Science club. (Họ sẽ ở câu lạc cỗ khoa học.)What is the subject of Dr.Nelson’s talk? (Chủ đề bài xích nói của giáo sư Nelson là gì?)=> It is the roles of science and technology in the 21st century. (Nó là phương châm của công nghệ và công nghệ trong thế kỷ 21.)What fields are science & technology greatly changing? (Những nghành mà kỹ thuật và công nghệ đang ráng đổi?)=> Science & technology are greatly changing everything. (Khoa học và technology đang thay đổi mọi thứ siêu nhiều.)What did Nick’s dad tell him?Ba của Nick nói gì với anh ấy?=> He told Nick that only robots would work in factories & clean our homes in the future. (Ông ấy nói với Nick rằng chỉ những người dân máy sẽ thao tác làm việc trong xí nghiệp và vệ sinh nhà cửa họ trong tương lai.)What did Chau’s science teacher say? (Giáo viên khoa học của Châu nói gì?)=> She said that there would be no more schools, they’d just stay at home and learn on the Internet. (Cô ấy nói rằng sẽ không có trường học tập nữa, họ vẫn chỉ trong nhà và học trên Internet.)

c. Work with a partner.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Tây Tiến Lớp 12 Tập 1 Tuần 7 (Trang 87), Soạn Bài Tây Tiến Chi Tiết NhấtXem thêm: Diễn Biến Của Nhiễm Sắc Thể Ở Kì Giữa Của Giảm Phân Ii Là?

What fields are mentioned in the conversation which are affected by science and technology. (Làm việc với bạn học. Những nghành nghề nào nhưng mà được nói trong bài đàm thoại cơ mà bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật và công nghệ?)

Giải:

the economy - economic development (kinh tế - phát triển kinh tế)the workplace - robots in factories (nơi thao tác – người máy trong nhà máy)the home - robots cleaning our homes (nhà cửa - người máy vệ sinh nhà cửa)travel - traffic jams (đi lại - kẹt xe)education - school via mạng internet (giáo dục - trường học tập qua Internet)

d. Put word/phrase from the box in each blank. (Đặt một từ/ các từ trong khung trong mỗi khoảng trống.)

Giải:

Technology in the field of telecommunications has developed greatly over the last decade. (Công nghệ trong nghành viễn thông đã cách tân và phát triển qua nhiều thập kỷ rồi.)In the future, ordinary people may travel in to lớn space on spaceships. (Trong tương lai, hầu như người bình thường sẽ chuyển vận vào không khí bằng tàu ko gian.)He said he worked very hard & that was the key lớn his success. (Anh ấy nói rằng anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ và kia là chìa khóa cho sự thành công của anh ấy.)An international meeting on economic development took place in Singapore last week. (Một cuộc họp quốc tế về phân phát triển kinh tế tài chính đã ra mắt ở Singapore vào tuần rồi.)If we had flying cars now, we could solve the problem of traffic jams. (Nếu chúng ta có xe bay bây giờ, bạn có thể giải quyết vấn đề kẹt xe.)

2. Put one of the words/ phrases from the box in each gap. There is one extra. (Đặt một trong những từ/ các từ từ bỏ khung trong những khoảng trống. Bao gồm một từ bỏ dư.)

Her teacher said she was really good at science subjects but she was not very good at English. (Giáo viên cô ấy nói rằng cô ấy thật sự xuất sắc về phần nhiều môn khoa học dẫu vậy cô ấy không tốt tiếng Anh.)Advances in technology have improved crop yields by over 30%. (Những tiến bộ trong technology đã cải thiện sản lượng vụ mùa hơn 30%.)Cancer researchers have made great progress, but many aspects of this disease need further study. (Những nhà nghiên cứu ung thư đã triển khai những tân tiến lớn, nhưng nhiều khía cạnh của tình trạng bệnh này cần nghiên cứu và phân tích sâu hơn.)Scientists will be trying lớn invent machines to lớn teach children at home. (Những nhà kỹ thuật sẽ nỗ lực phát minh lắp thêm móc để dạy trẻ nhỏ ở nhà.)Thanks to scientific progress, our world will be transformed greatly. (Nhờ vào quá trình khoa học, cụ giới chúng ta sẽ được biến chuyển lớn.)

3. Give the opposite of the words in brackets, using the prefix un- or in- (Đưa ra đông đảo từ trái nghĩa trong ngoặc đơn, sử dụng tiền tố un- hoặc im-.)

This is a species of insect previously unknown to lớn biologists. (Đây là một trong những loài côn trùng mà phần đông nhà sinh đồ dùng học chưa biết trước đó.)I don’t lượt thích science fiction novels much. I think they are unrealistic. (Tôi không phù hợp tiểu thuyết khoa học viễn tưởng các lắm. Tôi nghĩ chúng không hiện tại thực.)It is almost impossible to lớn keep up with the latest developments in computing. (Gần như cấp thiết nào theo kịp với phần nhiều phát triển mới nhất trong tin học.)The teacher said that accurate measurement was unimportant in this experiment. (Giáo viên nói rằng cách thức chính xác không quan trọng đặc biệt trong thí nghiệm.)Fortunately, the river flowing through our town is unpolluted. (May thay, loại sồng tan qua thị trấn bọn họ không bị ô nhiễm.)

4. Game

FIND SOMEONE WHO….

Hỏi chúng ta học thắc mắc Yes/ No áp dụng “do” hoặc “will”. Ví như họ nói “Yes” , viết tên họ trong khung. Một tên chỉ viết một lần. Bạn đầu tiên có tên trong mỗi form là fan chiến thắng

Likes science subjects at school (Thích hồ hết môn công nghệ ở trường)

Wants to lớn travel into space in the future (Muốn vận tải vào không gian trong tương lai)

Wants to lớn become a scienctist (Muốn phát triển thành một công ty khoa học)

Knows a Vietnamese scientist (Biết một nhà công nghệ Việt Nam)

Will go into sciences when finishing school (Sẽ đi theo khoa học khi tham gia học xong)

Admires a scientist or an inventor (Ngưỡng chiêu mộ một nhà kỹ thuật hoặc một bên phát minh)

Giải:

Các thắc mắc có thể áp dụng để hỏi:

Do you like science subjects at school?Do you want khổng lồ travel into space in the future?Do you want to become a scientist? If you want, which field vì you want to lớn be major in?Do you know any Vietnamese Scientist? Who is she/he?Will you go into sciences when finishing school? Why?Do you admire any scientist or an inventor?