Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 5

     
Giải câu 1, 2, 3 trang 5 bài bác 89 Vở bài bác tập (VBT) Toán 3 tập 2. 1. Viết (theo mẫu) . Câu 1, 2, 3 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – bài xích 89. Luyện tập

1. Viết (theo mẫu) :

a.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 5

Đọc số

Viết số

Ba ngàn năm trăm tám mươi sáu

3586

Năm nghìn bảy trăm bốn mươi ba

Một nghìn chín trăm năm mươi mốt
Tám nghìn nhị trăm mười bảy
Một ngàn chín trăm tám mươi tư
Chín nghìn tứ trăm tía mươi lăm
b.

Viết số

Đọc số

1952

một ngàn chín trăm năm mươi hai

6727

5555

9691

1911

8264

2. Viết tiếp số phù hợp vào nơi chấm :

a. 4557 ; 4558 ; 4559 ; ……….. ; ……….. ; …………

b. 6130 ; 6131 ; ………. ; 6133 ; ………… ; …………

c. 9748 ; 9749 ; ……….. ; ………… ; 9752 ; …………

d. 3295 ; 3296 ; ………. ; …………. ; ………… ; 3300

3. Viết số phù hợp vào nơi chấm :

a. Số lớn nhất có bố chữ số là : ……………………………

b. Số nhỏ nhắn nhất có bốn chữ số là : ……………………………

c. Những số tròn ngàn từ 4000 mang đến 9000 là : ………………..

*

1.

a.

Đọc số

Viết số

Ba nghìn năm trăm tám mươi sáu

3586Quảng cáo

Năm ngàn bảy trăm bốn mươi ba

5743

Một nghìn chín trăm năm mươi mốt

1951

Tám nghìn nhị trăm mười bảy

8217

Một nghìn chín trăm tám mươi tư

1984

Chín nghìn tứ trăm tía mươi lăm

9435

b.

Viết số

Đọc số

1952

một nghìn chín trăm năm mươi hai

6727

sáu nghìn bảy trăm hai mươi bảy

5555

năm ngàn năm trăm năm mươi lăm

9691

chín ngàn sáu trăm chín mươi mốt

1911

một ngàn chín trăm mười một

8264

tám nghìn nhì trăm sáu mươi tư

2.

Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận Về Đức Tính Khiêm Tốn (20 Mẫu), Dàn Ý Nghị Luận Về Đức Tính Khiêm Tốn

a. 4557 ; 4558 ; 4559 ; 4560 ; 4561 ; 4562.

b. 6130 ; 6131 ; 6132 ; 6133 ; 6134 ; 6135.

c. 9748 ; 9749 ; 9750 ; 9751 ; 9752 ; 9753.

d. 3295 ; 3296 ; 3297 ; 3298 ; 3299 ; 3300.

3.

Xem thêm: Soạn Bài Cô Bé Bán Diêm Tóm Tắt Bài Cô Be Bán Diêm Lớp 6, Tóm Tắt Cô Bé Bán Diêm Hay, Ngắn Nhất (10 Mẫu)

a. Số lớn nhất có ba chữ số là : 999

b. Số bé nhỏ nhất bao gồm bốn chữ số là : 1000

c. Những số tròn ngàn từ 4000 đến 9000 là : 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000 ; 9000.