văn khấn thanh minh tại nhà

Theo ý niệm thời xưa của những người Việt, cho dù ai lên đường đâu, làm những gì cho tới khi mon 3 cũng nỗ lực nằm trong mái ấm gia đình lên đường tảo phần như 1 phương pháp để thể hiện tại tôn kính với những người vẫn khuất. Đây hay còn gọi là Tết thanh minh. Tuy nhiên, trong năm này bởi trình diễn biến chuyển phức tạp của dịch COVID-19, chứ không tụ luyện, những mái ấm gia đình nên triển khai những nghi ngờ lễ tận nhà.