Unit 4 Lớp 7 A Closer Look 1

     

Phần A closer look 1 để giúp bạn học bổ sung thêm vốn trường đoản cú về music và nghệ thuật, đồng thời luyện tập cách phát âm /ʃ/ với /ʒ/. Bài viết dưới đấy là gợi ý về giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Unit 4 lớp 7 a closer look 1

7. Listen and repeat the sentences. Underline the words with the sound /ʃ/ . Underline the words with the sound /ʒ/ twice


Xem thêm: Nguyên Tố Nào Sau Đây Không Thuộc Nhóm Va, Nguyên Tố Nào Sau Đây Không Thuộc Nhóm 1A

*Xem thêm: Where Were You Yesterday Trả Lời, Tại Soanbai123

Vocabulary

1. Listen and repeat these words (Nghe và lặp lại những từ sau)

Painter: họa sĩArtist: nghệ sĩActress: con gái diễn viên Musician: nhạc sĩ, nhạc côngPuppet: múa rốiDancer: vũ côngSinger: ca sĩ tuy vậy writer: nhạc sĩ

2. Match a word in A with a phrase in B (Nối một từ trong phần A với một nhiều từ trong phần B)

A

B

1.Play

e. The guitar

2.Draw

b. A portrait

3.Write

a. A song

4.Work

d. As an actor

5.Take

c. A photo

3.a. Put these letters in order khổng lồ make musical instruments (Sắp xếp lại cá biệt tự số đông chữ sau để tạo thành thương hiệu nhạc cụ)

drum: trốngpiano: đàn dương cầm, bọn pianocello: bầy trung hồ nước cầm, bầy celloguitar: lũ guitarviolin: đàn vĩ cầm, đàn violinsaxophone: kèn saxophone

b. Write the type of musical instruments in the box under each picture (Viết các loại nhạc cụ có trong khung bên dưới vào mỗi hình cho phù hợp)

a guitara drumDan Baua violina celloa pianosaxophone

4. Put one of these words in each blank lớn finish the sentences (Đặt giữa những từ này vào mỗi vị trí trống để kết thúc câu )

My father’s friend is a great _painter_. (Bạn của cha tôi là một họa sĩ giỏi.)_Pop_ music is not as exciting as rock và roll. (Nhạc pop không nhộn nhịp bằng nhạc rock & roll.)The _singer_ I lượt thích most is Karen Carpenter. (Ca sĩ nhưng mà tôi thích hợp nhất là Karen Capenter.)I like to _draw_ cartoons. (Tôi ham mê vẽ truyện tranh.)Many tourists to lớn Vietnam come to lớn see the water _puppet_ show. (Nhiều khách du lịch đến nước ta để xem công tác múa rối nước.)In Vietnam, the Dan Bau is a traditional musical _instrument_. (Ở Việt Nam, bọn Bầu là 1 trong nhạc vắt truyền thống.)

Pronunciation

5. Listen & repeat. Pay attention to the sounds /ʃ/ và /ʒ/ (Nghe cùng lặp lại. để ý các âm /ʃ/ cùng /ʒ/)

Âm /ʃ/: condition, ocean, shy, sugar, machineÂm /ʒ/: measure, pleasure, usual, vision, decision

6. Listen lớn the words và put them into two groups (Nghe những từ cùng đặt nó vào 2 nhóm)

/ʃ/

/ʒ/

Anxious, musician, dishwasher, rubbish

Closure, occasion, leisure, television

7. Listen and repeat the sentences. Underline the words with the sound /ʃ/ . Underline the words with the sound /ʒ/ twice. (Nghe cùng lặp lại những câu. Gạch bên dưới một gạch men với những từ có âm /ʃ/,hai gạch với những từ bao gồm âm /ʒ/)

Note: Ở đây, từ gồm âm /ʃ/ được gạch ốp chân, từ gồm âm /ʒ/ được in đậm.

Can you show me the new machine?They sing the tuy vậy “Auld Lang Syne” on some occasions.The musician is very anxious about the next performance.She wanted to cốt truyện her pleasure with other people.The new cinema is opposite the bus station.Are you sure this is an interesting television programme?