Vật lí 9 bài 7 sbt

     
*

*

Bài 7. Sự phụ thuộc vào của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Câu 1 trang 19 SBT đồ vật Lí 9 

Hai dây dẫn bằng nhôm bao gồm cùng tiết diện, một dây khá dài 2m gồm điện trở R1 và dây kia lâu năm 6m có điện trở R2. Tính tỉ số R1/R2

Lời giải:

Do điện trở tỉ lệ thành phần thuận cùng với chiều nhiều năm dây dẫn nên ta có: R1/R2 = I1/I2 =2/6. Vậy R1/R2 =1/3

Câu 2 trang 19 SBT vật dụng Lí 9 

Một dây dẫn dài 120m được dùng làm quấn thành một cuộn dây. Khi để hiệu điện núm 30V vào nhì đầu cuộn dây này thì cường độ chiếc điện chạy qua nó là 125mA

a) Tính năng lượng điện trở cuộn dây

b) từng đoạn dài 1m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

l = 120m; U = 30V; I = 125mA = 0,125A

a) R = ?

b) l’= 1 m; R’ = ?

Lời giải:

a. Điện trở của cuộn dây là: 

*

b. Vị điện trở của dây dẫn xác suất thuận với chiều dài nên mỗi đoạn dài l’= l m của dây dẫn gồm điện trở là:

R’ = R/l = 240/120 = 2Ω

Câu 3 trang 19 SBT đồ dùng Lí 9 

Hình 7.1 trình diễn một đoạn dây dẫn AB đồng chất, ngày tiết diện đều, hai điểm M với N phân tách dây dẫn AB thành bố đoạn dài bởi nhau: AM = MN = NB. Cho dòng điện độ mạnh I chạy qua dây dẫn này.

Bạn đang xem: Vật lí 9 bài 7 sbt

*

a) Hãy cho thấy hiệu điện núm UABbằng bao nhiêu lần hiệu điện thay UMN.

b) Hãy so sánh hiệu điện cụ UANvà UMB

Lời giải:

a) do điện trở xác suất với chiều lâu năm sợi dây nên ta có:

*

→ RAB = 3.RMN

→ UAB = I.RAB = I.RMN.3 = 3.UMN.

b)

*

→ UAN = I.RAN = I.RMB = UMB

Câu 4 trang 19 SBT trang bị Lí 9 

Một dây đồng nhiều năm l1 = 10m tất cả điện trở R1 và một dây dẫn bởi nhôm nhiều năm l2 = 5m gồm điện trở R2. Câu trả lời nào dưới đây là đúng khi so sánh R1 với R2?

A. R1= R2

B. R12

C. R1> 2R2

D. Ko đủ điều kiện để so sánh R1 và R2

Lời giải:

Chọn D. Không đủ điều kiện để đối chiếu R1 với R2 vì khi đối chiếu điện trở phụ thuộc vào vào chiều dài của dây dẫn ta nên dây dẫn có tác dụng từ thuộc 1 loại vật tư và gồm tiết diện như nhau.

Câu 5 trang 19 SBT vật dụng Lí 9 

Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào vào yếu tố nào dưới đây?

A. Vật tư làm dây dẫn

B. Trọng lượng của dây dẫn

C. Chiều nhiều năm dây dẫn

D. Ngày tiết diện của dây dẫn

Lời giải:

Chọn B. Điện trở của dây dẫn không nhờ vào vào trọng lượng của dây dẫn

Câu 6 trang trăng tròn SBT thiết bị Lí 9 

Để tò mò sự dựa vào của điện trở dây đưa vào chiều dài dây dẫn, đề xuất phải xác minh và so sánh điện trở những dây dẫn bao gồm những đặc điểm nào ?

A. Các dây dẫn này phải tất cả cùng máu diện, được thiết kế từ cùng một vật liệu, nhưng gồm chiều dài khác nhau.

B. Những dây dẫn phải bao gồm cùng chiều dài, được gia công từ và một vật liệu, nhưng có tiết diện khác nhau.

Xem thêm: Tai Nạn Điện Thường Xảy Ra Do Các Nguyên Nhân, Tai Nạn Điện, Nguyên Nhân Và Cách Phòng Tránh

C. Những dây dẫn phải tất cả cùng chiều dài, thuộc tiết diện, nhưng được làm bằng các vật liệu không giống nhau

D. Những dây dẫn này phải được làm từ và một vật liệu, nhưng gồm chiều dài và tiết diện không giống nhau.

Lời giải:

Chọn A. Các dây dẫn này phải gồm cùng máu diện, được thiết kế từ cùng một vật liệu, nhưng tất cả chiều dài khác nhau

Câu 7 trang 20 SBT vật dụng Lí 9 

Dây tóc một đèn điện khi chưa mắc vào mạch tất cả điện trở là 24Ω. Mỗi đoạn dài 1cm của dây tóc nàu gồm điện trở là 1,5Ω. Tính chiều nhiều năm của toàn cục sợi dây tóc cảu đèn điện này.

Lời giải:

Cứ 1cm dây tóc gồm điện trở là 1,5 Ω

x cm dây tóc bao gồm điện trở là 24 Ω

⇒ x = (24 ×1)/1,5 = 16cm

Câu 8 trang đôi mươi SBT trang bị Lí 9 

Đường dây dẫn của mạng điện trong một mái ấm gia đình nếu nối dài liên tục với nhau sẽ sở hữu được chiều dài tổng số là 500m với điện trở của mỗi đoạn tất cả chiều lâu năm 1m của mặt đường dây này còn có điện trở mức độ vừa phải là 0,02Ω. Tính điện trở tổng cộng của tổng thể đường dây dẫn nối dài thường xuyên này.

Lời giải:

Cứ 1m dây có điện trở trung bình là 0,02Ω

500m dây bao gồm điện trở vừa đủ là xΩ

⇒ x = (0,02 × 500)/1 = 10Ω

Câu 9 trang trăng tròn SBT đồ dùng Lí 9 

Đoạn dây dẫn nối từ bỏ cột vào một mái ấm gia đình có chiều dài tổng cộng là 50m và tất cả điện trở tổng số là 0,5Ω. Hỏi từng đoạn dài 1m của dây này có điện trở là bao nhiêu?

Lời giải:

Cứ 50 m dây dẫn tất cả điện trở là 0,5Ω

1m dây dẫn tất cả điện trở là xΩ

⇒ x = (0,5 × 1)/50 = 0,01Ω

Câu 10 trang trăng tròn SBT trang bị Lí 9 

Người ta ao ước quấn một dây dẫn năng lượng điện trở quanh một lõi sứ hình tròn tròn với 2 lần bán kính lõi sứ là 1,5cm. Biết 1m dây quấn tất cả điện trở 2Ω. Hỏi cuộn này có bao nhiêu vòng dây nếu điện trở của tất cả cuộn dây là 30Ω? Biết rằng các vòng dây được cuốn cạnh bên nhau thành một lớp.

Lời giải:

Cứ 1 m dây dẫn gồm điện trở là 2 Ω

xm dây dẫn gồm điện trở là 30 Ω

⇒ x = (30 × 1)/2 = 15m

Chu vi của vòng 1 quấn dây: c = 3,14 x d = 3,14 x 1,5.10-2 = 0,0471m

Số vòng của cuộn dây này là: n = 15/0,0471 ≈ 318,5 (vòng)

Câu 11 trang đôi mươi SBT đồ gia dụng Lí 9 

Có ngôi trường hợp bếp từ sử dụng dây nung là dây mayso bị đứt, ta rất có thể nối nơi dây đứt lại để liên tiếp sử dụng. Hỏi khi đó điện trở của dây nung này với cường độ dòng điện đi qua chỗ đó đổi khác như cố kỉnh nào so với trước? vì sao? hiểu được hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây vẫn như trước.

Xem thêm: Truyền Thống Của Gia Đình Giáo Sư Tôn Thất Tùng, A) Được Thể Hiện Như Thể Nào Qua

Lời giải:

Khi ta nối chỗ dây bị đứt lại để liên tục sử dụng thì chiều dài l của dây sẽ giảm

→ điện trở R của dây vẫn giảm

Mặt khác hiệu điện rứa U đặt vào hai đâu dây không đổi buộc phải cường độ chiếc điện qua dây I = U/R sẽ tạo thêm so cùng với trước.