yêu hận triền miên

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
    Đánh giá: 8 /10 kể từ 9 lượt

Cô nằm trong anh chính thức phía trên chóng. Vì thay cho anh trai chuộc tội, 18 tuổi tác, cô đã ký kết vô khế ước của anh ý. Thân thể của cô ấy thuộc sở hữu anh, cho tới Lúc anh cảm nhận thấy ngán thì cô được tư tự. Đối với việc cướp đoạt mạnh mẽ và tự tin của anh ý, cô ko ...

Xem thêm thắt »

Bạn đang xem: yêu hận triền miên

  • DS Chương
  • Đọc Truyện
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C99 - Chương 100: Ngoại Truyện Hai Đứa Trẻ Sinh Đôi

9 năm trước

Xem thêm: luyện võ đỉnh phong

C98 - Chương 99: Ngoại Truyện Cưng Chiều Vợ

Xem thêm: truyện thương tiến tửu

9 năm trước

C97 - Chương 98: Ngoại Truyện: Phụ Nữ Chinh Phục Đàn Ông

9 năm trước