Mẫu đơn đăng ký dự thi chứng chỉ tiếng Anh, trình độ B