UNIT 3 LỚP 8 TẬP 1

     

Hoàn thành các câu cùng với những cụm từ trong khung. Sử dụng bề ngoài đúng của từ vào ngoặc đối kháng để xong câu.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 8 tập 1


1. Complete the sentences with the words/ phrases from the box.

(Hoàn thành những câu với những nhiều từ vào khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Cultural groups

2. Communal, activities

3. Costumes, diverse

4. Ethnic

5. Unique

Tạm dịch:

1.  Bảo tàng dân tộc học, chúng ta cũng có thể thấy rất nhiều cách sống của các nhóm văn hóa khác nhau ở nước bạn.

2. Ở mỗi thôn người ba Na, gồm một khu nhà ở rông, vị trí mà những vận động cộng đồng được tổ chức.

3. đàn bà trẻ của từng nhóm dân tộc ở việt nam có tính phương pháp riêng của mình và trang phụ riêng khiến cho vẻ rất đẹp của 54 đội dân tộc đa dạng và thư hút hơn.

4. Các trường học đặc trưng được thành lập để nâng cao tiêu chuẩn chỉnh giáo dục của tập thể nhóm dân tộc.

5. Mặc dù những nhóm dân tộc có văn hóa lạ mắt riêng của họ, họ đã thành lập những quan lại hệ xuất sắc và sự đúng theo tác xuất sắc với nhau.

2. Use the correct form of the words in brackets lớn finish the sentences.

(Sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc 1-1 để kết thúc câu)

*

Hướng dẫn giải:

1. Cutural

2. Peaceful

3. Richness

4. Diversity

5. Traditional

Tạm dịch:

1. Các nơi trên khu đất nước chúng ta đều rất có thể tìm được hầu như yếu tố về đông đảo giá trị văn hóa của những nhóm dân tộc khác.

2. Những dân tộc bản địa của vn thì đa dạng nhưng siêu yên bình.

3. Dân tộc Mường ở độc lập nổi tiếng vì đa dạng và phong phú về văn học dân gian với những bài xích hát truyền thống.

4. Triển lãm ở bảo tàng thể hiện tại sự nhiều mẫu mã về mọi nhóm văn hóa truyền thống khác nhau.

5. Dân tộc Raglai gồm một nhạc cụ truyền thống cuội nguồn làm bởi tre hotline là Chapi.

3. Make questions for the underlined parts in the passage.

(Đặt câu hỏi cho đa số phần gạch dưới trong đoạn văn.)

*

Hướng dẫn giải:

1. What are these houses built on?

- Columns và beams. 

2. Where is the entrance? 

- On the side. 

3. Which house is the largest, tallest & most elaborate building in the village?

- The communal house. 

4. What is it used for?

- For village meetings, receiving guests, or as a place of worship, and village festivities. 

5. Who can sleep in this house? 

- Single men.

Tạm dịch:

Hầu hết các dân tộc thiểu số sinh sống Tây Nguyên sống trong số nhà sàn. Gần như ngôi công ty này được xuất bản trên cột cùng dầm. Chúng bao gồm hai hoặc tư mái nhà, và một số trong những có vật dụng trang trí trên những đỉnh cùng hai bên. Lối vào nằm bên cạnh.Ngôi nhà chung thường là tòa nhà lớn nhất, tối đa và tinh vi nhất trong làng. Nó được sử dụng cho các cuộc họp làng, tiếp khách, hoặc như là một nơi thờ phượng, và liên hoan tiệc tùng làng. Người bọn ông cô quạnh có thể ngủ trong ngôi nhà này.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Ôn Tập Văn Học Trung Đại Việt Nam (Trang 76), Soạn Bài Ôn Tập Văn Học Trung Đại Việt Nam

1. Phần đa nhà này được xây bên trên đâu?

- Cột với cây xà.

2. Cổng vào ở đâu?

- mặt cạnh.

3. Công ty nào là tòa nhà lớn nhất, tối đa và công tích nhất vào làng.

- nhà rông.

4. Nó được dùng làm gì?

- Để làm địa điểm hội họp đến làng, đón khách hay như là chỗ thờ cúng, và những chuyển động lễ hội vào làng.

5. Ai rất có thể ngủ trong nhà này?

- Đàn ông độc thân.

4. Each sentence has an error. Find & correct it.

(Mỗi câu có một lỗi. Tìm cùng sửa nó.)

*

Hướng dẫn giải:


1. A ⟶ the

2. A ⟶ the

3. An ⟶ the

4. The semi-nomadic life ⟶ a semi-nomadic life

5. An ⟶ the

Tạm dịch:

1. Họ phượt đến thị trấn gần nhất nhằm đi cài sắm.


2. Vài trẻ em dân tộc thiểu số trong khoanh vùng này đang học sống trường nội trú trong thành phố.

3. Tuy vậy họ nói những ngữ điệu khác nhau, phần nhiều nhóm dân tộc trong khoanh vùng này sống sát nhau.

4. Trong vượt khứ, vài nhóm dân tộc bản địa sống cuộc sống đời thường bán du mục.

5. Tất cả dân tộc của vn có quyền bình đẳng trong đều lĩnh vực.

5. Fill each gap with a, an, or the khổng lồ complete the passage.

(Điền mỗi địa điểm trống với a, an hoặc the để xong xuôi đoạn văn.)

*

Hướng dẫn giải:

1. An 2. A 3. The

4. The 5. The 6. The

Tạm dịch:

Nếu bạn ở tp hà nội và bạn có nhu cầu có một chiếc nhìn tổng quan về phần nhiều nhóm dân tộc bản địa của Việt Nam, chúng ta nên đến bảo tàng dân tộc học. Nó nằm tại vị trí đường Nguyễn Văn Huyên, quận ước Giấy. Bảo tàng là 1 trong những trung chổ chính giữa giá trị cho việc triển lãm và bảo đảm những di sản văn hóa của 54 nhóm dân tộc trong cả nước. Có hàng ngàn vật thể cùng hình ảnh thể hiện phương pháp sống cùng những hoạt động sáng tạo của các dân tộc. Hơn nữa, hồ hết nhà tiêu biểu vượt trội này được rước từ bạn dạng gốc và được xây lại trong sân vườn bảo tàng. đều kiểu công ty này tuân theo kiến trúc truyền thống cuội nguồn của dân tộc thiểu số. Kho lưu trữ bảo tàng cũng có không ít thông tin về toàn bộ dân tộc khác nhau ở Việt Nam.

Xem thêm: Vận Chuyển Chủ Động Có Đặc Điểm Nào Sau Đây, Vận Chuyển Chủ Động

6. GAME: CULTURAL KNOWLEDGE CHALLENGE

(Trò chơi: thách thức hiểu biết văn hóa)

Work in pairs. See how much you can remember about the cultural groups of Viet Nam. Take turns to lớn ask each other questions about the topic. The person asking can look at the book. The first person to get five correct answers is the winner. 

(Làm theo cặp. Coi em có thể nhớ bao nhiêu về đông đảo nhóm văn hóa của Việt Nam. Lần lượt hỏi nhau những thắc mắc về chủ đề. Tín đồ hỏi rất có thể xem sách. Người trước tiên có 5 câu trả lời và đúng là người chiến thắng.)