VỞ BÀI TẬP TOÁN BÀI 140

     

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 VBT toán 5 bài 140 : Ôn tập về phân số cùng với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết phân số chỉ phần đã tô đậm của từng hình vẽ sau đây vào vị trí chấm :

*

Phương pháp giải:

Quan cạnh bên hình vẽ nhằm viết phân số tương xứng của từng hình. 

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 2

Viết láo lếu số chỉ phần đang tô đậm của mỗi đội hình vẽ dưới đây vào vị trí chấm : 

*

Phương pháp giải:

Quan gần cạnh hình vẽ nhằm viết hỗn số tương xứng của từng hình.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 3

Rút gọn gàng phân số (theo mẫu) :

(displaystyle a);4 over 8 = 4:4 over 8:4 = 1 over 2) (displaystyle b);12 over 18 )

(displaystyle c);15 over 35) (displaystyle d);9 over 12) 

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số có thể làm như sau:

- Xét coi tử số và mẫu số cùng chia hết mang đến số tự nhiên và thoải mái nào to hơn 1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán bài 140

- chia tử số và mẫu số mang lại số đó.

Cứ có tác dụng như thế cho tới khi nhận được phân số buổi tối giản.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Lớp 12, Soạn Tuyên Ngôn Độc Lập (Trang 23)

Lời giải đưa ra tiết:

(a);displaystyle4 over 8 = 4:4 over 8:4 = 1 over 2) (b);displaystyle12 over 18 = 12:6 over 18:6 = 2 over 3) 

(c);displaystyle15 over 35 = 15:5 over 35:5 = 3 over 7) (d);displaystyle9 over 12 = 9:3 over 12:3 = 3 over 4) 


Bài 4

Quy đồng mẫu mã số những phân số :

a) (displaystyle2 over 3) và (displaystyle4 over 5) MSC : 3 ⨯ 5 = 15

b) (displaystyle3 over 4) và (displaystyle2 over 7) 

c) (displaystyle7 over 10) và (displaystyle17 over 20) 

d) (displaystyle2 over 3;5 over 4) và (displaystyle7 over 12) 

Lưu ý : MSC là chữ viết tắt của “mẫu số chung”.

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu mã số nhị phân số có thể làm như sau:

Lấy tử số và chủng loại số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số trang bị hai.

Xem thêm: Đường Giống Đường Kích Thước Được Vẽ Bằng Nét Nào, Câu 5 Trang 10 Sgk Công Nghệ 11

Lấy tử số và chủng loại số của phân số sản phẩm hai nhân với mẫu mã số của phân số lắp thêm nhất.

Lời giải chi tiết:

a)

(displaystyleeqalign& 2 over 3,và,4 over 5,,quad quad MSC:,3 imes 5 = 15 cr & 2 over 3 = 2 imes 5 over 3 imes 5 = 10 over 15 cr & 4 over 5 = 4 imes 3 over 5 imes 3 = 12 over 15 cr )

b) 

(displaystyleeqalign& 3 over 4,và,2 over 7,,quad quad MSC:,4 imes 7 = 28 cr & 3 over 4 = 3 imes 7 over 4 imes 7 = 21 over 28 cr & 2 over 7 = 2 imes 4 over 7 imes 4 = 8 over 28 cr )

c)

(displaystyleeqalign& 7 over 10,và,17 over 20,,quad quad MSC:,20 cr & 7 over 10 = 7 imes 2 over 10 imes 2 = 14 over 20 )

Giữ nguyên phân số (dfrac1720.)

d)

(displaystyleeqalign& 2 over 3;5 over 4,và,7 over 12,,quad quad MSC:4 imes 3 = 12 cr & 2 over 3 = 2 imes 4 over 3 imes 4 = 8 over 12 cr & 5 over 4 = 5 imes 3 over 4 imes 3 = 15 over 12 )

Giữ nguyên phân số (dfrac712.)


Bài 5

Điền vết “ > ; ,9 over 14)

 (displaystyle8 over 12,=,2 over 3) (vì (displaystyle8 over 12= 8:4 over 12:4=2 over 3))


Bài 6

Viết phân số phù hợp vào khu vực chấm :

*

Phương pháp giải:

Ta thấy: từ bỏ vạch (displaystyle0) mang đến vạch (displaystyle1) được phân chia thành (displaystyle8) phần bằng nhau. Ta hoàn toàn có thể quy đồng hai phân số (displaystyle dfrac 14) và (displaystyle frac 24) với mẫu mã số tầm thường là (displaystyle8) rồi tra cứu phân số trung tâm hai phân số đó. 

Lời giải đưa ra tiết:

(displaystyle dfrac 14 = dfrac 28) ; (displaystyle dfrac 24 = dfrac 48.)