TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẮK LẮK
  • Địa chỉ : 144 Phan Chu Trinh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Điện thoại : (0262) 3958 397 - 3957 068
  • Thứ Hai, 18-02-2019 / 7:34:29 Sáng
    35 Lượt xem

    Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017