Upset là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Upset là gì

*
*
*

upset
*

upset / p"set/ ngoại đụng từ upset có tác dụng đổ, tấn công đổ, lật đổ; đánh ngto upset a bottle: tấn công đổ chiếc chaito upset a car: tấn công đổ xeto upset someone: tiến công ng ai (hàng hi) có tác dụng lật úp (thuyền...) làm cho rối tung, làm xáo lộn, làm cho lộn bậy, làm cho đo lộnto upset a room: làm lộn bậy c căn phòngto upset a plan: làm cho đo lộn kế hoạch làm cực nhọc chịu; làm xôn xao (bộ trang bị tiêu hoá...) làm bối rối, làm lo ngạithe least thing upsets him: một tí vật gì cũng khiến cho anh ấy thấp thỏm bối rối (kỹ thuật) chồn danh từ sự đổ, sự lật đổ, sự lật úp; sự đánh ng chứng trạng lộn xộn, triệu chứng rối loạn sự bối rối, sự lúng túng sự c i lộn, sự bất hoà trạng thái mửa nao nặng nề chịu (thể dục,thể thao) kết qu bất ngờ (kỹ thuật) sự chồn
dát phẳng (không tạo hình)lậtlật đổrối loạnsự chồnupset head: sự chồn đầu (đinh)sự nghiền thẳngsự lật úpsự rối loạnsự tánLĩnh vực: xây dựngđảo lộnLĩnh vực: giao thông và vận tảilật úp (thuyền)Lĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự đẩy lênxe đổLĩnh vực: hóa học và vật liệusự rèn chồn (cần ống khoan)external upsetsự rèn chồn mặt ngoàiexternal upset drill pipecần khoan vỏ bên cạnh rèn chồninternal upset drill pipeống khoan rèn chồn trongnon upset tubingống khai quật không rèn chồnthermal upsetsự rèn chồn nhiệtupset butt weldinghàn chồn gần kề mốiupset butt weldinghàn mối nghiền trướcupset clamptấm kẹp congupset over jointsự nối bằng đầu rèn chồnupset metalkim loại chồnupset pipeống rèn chồnupset pointđiểm chồnupset standardstiêu chuẩn chồn đầu (đầu bulông đinh tán)upset up weldinghàn gần cạnh mối "lật úp"upset weldinghan rùn đầuupset weldinghàn rùn đầuupset weldingmối hàn bằng điện trởupset weldingsự hàn chồnupset weldingsự hàn xay chồn <ʌp"set> o phần chồn o chồn - Phần vách dày hơn của hai đầu ống. - Tăng đường kính mũi khoan bằng giải pháp làm bẹt phần cuối. o sự rèn chồn (cầu ống khoan) § external upset : sự rèn chồn bên ngoài § thermal upset : sự rèn chồn nhiệt

Động tự bất nguyên tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): upset / upset / upset

Động tự bất phép tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): upset / upset / upset

Động từ bỏ bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): upset / upset / upset

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): upset, upset, upsetting

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): upset, upset, upsetting


*Xem thêm: Tạo 1 Số Uuid Là Gì ? Nghĩa Của Từ Uuid Vài Thứ Về Uuid

*

*

upset

Từ điển Collocation

upset adj.

VERBS appear, be, feel, look, seem, sound | become, get Don"t get so upset about it! | remain | leave sb, make sb The incident had left him visibly angry & upset.

ADV. badly, bitterly, deeply, desperately, dreadfully, extremely, genuinely, greatly, particularly, profoundly, really, seriously, terribly, very She"s obviously deeply upset by his behaviour. | thoroughly | a bit, a little, pretty, quite, rather | clearly, obviously, visibly

PREP. about upset about her divorce | at He was upset at missing all the excitement. | by upset by the death of their pet | with I think she may be a bit upset with you.

Từ điển WordNet


n.

v.

disturb the balance or stability of

The hostile talks upset the peaceful relations between the two countries

defeat suddenly và unexpectedly

The foreign team upset the local team

adj.

mildly physically distressed

an upset stomach
Xem thêm: Định Nghĩa Norm Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

English Synonym and Antonym Dictionary

upsets|upsettingsyn.: agitate bother capsize confuse defeat disturb fluster overthrow overturn overwhelm perturb revolution ruffle shake tip over trouble unnerve unsettle